PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 102–106
Article title

Współistnienie cukrzycy typu 1 z glomerulopatią submikroskopową u 9-letniej dziewczynki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Coexistence of type 1 diabetes mellitus and minimal change disease in a 9-year-old girl. A case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cukrzyca typu 1 jest najczęstszą chorobą metaboliczną u dzieci – po latach trwania może doprowadzić do późnych powikłań naczyniowych, w tym do cukrzycowej choroby nerek. Jej pierwszym sygnałem jest mikroalbuminuria, z czasem dochodzi do jawnego białkomoczu. W diagnostyce proteinurii u pacjentów z cukrzycą należy jednak uwzględniać również inne jej przyczyny, w tym nefropatie niecukrzycowe. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy czas trwania choroby do wystąpienia białkomoczu jest krótki, a glikemia dobrze kontrolowana. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 9-letniej dziewczynki z cukrzycą typu 1, u której w 16. miesiącu od rozpoznania stwierdzono narastający białkomocz i rozwój zespołu nerczycowego. Obraz histopatologiczny bioptatu nerkowego odpowiadał glomerulopatii submikroskopowej. Włączono steroidoterapię z równoczesnym skorygowaniem dawek insuliny, osiągając pełną remisję kliniczną i biochemiczną nefropatii przy prawidłowej glikemii. Dziewczynka pozostaje pod opieką diabetologa i nefrologa. Podsumowując, w przypadku wystąpienia białkomoczu u dziecka z cukrzycą należy wziąć pod uwagę współistnienie nefropatii.
EN
Type 1 diabetes mellitus is the most common metabolic disease in childhood, which may, after years, lead to late vascular complications, including diabetic kidney disease. Microalbuminuria, which progresses to evident proteinuria, is the first sign of this disease. However, other causes, such as nondiabetic nephropathies, should be also included in the diagnosis in diabetic patients. This is particularly important in cases where disease duration by the time proteinuria develops is short, and a good control of glycemia is maintained. We present a case of a 9-year-old girl with type 1 diabetes mellitus who was diagnosed with increasing proteinuria and a developing nephrotic syndrome at 16 months after diabetes diagnosis. The histopathological picture of renal biopsy specimen corresponded to minimal change disease. Steroid therapy was initiated with simultaneous adjustment of insulin doses, which allowed for complete clinical and biochemical remission of nephropathy with maintained normal glycaemia. The girl is under the care of a diabetologist and a nephrologist. In conclusion, a coexisting nephropathy should be considered in the case of proteinuria in a child with diabetes mellitus.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
102–106
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
author
 • Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. Araszkiewicz A, Bandurska-Stankiewicz E, Budzyński A et al.: Prewencja, diagnostyka i leczenie cukrzycowej choroby nerek. In: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorego na cukrzycę 2017. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Prakt 2017; 3 Suppl A: a37–a40.
 • 2. Triolo TM, Armstrong TK, McFann K et al.: Additional autoimmune disease found in 33% of patients at type 1 diabetes onset. Diabetes Care 2011; 34: 1211–1213.
 • 3. Stokes MB: The diagnosis of minimal change disease in diabetic nephropathy. ScientificWorldJournal 2005; 5: 828–833.
 • 4. Bogdanović R: Diabetic nephropathy in children and adolescents. Pediatr Nephrol 2008; 23: 507–525.
 • 5. Pourghasem M, Shafi H, Babazadeh Z: Histological changes of kidney in diabetic nephropathy. Caspian J Intern Med 2015; 6: 120–127.
 • 6. Moyses Neto M, Silva GE, Costa RS et al.: Minimal change disease associated with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Arq Bras Endocrinol Metab 2012; 56: 331–335.
 • 7. Goldman M, Hébert D, Geary DF: Management of steroid-sensitive nephrotic syndrome in children with type 1 diabetes. Pediatr Nephrol 2002; 17: 351–354.
 • 8. Kari JA, El-Desoky SM, Mokhtar G et al.: Simultaneous onset of steroid resistant nephrotic syndrome and IDDM in two young children. BMJ Case Rep 2010; 2010. DOI: 10.1136/bcr.04.2010.2916.
 • 9. Kim JS, Park CY, Shin SP et al.: Autoimmune thyroiditis with minimal change disease presenting acute kidney injury. Yeungnam Univ J Med 2014; 31: 127–130.
 • 10. Dornan TL, Jenkins S, Cotton RE et al.: The nephrotic syndrome at presentation of insulin-dependent diabetes mellitus; cause or coincidence? Diabet Med 1988; 5: 387–390.
 • 11. Meyer G, Badenhoop K: [Glucocorticoid-induced insulin resistance and diabetes mellitus. Receptor-, postreceptor mechanisms, local cortisol action, and new aspects of antidiabetic therapy]. Med Klin (Munich) 2003; 98: 266–270.
 • 12. Nicod N, Giusti V, Besse C et al.: Metabolic adaptations to dexamethasone-induced insulin resistance in healthy volunteers. Obes Res 2003; 11: 625–631.
 • 13. Yoon JC, Puigserver P, Chen G et al.: Control of hepatic gluconeogenesis through the transcriptional coactivator PGC-1. Nature 2001; 413: 131–138.
 • 14. Iwamoto T, Kagawa Y, Naito Y at al.: Steroid-induced diabetes mellitus and related risk factors in patients with neurologic diseases. Pharmacotherapy 2004; 24: 508–514.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a56fc9a-be1d-484a-9c09-4e3877b1263a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.