PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 42–48
Article title

Leptyna w surowicy krwi u osób chorujących na twardzinę układową

Content
Title variants
EN
The serum level of leptin in systemic sclerosis patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wytwarzane w tkance tłuszczowej substancje, tzw. adipokiny, uczestniczą w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca oraz insulinooporności. Jedną z adipokin uczestniczących w rozwoju wymienionych schorzeń jest leptyna, której ilościową ocenę w surowicy krwi osób chorych na twardzinę układową przyjęto za cel niniejszej pracy. Dla realizacji nadrzędnego celu postanowiono także ocenić zależność między stężeniem tego hormonu w surowicy krwi a czasem trwania choroby, wartością OB oraz wielkością indeksu Rodnana. Ilościowej oceny stężenia leptyny w surowicy krwi osób chorych na twardzinę układową oraz osób zdrowych dokonano metodą immunoenzymatyczną. Stwierdzono obniżenie stężenia leptyny w surowicy krwi osób chorych na twardzinę układową. Ponadto dowiedziono, że istnieje wyraźny związek między leptynemią a czasem trwania choroby, wartością OB oraz wielkością indeksu Rodnana.
EN
The adipokines produced in the adipose tissue contribute to the etiopathogenesis of arterial hypertension, lipid disorders, atherosclerosis, ischaemic heart disease or insulin resistance. Leptin is one of the adipokines involved in the development of these diseases. The aim of our study was quantitative leptins assessment in the blood serum of patients with systemic sclerosis. Furthermore, we evaluated the correlations between: leptin blood concentration and duration of the disease, the erythrocyte sedimentation rate as well as the value of Rodnan skin score. Quantitative assessment of leptin concentration was carried out in the blood serum of patients with systemic sclerosis and healthy people, with the use of immunoenzymatic method. The research has proved that leptin level in blood serum of systemic sclerosis patients is decreased. Also, we have confi rmed the existence of clear correlation between leptinemy and the values of duration of the disease, the erythrocyte sedimentation rate as well as the value of Rodnan skin score.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
42–48
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec tel. 32 364 11 52
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Yamamoto T. Autoimmune mechanisms of scleroderma and a role of oxidative stress. Self. Nonself. 2011; 2: 4–10.
 • 2. Komosińska K., Olczyk K., Winsz K. Rola wolnych rodników w etiopatogenezie twardziny układowej. Post. Hig. Med. Dośw. 1997; 51: 285–303.
 • 3. Yamamoto T. Scleroderma – pathophysiology. Eur. J. Dermatol. 2009; 19: 14–24.
 • 4. Baraut J., Michel L., Verrecchia F., Farge D. Relationship between cytokine profi les and clinical outcomes in patients with systemic sclerosis. Autoimmun. Rev. 2010; 10: 65–73.
 • 5. Rudnicka L., Varga J., Christiano A.M., Iozzo R.V., Jimenez S.A., Uitto J. Elevated expression of type VII collagen in the skin of patients with systemic sclerosis. Regulation by transforming growth factor-beta. J. Clin. Invest. 1994; 93: 1709–1715.
 • 6. Singla P., Bardoloi A., Parkash A.A. Metabolic eff ects of obesity: A review. World J. Diabetes. 2010; 1: 76–88.
 • 7. Juge-Aubry C.E., Henrichot E., Meier C.A. Adipose tissue: a regulator of infl ammation. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2005; 19: 547–566.
 • 8. Al-Dokhi L.M. Adipokines and etiopathology of metabolic disorders. Saudi Med. J. 2009; 30: 1123–1132.
 • 9. Rasouli N., Kern P.A. Adipocytokines and the metabolic complications of obesity. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008; 93: 64–73.
 • 10. Winsz-Szczotka K., Komosińska-Vassev K., Olczyk K. Zmiany leptynemii w przebiegu fi zjologicznego procesu starzenia. Farm. Przegl. Nauk. 2010; 7: 28–33.
 • 11. Thum-Tyzo K., Balawejder A., Tyzo B, Petkowicz B., Krasowska D., Wysokińska- -Miszczuk J. Występowanie zmian w jamie ustnej w przebiegu twardziny układowej. Dent. Med. Probl. 2010; 47: 53–60.
 • 12. Jinnin M. Mechanisms of skin fi brosis in systemic sclerosis. J. Dermatol. 2010; 37: 11–25.
 • 13. Dooley A., Shi-Wen X., Aden N. i wsp. Modulation of collagen type I, fi bronectin and dermal fi broblast function and activity, in systemic sclerosis by the antioxidant epigallocatechin-3-gallate. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 2024–2036.
 • 14. Ozbek S., Balasubramanian P.G., Chiquet- Ehrismann R., Tucker R.P., Adams J.C. The evolution of extracellular matrix. Mol. Biol. Cell. 2010; 21: 4300–4305.
 • 15. Hynes R.O. The extracellular matrix: not just pretty fi brils. Science. 2009; 326: 1216–1219.
 • 16. Olczyk K., Kucharz E. J., Winsz K., Bogdanowski T., Brzezińska-Wcisło L., Haj-Ali Y. Free radical activity and antioxidative systems in patients with systemic sclerosis. Eur. J. Intern. Med.1999; 10: 206–208.
 • 17. Gabrielli A., Svegliati S., Moroncini G., Luchetti M., Tonnini C., Avvedimento E.V. Stimulatory autoantibodies to the PDGF receptor: a link to fi brosis in scleroderma and a pathway for novel therapeutic targets. Autoimmun. Rev. 2007; 7: 121–126.
 • 18. Kotulska A., Kucharz E.J., Brzezińska- -Wcisło L., Wadas U. A decreased serum leptin level in patients with systemic sclerosis. Clin. Rheumatol. 2001; 20: 300–302.
 • 19. Gunaydin R., Kaya T., Atay A. Serum leptin levels in rheumatoid arthritis and relationship with disease activity. South. Med. J. 2006; 99: 1078–1083.
 • 20. Garcia-Gonzalez A., Gonzalez-Lopez L., Valera-Gonzalez I.C. i wsp. Serum leptin levels in women with systemic lupus erythematosus. Rheumatol. Int. 2002; 22: 138–141.
 • 21. Chung C.P., Long A.G., Solus J.F. i wsp. Adipocytokines in systemic lupus erythematosus: relationship to infl ammation, insulin resistance and coronary atherosclerosis. Lupus 2009; 18: 799–806.
 • 22. Vadacca M., Margiotta D., Rigon A. i wsp. Adipokines and systemic lupus erythematosus: relationship with metabolic syndrome and cardiovascular disease risk factors. J. Rheumatol. 2009; 36: 295–297.
 • 23. Balbir-Gurman A., Braun-Moscovici Y. Scleroderma overlap syndrome. Isr. Med. Assoc. J. 2011; 13: 14–20.
 • 24. Czirják L., Foeldvari I., Müller-Ladner U. Skin involvement in systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford) 2008; 47: 44–50.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a93320d-2b36-4ad1-8dfc-66a507f35ac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.