PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 230–238
Article title

The application of bifrontal electrotherapy in patients with a diagnosis of schizophrenia – case series description

Content
Title variants
PL
Zastosowanie elektroterapii metodą dwuczołową u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii – opis serii przypadków
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Electrotherapy is considered a very effective and safe therapeutic method. Its most frequently described adverse effect is the impairment of cognitive functions. Currently, the most commonly applied form of electrotherapy are bitemporal procedures and the most frequent and best-studied indication for its application are depressive disorders. A method combining high effectiveness with satisfactory safety is the bifrontal application of the electrodes, although study results are often inconsistent. An issue which should also be noted is the lack of studies comparing the effectiveness of bifrontal and bitemporal procedures in the reduction of positive and negative symptoms of schizophrenia and assessing the safety of these methods in terms of the influence on cognitive functions. The present paper presents a clinical description of four patients with schizophrenia who have undergone electrotherapy procedures performed applying the bifrontal method. The decisive indication for applying the bifrontal procedures were the memory disturbances the persistence of which was reported by the patients during the application of bitemporal procedures. The analysed clinical cases indicate the effectiveness of the bifrontal electrotherapy procedures which was comparable with the effectiveness of bitemporal procedures with the simultaneous better toleration of the former. Improvement was observed in terms of paranoid, catatonic and negative schizophrenia symptoms. At the same time the patients reported subjectively better tolerance of the procedures, as well as improvement in the recalling of facts and events.
PL
Elektroterapię uznaje się za bardzo skuteczną i bezpieczną metodę terapeutyczną. Jej najczęściej opisywanym działaniem niepożądanym jest upośledzenie funkcji poznawczych. Obecnie najpowszechniej stosowaną formą elektroterapii są zabiegi dwuskroniowe, a najczęstszym i najlepiej przebadanym wskazaniem – zaburzenia depresyjne. Metodą łączącą wysoką efektywność z zadowalającym bezpieczeństwem jest dwuczołowe przyłożenie elektrod, choć wyniki badań często bywają niespójne. Należy także odnotować brak badań porównujących skuteczność zabiegów dwuczołowych i dwuskroniowych w redukcji objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii oraz oceniających bezpieczeństwo tych metod w zakresie wpływu na funkcje poznawcze. W niniejszym artykule przedstawiono opis kliniczny czterech pacjentów chorujących na schizofrenię, u których przeprowadzono zabiegi elektroterapii metodą dwuczołową. Decydującym wskazaniem do zastosowania zabiegów dwuczołowych były zgłaszane przez chorych zaburzenia pamięci utrzymujące się w trakcie stosowania zabiegów dwuskroniowych. Przeanalizowane przypadki kliniczne wskazują na skuteczność zabiegów dwuczołowej elektroterapii porównywalną ze skutecznością zabiegów dwuskroniowych przy lepszej ich tolerancji. Obserwowano poprawę w zakresie objawów paranoidalnych, katatonicznych i negatywnych schizofrenii. Jednocześnie pacjenci relacjonowali subiektywnie lepszą tolerancję zabiegów, jak również poprawę w przypominaniu faktów i wydarzeń.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
230–238
Physical description
Contributors
 • Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Department of Old Age Psychiatry and Psychotic Disorders, Medical University of Lodz, Łódź, Poland; Correspondence: Jakub Kaźmierski, Department of Old Age Psychiatry and Psychotic Disorders, Medical University of Lodz, Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Poland, tel.: +48 42 675 72 26, fax: +48 42 675 77 29
References
 • Amiri S, Ghorishizadeh MA, Hekmatara S: Comparison of bifrontal and bitemporal electroconvulsive therapy in patients with major depressive disorder. Iran J Psychiatry 2009; 4: 13–16.
 • Bailine SH, Rifkin A, Kayne E et al.: Comparison of bifrontal and bitemporal ECT for major depression. Am J Psychiatry 2000; 157: 121–123.
 • Dunne RA, McLoughlin DM: Systematic review and meta-analysis of bifrontal electroconvulsive therapy versus bilateral and unilateral electroconvulsive therapy in depression. World J Biol Psychiatry 2012; 13: 248–258.
 • Husain MM, Rush AJ, Fink M et al.: Speed of response and remission in major depressive disorder with acute ECT: a Consortium for Research in ECT (CORE) report. J Clin Psychiatry 2004; 65: 485–491.
 • Kellner CH, Knapp R, Husain MM et al.: Bifrontal, bitemporal and right unilateral electrode placement in ECT: randomised trial. Br J Psychiatry 2010; 196: 226–234.
 • Lanzenberger R, Baldinger P, Hahn A et al.: Global decrease of serotonin-1A receptor binding after electroconvulsive therapy in major depression measured by PET. Mol Psychiatry 2013; 18: 93–100.
 • Lawson JS, Inglis J, Delva NJ et al.: Electrode placement in ECT: cognitive effects. Psychol Med 1990; 20: 335–344.
 • Lerer B: Electroconvulsive shock and neurotransmitter receptors: implications for mechanism of action and adverse effects of electroconvulsive therapy. Biol Psychiatry 1984; 19: 361–383.
 • Mervaala E, Könönen M, Föhr J et al.: SPECT and neuropsychological performance in severe depression treated with ECT. J Affect Disord 2001; 66: 47–58.
 • Plakiotis C, O’Connor DW: Bifrontal ECT: a systematic review and meta-analysis of efficacy and cognitive impact. Curr Psychiatry Rev 2009; 5: 202–217.
 • Rush AJ, Trivedi M, Fava M: Depression, IV: STAR*D treatment trial for depression. Am J Psychiatry 2003; 160: 237.
 • Staton RD, Enderle JD, Gerst JW: The electroencephalographic pattern during electroconvulsive therapy: V. Observations on the origins of phase III delta energy and the mechanism of action of ECT. Clin Electroencephalogr 1988; 19: 176–198.
 • Tsen P, El Mansari M, Blier P: Effects of repeated electroconvulsive shocks on catecholamine systems: electrophysiological studies in the rat brain. Synapse 2013; 67: 716–727.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4b8aeb35-ae05-47a5-b926-ea15c8ee2d22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.