PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 3 | 37-41
Article title

Condensed water in the dryline water trap system of capnography as a potential source of infection: a case report.

Content
Title variants
PL
Skroplona woda w systemie suchych pułapek wodnych kapnografii jako potencjalne źródło infekcji: opis przypadku.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Capnometry is the measurement of carbon dioxide (CO2) in a sample of gas. Capnography is continuous monitoring of the concentration or partial pressure of CO2 in respiratory gases. Here, we are reporting two cases of bacterial isolation from the water trap being used in the intensive care unit (ICU) and in one case was admitted to COVID ICU whose sample from the collected water trap was sterile. In all three of these patients a side stream capnography monitoring was being used. On close inspection of water trap chamber of capnograph we saw some collection of condensed water in all the three chambers. We sent the samples of all three patients for culture sensitivity out of which two was positive and one was sterile later on. The ICU- acquired infections are becoming a challenging health concern especially when caused by multi drug resistant pathogens and in current COVID 19 pandemic risks to health care worker are even more and it always warrants a close observation. In our case contamination of breathing systems may occurred because of compliance failure possibly due to improper inspection and functional testing of the sampling tube and exhaust tube which may lead to the reversal of the direction of flow through the sampling tube in a diverting respiratory gas monitor (RGM).
PL
Kapnometria to pomiar dwutlenku węgla (CO2) w próbce gazu. Kapnografia jest ciągłym monitorowaniem stężenia lub ciśnienia parcjalnego CO2 w gazach oddechowych. Autorzy zgłaszają dwa przypadki izolacji bakterii z pułapki wodnej stosowanej na oddziale intensywnej terapii (OIT) oraz jeden przypadek przyjęcia pacjenta na OIT, którego próbka z pobranej pułapki wodnej była sterylna. U wszystkich trzech z tych pacjentów w strumieniu bocznym stosowano monitoring kapnograficzny. Przy bliższej inspekcji komory pułapki wodnej kapnografu zauważono gromadzenie się skroplonej wody we wszystkich trzech komorach. Wysłano próbki wszystkich trzech pacjentów do oceny na posiew z czego dwa wyniki były pozytywne, a jeden był negatywny. Infekcje nabyte na OIT stają się wyzwaniem stanowiąc zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza spowodowane patogenami wielolekoopornymi i obecnym ryzykiem pandemii COVID 19 pracowników służby zdrowia, co zawsze wymaga uważnej obserwacji. W opisanym przypadku zanieczyszczenie układu wentylacyjnego mogło wystąpić z powodu braku właściwej inspekcji i testowania funkcjonalnego przewodu zasysającego i przewódu wydechowego, co może prowadzić do zmiany kierunku przepływu przez przewód zasysający do monitora gazów oddechowych (RGM).
Discipline
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
37-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a87fe02-42b7-41f9-b5c3-f31beafeea88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.