Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 123-127

Article title

Solitary cerebellar metastasis from bladder cancer

Content

Title variants

PL
Pojedynczy przerzut móżdżkowy jako pierwotna manifestacja raka pęcherza moczowego

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Brain metastases are quite rare in the course of bladder cancer and occur in only 1–7% of these patients. In most cases, cerebral metastases are secondary to visceral and lymph node metastases. A single cerebellar metastasis as the primary manifestation of transitional cell carcinoma (TCC) has only been reported in few cases. A 55-year-old man presented to the hospital with persistent headaches, accompanied by nausea and balance disturbance lasting for three weeks. Computed tomography (CT) of the head revealed a nodular lesion measuring 28 x 24 x 22 mm in diameter, located in the cerebellar vermis. Subsequently, a CT scan conducted of the chest, abdominal cavity and lesser pelvis revealed a tumor in the urinary bladder with concomitant right hydronephrosis. No lymphadenopathy nor signs of other metastases were found. Craniotomy with complete tumor resection and external ventricular drainage was performed. The patient underwent transurethral electroresection of the bladder tumor involving the right part of the bladder trigone with the right ureteral orifice and the right bladder wall. The histopathological and immunohistochemical examination of both the cerebellar and bladder tumors confirmed high grade muscle invasive bladder cancer (T2, HG). Based on these findings, the patient was diagnosed with cerebellar metastasis from primary bladder cancer. The patient did not consent to the proposed cystectomy and was transferred to the oncology department where he was qualified for brain and pelvic radiotherapy and subsequent systemic chemotherapy. This case is an example that bladder cancer (stage T2) may develop without urologic symptoms.
PL
Pośród pacjentów z rakiem pęcherza moczowego przerzuty do mózgu są rzadko spotykane i dotyczą około 1–7% chorych z naciekającym rakiem pęcherza. W większości przypadków przerzuty mózgowe są wtórne do obecnych już przerzutów w narządach trzewnych i węzłach chłonnych. Pierwotna manifestacja raka przejściowokomórkowego (transitional cell carcinoma – TCC) jako pojedynczy przerzut móżdżkowy została opisana w pojedynczych artykułach. Mężczyzna 55-letni zgłosił się do szpitala z powodu uporczywych dolegliwości bólowych głowy z towarzyszącymi nudnościami. Objawom towarzyszyły zaburzenia równowagi. Tomografia komputerowa (TK) głowy wykazała obecność zmiany guzowatej o wymiarach 28 x 24 x 22 mm w górnej części robaka móżdżku. Badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej uwidoczniło zmianę guzowatą w obrębie pęcherza moczowego z poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego nerki prawej. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych ani cech innych przerzutów. Wykonano kraniotomię i zewnętrzny drenaż komór mózgu, usuwając guz. Pacjenta zakwalifikowano do przezcewkowej elektroresekcji zmiany guzowatej w obrębie pęcherza. Guz obejmował część trójkąta pęcherza moczowego wraz z ujściem prawego moczowodu i większą część prawej ściany pęcherza. Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne obu tkanek guzowatych (móżdżku i pęcherza) potwierdziły obecność komórek raka przejściowokomórkowego o wysokim stopniu złośliwości (high grade – HG) z inwazją mięśniową w obrębie wypieracza pęcherza (T2, HG). Na tej podstawie u chorego rozpoznano naciekającego raka pęcherza z przerzutem do móżdżku. Pacjent nie wyraził zgody na cystektomię i został przekazany na oddział onkologii, gdzie zakwalifikowano go do radioterapii głowy i miednicy oraz następowej chemioterapii. W pracy opisano przypadek rozległego guza pęcherza moczowego T2, który rozwinął się bez typowych objawów urologicznych.

Discipline

Year

Issue

75

Pages

123-127

Physical description

Contributors

 • Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

References

 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W. Cancer in Poland in 2012. Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warsaw 2014, p. 51–113.
 • 2. Jabłonowski Z. Urinary bladder cancer – epidemiology, diagnostics and treatment in XXIst century [Article in Polish]. Folia Med. Lodz. 2013; 40(1): 31–52.
 • 3. Burger M., Catto J.W., Dalbagni G., Grossman H.B., Herr H., Karakiewicz P. et al. Epidemiology and risk factors of urothelial bladder cancer. Eur. Urol. 2013; 63(2): 234–241, doi: 10.1016/j.eururo.2012.07.033.
 • 4. Ferlay J., Shin H.R., Bray F., Forman D., Mathers C., Parkin D.M. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int. J. Cancer 2010; 127(12): 2893–2917, doi: 10.1002/ijc.25516.
 • 5. Stenzl A., Cowan N.C., De Santis M., Kuczyk M.A., Merseburger A.S., Ribal M.J. et al. Treatment of muscle-invasive and metastatic bladder cancer: update of the EAU guidelines. Eur. Urol. 2011; 59(6): 1009–1018, doi: 10.1016/j.eururo.2011.03.023.
 • 6. Vikram R., Sandler C.M., Ng C.S. Imaging and staging of transitional cell carcinoma: part 1, lower urinary tract. AJR Am. J. Roentgenol. 2009; 192(6): 1481–1487, doi: 10.2214/AJR.08.1318.
 • 7. Urinary bladder. (Urological tumours). In: TNM classification of malignant tumours. L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz, C. Wittekind [ed.]. 7th ed. Wiley-Blackwell. New York 2009, p. 262–265.
 • 8. Klos K.J., O’Neill B.P. Brain metastases. Neurologist 2004; 10(1): 31–46, doi: 10.1097/01.nrl.0000106922.83090.71.
 • 9. Shinagare A.B., Ramaiya N.H., Jagannathan J.P., Fennessy F.M., Taplin M.E., Van den Abbeele A.D. Metastatic pattern of bladder cancer: correlation with the characteristics of the primary tumor. AJR Am. J. Roentgenol. 2011; 196(1): 117–122, doi: 10.2214/AJR.10.5036.
 • 10. Sarmiento J.M., Wi M.S., Piao Z., Stiner E.S. Solitary cerebral metastasis from transitional cell carcinoma after a 14-year remission of urinary bladder cancer treated with gemcitabine: Case report and literature review. Surg. Neurol. Int. 2012; 3: 82, doi: 10.4103/2152-7806.99172.
 • 11. Shamdas G.J., McLaren G.D., Grimm T., Everson L.K. Solitary cerebellar metastasis from transitional cell carcinoma of bladder. Urology 1992; 40(1): 50–53, doi: 10.1016/0090-4295(92)90436-z.
 • 12. Davies B.J., Bastacky S., Chung S.Y. Large cerebellar lesion as original manifestation of transitional cell carcinoma of the bladder. Urology 2003; 62(4): 749, doi: 10.1016/s0090-4295(03)00662-9.
 • 13. Kobayashi T., Ogura K., Nishizawa K., Ono M., Ueno Y., Miyake H., Ide Y. Clinically isolated cerebellar metastasis of renal pelvic urothelial cancer. Int. J. Urol. 2004; 11(1): 47–49, doi: 10.1111/j.1442-2042.2004.00735.x.
 • 14. Perlmutter A.E., Zaitoon A., Sparks S.S., Zaslau S., Zaitoon M. Isolated cerebellar metastasis in a patient with organ-confined, lymph node negative bladder cancer. W. V. Med. J. 2006; 102(5): 14–15.
 • 15. D’Souza N., Khan M.J., Robinson S., Motiwala H. A rare and unusual case of isolated cerebellar metastasis from a non-muscle invasive transitional cell carcinoma of bladder. JRSM Short Rep. 2011; 2(6): 50, doi: 10.1258/shorts.2011.011014.
 • 16. Vaa B., Kohli M., Price K.A., Swetz K.M. Solitary cystic cerebellar metastasis in a patient with invasive transitional cell carcinoma of the bladder. BMJ Case Rep. 2014; 2014: bcr2013200137, doi: 10.1136/bcr-2013-200137.
 • 17. Tsugu A., Yoshiyama M., Matsumae M. Brain metastasis from large cell neuroendocrine carcinoma of the urinary bladder. Surg. Neurol. Int. 2011; 2: 84, doi: 10.4103/2152-7806.82250.
 • 18. MacVicar A.D. Bladder cancer staging. BJU Int. 2000; 86 Suppl 1: 111–122, doi: 10.1046/j.1464-410x.2000.00589.x.
 • 19. Hofer C., Kübler H., Hartung R., Breul J., Avril N. Diagnosis and monitoring of urological tumors using positron emission tomography. Eur. Urol. 2001; 40(5): 481–487, doi: 10.1159/000049823.
 • 20. Barentsz J.O., Jager G.J., Witjes J.A. MR imaging of the urinary bladder. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. 2000; 8(4): 853–867.
 • 21. Bachor R., Kotzerke J., Reske S.N., Hautmann R. Lymph node staging of bladder neck carcinoma with positron emission tomography [Article in German]. Urologe A 1999; 38(1): 46–50, doi: 10.1007/s001200050244.
 • 22. Mahmoud-Ahmed A.S., Suh J.H., Kupelian P.A., Klein E.A., Peereboom D.M., Dreicer R., Barnett G.H. Brain metastases from bladder carcinoma: presentation, treatment and survival. J. Urol. 2002; 167(6): 2419–2422.
 • 23. Rosenstein M., Wallner K., Scher H., Sternberg C.N. Treatment of brain metastases from bladder cancer. J. Urol. 1993; 149(3): 480–483, doi: 10.1016/s0022-5347(17)36123-2.
 • 24. Anderson R.S., el-Mahdi A.M., Kuban D.A., Higgins E.M. Brain metastases from transitional cell carcinoma of urinary bladder. Urology 1992; 39(1): 17–20, doi: 10.1016/0090-4295(92)90034-t.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4c9fd3da-3e49-4ca1-a488-e43a424783db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.