PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 295-303
Article title

Postępowanie diagnostyczne u chorych z bólem w klatce piersiowej

Content
Title variants
EN
Sequential differential diagnosis in patients with chest pain
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Chest pain is the most common cause of medical referral. Is one of the cardiac problems symptoms but it can be associated with other organs damage or failure. The prompt and accurate initial diagnosis is crucial to select high-risk patients and to commence appropriate management. The ability to distinguish the chest pain provoked by important cardiac disease from similar symptoms triggered by other organs disorders depends on clinical experience of the doctor and also on the skill to perform differential diagnosis. In the diagnostic workup it is necessary to take into account the chest pain characteristics, duration of chest pain, triggering and relieving factors. The symptoms and signs that may accompany the chest pain are of utmost importance as well as the results of accurate and specific diagnostic examinations. The life-threatening diseases are: unstable angina and myocardial infarction, aortic dissection, pulmonary embolism. After the above are excluded one should consider other causes such as pulmonary, gastrointestinal and musculoskeletal diseases. This paper outlines the sequential differential diagnosis of the most common causes of chest pain with the special emphasis of life-threatening disorders. Each described disease is thoroughly discussed including the chest pain characteristics, the most common accompanying signs and symptoms and the results of important and necessary examination, that allow to establish the correct diagnosis and to start the appropriate management.
PL
Ból w klatce piersiowej jest najczęstszym powodem zgłaszania się chorego do lekarza. Należy do objawów chorób serca, ale może też dotyczyć schorzeń innych narządów. Szybka i trafna wstępna diagnoza jest niezmiernie ważna, aby wyselekcjonować chorych w stanach zagrażających życiu i wdrożyć u nich natychmiastowe postępowanie lecznicze. Zdolność odróżnienia bólu w klatce piersiowej będącego objawem poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego od podobnych dolegliwości, ale spowodowanych chorobami innych układów zależy w dużej mierze od doświadczenia klinicznego lekarza, jak również od umiejętności prawidłowego przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. W czasie procesu diagnostycznego należy brać pod uwagę charakter bólu, jego czas trwania, sytuacje prowokujące dolegliwości, a także je zmniejszające. Bardzo ważne są objawy podmiotowe i przedmiotowe towarzyszące bólowi w klatce piersiowej oraz wyniki trafnie i celowo wykonanych badań dodatkowych. Do nagłych stanów zagrażających życiu należą: niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca, rozwarstwienie aorty, zatorowość płucna. Po wykluczeniu tych jednostek chorobowych należy wziąć pod uwagę choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz bóle związane z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. W pracy przedstawiono zasady diagnostyki różnicowej najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrażających życiu. W każdym przypadku opisywanej jednostki chorobowej omówiono charakter bólu, najczęstsze objawy towarzyszące, wyniki koniecznych do wykonania badań pozwalających na postawienie prawidłowej diagnozy i włączenie odpowiedniego postępowania leczniczego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
295-303
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
References
 • 1. Sprigings D.C., Bashir Y. ,Davies 1. C.H.: Diagnostyka ostrych bólów w klatce piersiowej. W: Crispin D., Yavel B. (red.): Nagłe stany w kardiologii. Via Medica, Gdańsk 2002: 1-24.
 • 2. Fox K., Alonso Garcia M., Ardissino D. i wsp.: Guidelines of the management of stable angina pectoris. Eur. Heart J. 2006; 27: 1341-1381.
 • 3. Hamm C., Bassand J.P., Agewall S. i wsp.: Guidelines for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2011; 32: 2999-3054.
 • 4. Van de Werf F., Bax J., Betriu A. i wsp.: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-elevation. Eur. Heart J. 2008; 29: 2909-2945.
 • 5. Kurpesa M., Krzemińska-Pakuła M.: Badanie podmiotowe. W: Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.): Wielka interna. Kardiologia z elementami angiologii. Medical Tribune Polska, 2010: 20-29.
 • 6. Torbicki A., Perrier A., Konstantinides S. i wsp.: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur. Heart J. 2008; 29: 2276-2315.
 • 7. Pruszczyk P., Torbicki A.: Zatorowość płucna. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 477-488.
 • 8. Tomkowski W, Kuca P: Choroby osierdzia. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 354-363.
 • 9. Talar-Wojnarowska R., Gąsiorowska A.: Choroby przełyku. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 833-850.
 • 10. Sładek K.: Choroby opłucnej. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 718-727.
 • 11. Sładek K.: Choroby śródpiersia. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 728-730.
 • 12. Jassem J.: Nowotwory płuca i opłucnej. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 689-701.
 • 13. Małecka-Panas E.: Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 965-983.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4c48c5d2-811f-48fe-abf7-11b845346bf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.