PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 67–72
Article title

Zastosowanie plazmaferezy w terapii oraz w preparatyce krwi

Content
Title variants
EN
Applications of plasmapheresis in therapy and in blood components preparation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Plazmafereza (plasma exchange – PE) to zabieg, który polega na pobraniu określonej objętości krwi, szybkim jej rozdzieleniu na osocze i elementy komórkowe, które następnie zostają zwrócone drogą reinfuzji. Wyróżniamy plazmaferezę leczniczą i preparatywną. Podczas plazmaferezy leczniczej wraz z osoczem z krążenia usuwane są autoprzeciwciała, kompleksy immunologiczne, antygeny, białka, enzymy, czynniki krzepnięcia, ale także cytokiny. Natomiast plazmafereza preparatywna umożliwia produkcję preparatów osoczowych w celach terapeutycznych. Plazmafereza to bezpieczny zabieg, który stwarza niewielkie ryzyko powikłań, należy jednak przeprowadzać go zgodnie z opracowanymi zasadami i procedurami.
EN
Plasmapheresis is a medical procedure consists of removal of the blood, separation of cells from plasma, and return of these cells to the body’s circulation by reinfusion. There are therapeutic and preparative plasmapheresis. During therapeutic plasmapheresis, together with the plasma, are removed utoantibodies, immune complexes, antigens, proteins, enzymes and clotting factors or cytokines from the circulation. Preparative plasmapheresis enables the production of the plasma preparations for therapeutic purposes. Plasmapheresis is a safe procedure that poses a little risk of complications, however it should be developed in accordance with all rules and guidelines.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
67–72
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Raciborska 15 40-074 Katowice tel./fax 32 208 74 85
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Rosiek A. Hemafereza lecznicza. J. Transfus. Med. 2010; 3: 92–98.
 • 2. Sułek K., Kłos M. Hemafereza lecznicza. Medycyna 2000 1991; 6: 14–15.
 • 3. Rosiek A., Łetowska M. Principles of qualitying donors candidates for giving blond or blond components. J. Transfus. Med. 2009; 2: 1–13.
 • 4. Łętowska M., Rosiek A. Stosowanie komórkowych składników krwi w onkologii. Onkol. Prakt. Klin. 2006; 2: 6–17.
 • 5. Błaszczyk B., Jasińska E. Plazmafereza w neurologii – doświadczenia własne. Studia Medyczne 2008; 11: 39–42.
 • 6. Imiela J., Peńsko A., Kołątaj P. Plazmafereza lecznicza. Metoda i zastosowanie. Medycyna 2000 1991; 2: 10–14.
 • 7. Łapiński T., Prokopowicz D. Zastosowanie plazmaferezy w praktyce lekarskiej. Wiad. Lek. 2001; 54: 437–443.
 • 8. Szczeklik W., Mitka I., Nowak I., Seczyńska B., Sega A., Węgrzyn W., Królikowski W. Plazmafereza w oddziale intensywnej terapii. Anestezjol. Intens. Ter. 2010; 2: 100–106.
 • 9. Yeh J., Chen W., Chiu H., Bai C. Hemolysis in double – fi ltration plasmapheresis. Am. J. Clin. Pathol. 2007; 127: 76–80.
 • 10. Tan H., Hart G.: Plasma Filtration. Ann. Acad. Med. Singapore 2005; 34: 615–624.
 • 11. Mokrzycki M.H., Kaplan A.A. Therapeutic plasma exchange: complcations and management. Am. J. Kid. Dis. 1994; 23: 817–827.
 • 12. Imiela J., Peńsko A., Kołątaj P. Plazmafereza lecznicza. Metoda i zastosowanie. Medycyna 2000 1991; 2: 10–14.
 • 13. Yeh J., Chiu H. Comparison between doble-fi ltration plasmapheresis and immunoadsorption plasmapheresis in the treatment of patients with myasthenia gravis. J. Neurol. 2000; 247: 510–513.
 • 14. Takei H., Komaba Y., Araki T., Iino Y., Katayama Y. Plasma immunodsorption therapy for Guillain-Barre syndrome: critical day for initiation. J. Nippon. Med. Sch. 2002; 69: 557–563.
 • 15. Myśliwiec M. Choroby nerek. Warszawa: PZWL; 2008: 551–553.
 • 16. Niemczyk S., Wożniacki Ł. Zespół Goodpasture’a. Nefrol. Dial. Pol. 2008; 12: 206–209.
 • 17. Elikowski W., Mąka K., Ból K., Jedliński I., Kubaszewska M. Wieloogniskowy udar niedokrwienny mózgu i zawał serca u kobiety z ukrytym rakiem płuca powikłanym przewlekłym DIC i zakrzepowym zapaleniem wsierdzia. Neurol. Neurochir. Pol. 2006, 6: 530–535.
 • 18. Śliwińska-Kowalska M. Choroby ucha wewnętrznego o podłożu immunologicznym. Alerg. Astma Immunol. 1996; 1: 89–96.
 • 19. Zielińska H., Zieliński M., Moszkowsa G. i wsp. Znaczenie diagnostyczne swoistych alloprzeciwciał anty-HLA u chorych przed i po transplantacji nerek. Programy dla wysoko zimunnizowanych. Post. Hig. Med. Dośw. 2009; 63: 435–448.
 • 20. Grenda R. Nawrót glomerulopatii po przeszczepie nerki. Forum Nefrol. 2009; 2: 227–231.
 • 21. Goszczyk A., Bochniewska V., Jung A. Zasady postepowania w zespole nerczycowym i kłębkowych zapaleniach nerek u dzieci. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3: 74–82.
 • 22. Cortese I., Chaudhry V., So Y.T., Cantor F., Cornblath D.R., Rea-Grant A. Evidence – based quideline update: Plasmapheresis in neurologic disorders. Report of the therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Acad. Neurol. 2011; 76: 294– –300.
 • 23. Michalak S., Kozubski W. Neurologi czne zespoły paranowotworowe. Pol. Przegl. Neurol. 2008; 4: 26–31.
 • 24. Kondera-Anasz Z., Grabińska M., Jochemczyk J., Mertas A., Słapa-Uznańska V. Wpływ wielokrotnej plazmaferezy na stężenie apolipoproteiny B, fi brynogenu i cholesterolu u dawców krwi. Wiad. Lek. 1995, 10–12: 184–189.
 • 25. Hen K., Bogdański P., Pupek-Musialik D. Plazmafereza jako skuteczna metoda leczenia ciężkiej hipertriglicerydemii – opis przypadku. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 151: 62–64.
 • 26. Ostrowski A. Plazmafereza w lecz eniu skojarzonym pacjenta ze świeżo rozpoznaną cukrzycą i ciężkimi zaburzeniami lipidowymi. Opis przypadku wraz z odległą oceną pozaszpitalną. Czyn. Ryz. 2007; 2: 13.
 • 27. Kamar N., Lavayssiere L., Muscari F. i wsp. Early plasmapheresis and rituximab for acute humoral rejaction after ABO – compatible liver transplantation. World. J. Gastroenterol. 2009; 15: 3426–3430.
 • 28. Watson R., Kozłowski T., Nickeleit V. i wsp. Isolated Donor Specific Alloantibody – Mediated Rejection after ABO Compatible Liver Transplantation. Am. J. Trans. 2006; 6: 3022–3029.
 • 29. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P. Podstawy i znaczenie hemoreologii. Neuroskop 2005; 7: 176–182.
 • 30. Kowal P., Marcinkowska-Gapińska A., Kędzierski A. i wsp. Wpływ plazmaferezy klasycznej na profi l hemoreologiczny u pacjentów z chorobami układu nerwowego. Neuroskop 2009; 11: 34–36.
 • 31. Yorgin P., Eklund D., Uzri A., Whitesell L., Theodorou A. Concurrent centrifugation plasmapheresis and continuous hemodiafi ltration. Pediatr. Nephrol. 2000; 14: 18–21.
 • 32. Pawłowska J., Pawlak J., Kamieński A. i wsp. Zatrucie muchomorem sromotnikowym jako wskazanie do transplantacji wątroby u trzech członków rodziny. Wiad. Lek. 2006; LIX: 1–2.
 • 33. Jankowski K., Każmierczak A., Grzeszczyk M. i wsp. Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu cieżkiego zatrucia digoksyną – opis przypadku. Post. Nauk Med. 2010, 3: 192–194.
 • 34. Yeah J., Wang S., Chien P., Shih C., Chiu H. Changes in serum cytokine levels durning plasmapheresis in patients with myasthenia gravis. Eur. J. Neurol. 2009; 16: 1318–1322.
 • 35. Goto H., Matsuo H., Nakane S. i wsp. Therapeutic apheresis. Ther. Apher. Dial. 2001; 5: 494–496.
 • 36. Siwiec J., Zaborowski T., Jankowska O., Wojas-Krawczyk K., Krawczyk P., Milanowski J. Ocena równowagi limfocytów Th1/Th2 oraz ekspresji receptorów dla lipopolisacharydu u chorych na astmę. Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77: 123–130.
 • 37. Żukowska B., Kotschy M. Krzepnięcie krwi i fi brynoliza we krwi dawców poddawanych plazmaferezie. Pol. Tyg. Lek. 1992; 47: 20–22.
 • 38. Schneider M. Plasmapheresis: indications and techniques. Saudi. J. Kid. Dis. Transplant. 2000; 11: 315–324.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a53565c-d617-4262-8d86-80f5c4468c92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.