PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 3 | 194-203
Article title

Analiza wartości porównawczej dwóch systemów diagnostyki patologii szyjki macicy Papanicolaou i TBS wybranej populacji kobiet z regionu Wielkopolski

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of Papanicolaou and TBS classification systems in the detection of cervical pathology in selected population of women from the Wielkopolska area
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper was to evaluate the efficacy of cervical cancer prevention program in detection of the pathology based on two systems of classification of cytological smears: the Papanicolaou and The Bethesda System. The study encompassed women participating in the Population Cervical Cancer Prevention and Screening Program, not undergoing cytological exams for at least 3 years in the scope of screening tests reimbursed and provided by the National Heath Fund. The study lasted since July 2004 thru December 2006 and recruited female residents of the Wielkopolska voivodeship. Overall, 12 314 women aged 25-59 were included in final analysis. Cytological screening was performed using the Papanicolaou or the Bethesda classification systems. In this population, 99% of results obtained were normal while 1% was pathological. There were 55 abnormal smears assessed using the Papanicolaou classification and 120 abnormal smears when assessed using the Bethesda system. Histological verification of women with abnormal smear in the Papanicolaou group revealed 14 cases of cervical cancer and 31 lesions consistent with intraepithelial neoplasia at various clinical stages. Corresponding figures in the Bethesda group were 13 cervical cancers and 31 intraepithelial neoplastic lesions at various clinical stages.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności programu profilaktyki raka szyjki macicy w identyfikacji patologii na podstawie dwóch systemów klasyfikacji rozmazów cytologicznych: Papanicolaou i The Bethesda System. Badaniem objęto kobiety uczestniczące w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, które nie miały wykonanego badania cytologicznego co najmniej przez trzy lata w ramach usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania przeprowadzono od lipca 2004 do grudnia 2006 roku wśród mieszkanek województwa wielkopolskiego. Analizą objęto łącznie 12 314 kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Cytologiczne badania przesiewowe u 12 314 kobiet wykonano w oparciu o dwie klasyfikacje cytologiczne: Papanicolaou oraz The Bethesda System. W analizowanej grupie badanych 99% stanowiły prawidłowe wyniki cytologiczne, a 1% – nieprawidłowe. W klasyfikacji Papanicolaou sformułowano 55 nieprawidłowych wyników cytologicznych, a w systemie TBS – 120. Weryfikacja histopatologiczna kobiet z nieprawidłowymi wynikami oceny rozmazu cytologicznego wg Papanicolaou pozwoliła na rozpoznanie 14 nowotworów szyjki macicy i 31 zmian odpowiadających śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy o różnym stopniu zawansowania. Podobnie przedstawia się weryfikacja histopatologiczna wycinków tkankowych pobranych od kobiet z nieprawidłowym wynikiem oceny rozmazu cytologicznego wg TBS – pozwoliła na rozpoznanie 13 nowotworów szyjki macicy i 31 zmian śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy o różnym stopniu zawansowania.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
194-203
Physical description
Contributors
 • Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, WNoZ, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, WNoZ, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, WNoZ, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Zwierko M., Wronkowski Z.: Epidemiologia. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Tom I, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 3-22.
 • 2. Anttila A., Nieminen P.: Cervical cancer screening programme in Finland. Eur. J. Cancer 2000; 36: 2209-2214.
 • 3. Spaczyński M., Basta A., Brązert J. i wsp.: Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Patologów. Ginekologia po Dyplomie 2006; 8, wydanie specjalne: 39-41.
 • 4. Waxman A.G.: Guidelines for cervical cancer screening: history and scientific rationale. Clin. Obstret. Gynecol. 2005; 48: 77-97.
 • 5. Zieliński J., Rekosz M.: Rak szyjki macicy – czy można zmniejszyć śmiertelność z powodu tej choroby w Polsce? Współcz. Onkol. 2000; 4: 216-217.
 • 6. Levine L., Lucci J.A. III, Van Dinh T.: Atypowe komórki gruczołowe – nowa terminologia w klasyfikacji Bethesda i wytyczne postępowania. Med. Prakt. Ginek. Położ. 2004; 5: 75-85.
 • 7. Olszewski W.T.: Terminologia zmian przednowotworowych szyjki macicy – od Papanicolaou do systemu Bethesda. Zwalczanie Nowotworów 2001; 1: 5-8.
 • 8. Wright T.C. Jr, Cox J.T., Massad L.S. i wsp.: Aktualne (2001) wytyczne postępowania w przypadku śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. Med. Prakt. Ginek. Położ. 2004; 2: 35-48.
 • 9. Mierzwa T., Grabiec M.: Ocena wyników profilaktycznych badań przesiewowych raka szyjki macicy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2001-2004. Przegląd Ginekologiczno- Położniczy 2005; 5: 137-140.
 • 10. Rekosz M., Karska A., Osiecka-Tęsny E. i wsp.: 15 lat aktywnych badań przesiewowych raka szyjki macicy prowadzonych przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie – dotychczasowe rezultaty. Nowotwory J. Oncol. 2003; 53 supl. 2: 62-69.
 • 11. Prinsen C.F.M., Fles R., Wijnen-Dubbers C.W. i wsp.: Baseline human papillomavirus status of women with abnormal smears in cervical screening: a 5-year follow-up study in the Netherlands. BJOG 2007; 114: 951-957.
 • 12. Gottwald L., Giernat L., Lech W. i wsp.: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim. Ginekol. Pol. 2002; 73: 934-938.
 • 13. Massad L.S., Collins Y.C., Meyer P.M.: Biopsy correlates of abnormal cervical cytology classified using the Bethesda System. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 516-522.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4ae92e5e-7ace-4bbf-9b5f-413a626fe932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.