PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 3 | 151-157
Article title

Funkcja widzenia po obuocznym wszczepieniu wtórnym soczewki, wykonanym 18 lat po usunięciu zaćmy wrodzonej u pacjenta z zespołem różyczki wrodzonej

Content
Title variants
EN
Visual function after bilateral secondary implantation of the lens, which have been made 18 years after congenital cataract extraction in the patient with congenital rubella syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Porównano jakość widzenia oraz zmian w codziennym funkcjonowaniu u 18-letniego pacjenta z zespołem różyczki wrodzonej oraz towarzyszącym oczopląsem poddanego zabiegowi jednoczesnego wszczepienia wtórnego soczewki wewnątrzgałkowej przed operacją i po niej. Zabieg usunięcia zaćmy wrodzonej wykonano w 1. r.ż. Wada wysokiej nadwzroczności spowodowana bezsoczewkowością pooperacyjną nigdy nie była poddana korekcji. Brak współpracy ze strony pacjenta w zakresie korekcji wady wynikał z opóźnienia umysłowego. Wszczepienie wtórne sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej do rowka rzęskowego wykonano jednocześnie w obojgu oczach. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Przed zabiegiem wykonano badanie elektrofizjologiczne, które powtórzono 24 miesiące po operacji wszczepienia wtórnego. W wyniku operacji uzyskano korektę wady nadwzroczności i radykalną zmianę w zachowaniu, a także w zakresie zdolności poznawczych, której towarzyszyła poprawa odpowiedzi siatkówkowej w badaniu elektrofizjologicznym. Korekcja wysokiej nadwzroczności spowodowanej bezsoczewkowością pooperacyjną spowodowała poprawę jakości widzenia, pomimo długotrwałego, kilkunastoletniego okresu braku jakiejkolwiek korekcji tej wady. Uzyskanie takiego efektu poprawy powinno być bodźcem do rozważenia wszczepu wtórnego w każdym przypadku, a szczególnie gdy pozostałe zmysły (słuch) oraz narządy komunikacji (mowa) także są zaburzone, niezależnie od okresu utrzymywania się braku korekcji.
EN
Comparison of a quality of vision and changes in an everyday function in 18 years old patient with congenital rubella syndrome and concomitant nystagmus who was undergoing onetime secondary implantation of intraocular lenses. A congenital cataract extraction has been done in the first years of his life. An eye defect of high hyperopia was a consequence of postoperative aphakia and has never been corrected before. A lack of cooperation from the patient was a consequence of mental retardation. Secondary lens implantations have been done to the sulcus, onetime to the both eyes. The procedure was done under total anaesthesia. An electrophysiology examinations were taken before and 24 months after the surgery. A total change in behavior and also an improvement of cognitive abilities which was accompanied by retinal response observed in electrophysiology examinations has been achieved after correction of high hyperopia by secondary lens implantation gained due to correction of both eyes. Correction of high hyperopia caused by postoperative aphakia after removal of congenital cataract resulted in improvement of vision quality, despite long-term, over ten years of absence of any correction of this defect. Obtaining this improvement effect should be an incentive to consider secondary implantation in every case, especially when the other senses (hearing) and communication organs (speech) are also disturbed, regardless of the period of non-correction.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
151-157
Physical description
Contributors
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
 • 1. Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach. 2. Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
References
 • 1. Khokhar SK, Pillay G, Agarwal E, et al. Innovations in pediatric cataract surgery. Indian J Ophthalmol 2017; 65(3): 210-216.
 • 2. Drews-Botsch C, Cotsonis G, Celano M, et al. Assessment of Adherence to Visual Correction and Occlusion Therapy in the Infant Aphakia Treatment Study. Contemp Clin Trials Commun 2016; 3: 158-166.
 • 3. Rong X, Ji Y, Fang Y, et al. Long-Term Visual Outcomes of Secondary Intraocular Lens Implantation in Children with Congenital Cataracts. PLoS One 2015; 10(7): e0134864.
 • 4. Lambert SR, Buckley EG, Drews-Botsch C, et al.; The infant Aphakia Treatment Study Group. Design and Clinical Measures at Enrollment. Arch Ophthalmol 2010; 128(1): 21-27.
 • 5. Giles K, Christelle D, Yannick B, et al. Cataract surgery with intraocular lens implantation in children aged 5-15 in local anaesthesia: visual outcomes and complications. Pan Afr Med J 2016; 24: 200.
 • 6. Tassignon MJ. Bag-in-the-lens cataract surgery [online: https://www.aao.org/clinical-video/bag-in-lens-cataract-surgery].
 • 7. Wood KS, Tadros D, Trivedi RH, et al. Secondary intraocular lens implantation following infantile cataract surgery: intraoperative indications, postoperative outcomes. Eye (Lond) 2016; 30(9): 1182-1186.
 • 8. Kruger SJ, DuBois L, Becker ER, et al. Cost of Intraocular Lens vs. Contact Lens Treatment after Unilateral Congenital Cataract Surgery in the IATS at Age 5 Years. Ophthalmology 2015; 122(2): 288-292.
 • 9. Plager DA, Lynn MJ, Buckley EG, et al. Complications in the first 5 years following cataract surgery in infants with and without intraocular lens implantation in the Infant Aphakia Treatment Study. Am J Ophthalmol 2014; 158(5): 892-898.
 • 10. Tan X, Lin H, Lin Z, et al. Capsular Outcomes After Pediatric Cataract Surgery Without Intraocular Lens Implantation: Qualitative Classification and Quantitative Measurement. Medicine (Baltimore) 2016; 95(10): e2993.
 • 11. Sale A, Berardi N. Active training for amblyopia in adult rodents. Front Behav Neurosci 2015; 9: 281.
 • 12. Sawaya RA, Haddad RS. Effect of cataract on pattern reversal visual evoked potential. Ann Ophthalmol 2002; 34: 190-193.
 • 13. Sloper JJ, Collins AD. Delayed visual evoked potentials in adults after monocular visual deprivation by a dense cataract. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995; 36(13): 2663-2671.
 • 14. McCulloch DL, Skarf B. Pattern reversal visual evoked potentials following early treatment of unilateral, congenital cataract. Arch Ophthalmol 1994; 112: 510-518.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4b1cc9c0-4e09-4565-8c1b-0a8711ef7761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.