PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 69 | 101–105
Article title

Repeatability and reproducibility of measurements of the suburethral tape location obtained in pelvic floor ultrasound performed with a transvaginal probe

Content
Title variants
PL
Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów lokalizacji taśmy podcewkowej uzyskanych w USG dna miednicy wykonywanym głowicą przezpochwową
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Implants used to treat patients with urogynecological conditions are well visible in US examination. The position of the suburethral tape (sling) is determined in relation to the urethra or the pubic symphysis. Aim of the study: The study was aimed at assessing the accuracy of measurements determining suburethral tape location obtained in pelvic US examination performed with a transvaginal probe. Material and methods: The analysis covered the results of sonographic measurements obtained according to a standardized technique in women referred for urogynecological diagnostics. Data from a total of 68 patients were used to analyse the repeatability and reproducibility of results obtained on the same day. Results: The intraclass correlation coefficient for the repeatability and reproducibility of the sonographic measurements of suburethral tape location obtained with a transvaginal probe ranged from 0.6665 to 0.9911. The analysis of the measurements confirmed their consistency to be excellent or good. Conclusions: Excellent and good repeatability and reproducibility of the measurements of the suburethral tape location obtained in a pelvic ultrasound performed with a transvaginal probe confirm the test’s validity and usefulness for clinical and academic purposes.
PL
Wstęp: Implanty stosowane do leczenia pacjentek z dolegliwościami uroginekologicznymi są dobrze widoczne w badaniu ultrasonograficznym. Lokalizacja taśmy podcewkowej określana jest w stosunku do cewki moczowej oraz spojenia łonowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena dokładności pomiarów określających lokalizację taśmy podcewkowej uzyskanych podczas badania ultrasonograficznego dna miednicy wykonywanego głowicą przezpochwową. Materiał i metody: Analizą objęto wyniki pomiarów ultrasonograficznych przeprowadzonych zgodnie z wystandaryzowaną techniką u kobiet, które zostały skierowane na diagnostykę uroginekologiczną. Do analizy powtarzalności i odtwarzalności wyników uzyskanych tego samego dnia wykorzystano dane od 68 pacjentek. Wyniki: Współczynnik korelacji wewnątrzklasowej dla powtarzalności oraz odtwarzalności pomiarów lokalizacji taśmy podcewkowej uzyskanych w badaniu ultrasonograficznym głowicą przezpochwową wahał się od 0,6665 do 0,9911. Analiza pomiarów lokalizacji taśmy podcewkowej potwierdziła ich zgodność na bardzo dobrym i dobrym poziomie. Wnioski: Bardzo dobra i dobra powtarzalność oraz odtwarzalność pomiarów lokalizacji taśmy podcewkowej uzyskanych w badaniu ultrasonograficznym dna miednicy wykonywanym głowicą przezpochwową stanowią potwierdzenie możliwości zastosowania tego badania w praktyce klinicznej i w badaniach naukowych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-69
Discipline
Year
Volume
17
Issue
69
Pages
101–105
Physical description
Contributors
 • Ultrasound Diagnostics Laboratory, Division of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Gynecology and Obstetrics Department, Medical University of Łódź, Poland
 • Frauenklinik, Evangelisches Krankenhaus Hagen-HaspeGmbH, Hagen, Germany
 • Ultrasound Diagnostics Laboratory, Division of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Gynecology and Obstetrics Department, Medical University of Łódź, Poland
 • Gynecology and Obstetrics Unit, Voivodeship Hospital Complex, Płock, Poland
 • Medical Center, Remedium Municipal Outpatient Center, Głowno, Poland
 • Ultrasound Diagnostics Laboratory, Division of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Gynecology and Obstetrics Department, Medical University of Łódź, Poland
References
 • 1. Surkont G, Wlaźlak E, Kowalski A, Zdziennicki A, Suzin J: Ocena skuteczności kolposuspensji sposobem Burcha w zakresie leczenia wysił- kowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą diagramu CONSORT. Ginekol Pol 2006; 77: 463–467.
 • 2. Surkont G, Wlaźlak E, Kazimierak W, Dunicz-Sokołowska A, Suzin J: Efekty leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą kolposuspensji sposobem Burcha oraz taśmy IVS oceniane przy użyciu różnych badań uroginekologicznych. Ginekol Pol 2007; 6: 460–463.
 • 3. Surkont G, Wlaźlak E, Stetkiewicz T, Sobczuk A, Krajewski P, Suzin J: Kolposuspensja zmodyfikowanym sposobem Burcha – kompleksowa ocena średnioterminowych wyników leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet z zastosowaniem subiektywnych i obiektywnych metod diagnostycznych. Przegląd Menopauzalny 2005; 19: 29–35.
 • 4. Wieczorek A, Stankiewicz A, Santoro GA, Woźniak M, Bogusiewicz M, Rechberger T: Nowoczesne techniki ultrasonograficzne w diagnostyce dysfunkcji narządów miednicy mniejszej u kobiet. Ultrasonografia 2011; 45: 9–19.
 • 5. Kociszewski J, Rautenberg O, Kolben S, Eberhard J, Hilgers R, Viereck V: Tape functionality: position, change in shape, and outcome after TVT procedure – mid-term results. Int Urogynecol J 2010; 21: 795–800.
 • 6. Dietz HP: Pelvic floor ultrasound in incontinence: what’s in it for the surgeon? Int Urogynecol J 2011; 22: 1085–1097.
 • 7. Chantarasorn V, Shek K, Dietz HP: Sonographic appearance of transobturator slings: implications for function and dysfunction. Int Urogynecol J 2011; 22: 493–498.
 • 8. Santoro GA, Wieczorek AP, Dietz HP, Mellgren A, Sultan AH, Shobeiri SA et al.: State of the art: an integrated approach to pelvic floor ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 381–396.
 • 9. Digesu GA, Calandrini N, Derpapas A, Gallo P, Ahmed S, Khullar V: Intraobserver and interobserver reliability of the three-dimensional ultrasound imaging of female urethral sphincter using a translabial technique. Int Urogynecol J 2012; 23: 1063–1068.
 • 10. Bland JM, Altman DG: Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986; 1: 307–310.
 • 11. Wlaźlak E, Kociszewski J, Suzin J, Dresler M, Surkont G: Urethral length measurement in women during sonographic urethrocystography – an analysis of repeatability and reproducibility. J Ultrason 2016; 16: 25–31.
 • 12. Kociszewski J, Rautenberg O, Perucchini D, Eberhard J, Geissbühler V, Hilgers R et al.: Tape functionality: sonographic tape characteristics and outcome after TVT incontinence surgery. Neurourol Urodyn 2008; 27: 485–490.
 • 13. Kociszewski J, Rautenberg O, Kuszka A, Eberhard J, Hilgers R, Viereck V: Can we place tension-free vaginal tape where it should be? The one- -third rule. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 210–214.
 • 14. Viereck V, Kuszka A, Rautenberg O, Wlaźlak E, Surkont G, Hilgers R et al.: Do different vaginal tapes need different suburethral incisions? The one-half rule. Neurourol Urodyn 2015; 34: 741–746.
 • 15. Ward KL, Hilton P; UK and Ireland TVT Trial Group: A prospective multicenter randomized trial of tension-free vaginal tape and colposuspension for primary urodynamic stress incontinence: two-year follow- -up. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 324–331.
 • 16. Cetinel B, Demirkesen O, Onal B, Akkus E, Alan C, Can G: Are there any factors predicting the cure and complication rates of tension- -free vaginal tape? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15: 188–193.
 • 17. Dietz H, Mouritsen L, Ellis G, Wilson PD: How important is TVT location? Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 904–908.
 • 18. Wlaźlak E, Viereck V, Kociszewski J, Kuszka A, Rautenberg O, Walser C et al.: Role of intrinsic sphincter deficiency with and without urethral hypomobility on the outcome of tape insertion. Neurourol Urodyn 2017. DOI: 10.1002/nau.23211 [Epub ahead of print].
 • 19. Chene G, Cotte B, Tardieu AS, Savary D, Mansoor A: Clinical and ultrasonographic correlations following three surgical anti-incontinence procedures (TOT, TVT and TVT-O). Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19: 1125–1131.
 • 20. Yang JM, Yang SH, Huang WC, Tzeng CR: Correlation of tape location and tension with surgical outcome after transobturator suburethral tape procedures. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 458–465.
 • 21. Dietz HP, Wilson PD: The ‘iris effect’: how two-dimensional and three- -dimensional ultrasound can help us understand anti-incontinence procedures. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 267–271.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4b94ffa6-e307-47de-b6a1-14fe11753e0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.