PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 2 | 98-102
Article title

Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwszy program w dziedzinie okulistyki

Content
Title variants
EN
New treatment project of wet age-related macular degeneration – first ophthalmological project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Założenia nowego programu lekowego w okulistyce – leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
EN
New project in ophthalmology – treatment of exudative form of age-related macular degeneration is described.
Keywords
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
98-102
Physical description
Contributors
  • Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD)
References
  • 1. Stankiewicz A, Misiuk-Hojło M, Ulińska M, et al (red.). Zatrzymać epidemię ślepoty. Medyczny, społeczny i ekonomiczny obraz schorzeń siatkówki oka. Stowarzyszenie AMD, PZN, Retina AMD Polska 2011.
  • 2. Stankiewicz A, Figurska M. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – Przewodnik diagnostyki i terapii, Termedia, Poznań 2010.
  • 3. Bloch S. Incidence of legal blindness from age-related macular degeneration in Denmark: year 2000 to 2010. Am J Ophthalmol 2012; 153; 209-213.
  • 4. Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się: Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się. Warszawa 2015.
  • 5. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015, poz. 23).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4b944a42-b2e4-4baf-a7f9-07438c02091a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.