PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 63 | 349–357
Article title

An additional ultrasonographic sign of Hashimoto’s lymphocytic thyroiditis in children

Content
Title variants
PL
Dodatkowa cecha ultrasonograficzna zapalenia tarczycy Hashimoto u dzieci
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
We present an additional sonographic sign of Hashimoto’s thyroiditis (HLT), increasing the specificity of this method in pediatric populations. Methods: A total of 98 children (mean age 12.7 years, range 7–17 years) were selected from the registry of the endocrinology outpatient department. All subjects met the diagnostic criteria for HLT. All children underwent a prospective thyroid ultrasound examination with special attention paid to the presence of lymph nodes adjacent to the thyroid gland. In order to form a control group, we analyzed 102 healthy volunteers and 94 children with cervical lymphadenopathy, age- and sex-matched with the main study group. Results: The ultrasound of the thyroid revealed typical sonographic signs of autoimmune thyroid disease in all children with HLT and in none of the individuals in the control groups. In 96 children (98%) from the HLT group, at least 2 lymph nodes adjacent to the lower part of the thyroid gland lobes localized on one or both sides of the thyroid were detected. No lymph nodes adjacent to the lower part of the thyroid lobes were found in healthy children or children with cervical lymphadenopathy. Conclusions: Lymph nodes adjacent to the lower part of the thyroid lobes are an additional ultrasound sign of pediatric Hashimoto’s lymphocytic thyroiditis, with 98% sensitivity and 100% specificity.
PL
W niniejszej pracy została przedstawiona dodatkowa cecha ultrasonograficzna przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy, zwiększająca specyficzność tej metody w populacji dzieci. Materiał i metody: Z rejestru kliniki endokrynologii wybrano 98 dzieci (średnia wieku: 12,7 roku, przedział wiekowy: 7–17 lat). Wszyscy pacjenci spełniali kryteria diagnostyczne choroby Hashimoto. Każde dziecko poddano prospektywnemu badaniu ultrasonograficznemu tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem występowania węzłów chłonnych przylegających do tarczycy. W celu utworzenia grupy kontrolnej analizie poddano 102 zdrowych ochotników oraz 94 dzieci z limfadenopatią szyjną, dopasowanych pod względem wieku i płci do badanej grupy. Wyniki: Badanie ultrasonograficzne tarczycy ujawniło typowe cechy sonograficzne autoimmunologicznej choroby tarczycy u wszystkich dzieci z chorobą Hashimoto i nie ujawniło ich u żadnego pacjenta z grupy kontrolnej. U 96 chorych dzieci (98%) wykryto co najmniej dwa węzły chłonne przylegające do dolnej części płatów tarczycy, umiejscowione z jednej lub z dwóch stron gruczołu. Nie wykryto węzłów chłonnych przylegających do dolnej części płatów tarczycy u dzieci zdrowych ani u dzieci z limfadenopatią szyjną. Wnioski: Występowanie węzłów chłonnych przylegających do dolnej części płatów tarczycy stanowi dodatkową cechę ultrasonograficzną zapalenia tarczycy Hashimoto u dzieci, wykazującą 98-procentową czułość i 100-procentową specyficzność.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
63
Pages
349–357
Physical description
Contributors
 • Department of Pediatric Hematology and Oncology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
author
 • Department of Pediatric Hematology and Oncology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Economic Sciences, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland
References
 • Fujimoto Y, Oka A, Omoto R, Hirose M: Ultrasound scanning of the thyroid gland as a new diagnostic approach. Ultrasonics 1967; 5: 177–180.
 • Hünig R: Ultrasonic diagnosis in pediatrics. The state of the art of ultrasonic diagnosis in pediatrics today. Part I. Pediatr Radiol 1976; 4: 108–116.
 • Gutekunst R, Hafermann W, Mansky T, Scriba PC: Ultrasonography related to clinical and laboratory findings in lymphocytic thyroiditis. Acta Endocrinol (Copenh) 1989; 121: 129–135.
 • Müller HW, Schröder S, Schneider C, Seifert G: Sonographic tissue characterisation in thyroid gland diagnosis. A correlation between sonography and histology. Klin Wochenschr 1985; 63: 706–710.
 • Lafranchi S: Disorders of thyroid gland. In: Beherman RE, Kligman RM, Jenson HB (eds.): Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000, s. 1696–1708.
 • Pedersen OM, Aardal NP, Larssen TB, Varhaug JE, Myking O, Vik-Mo H: The value of ultrasonography in predicting autoimmune thyroid disease. Thyroid 2000; 10: 251–259.
 • Serres-Créixams X, Castells-Fusté I, Pruna-Comella X, Yetano-Laguna V, Garriga-Farriol V, Gallardo-Agromayor E: Paratracheal lymph nodes: a new sonographic finding in autoimmune thyroiditis. J Clin Ultrasound 2008; 36: 418–421.
 • Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A et al. (eds.): AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed., Springer, New York 2010, s. 8–21.
 • Solbiati L, Osti V, Cova L, Tonolini M: Ultrasound of thyroid, parathyroid glands and neck lymph nodes. Eur Radiol 2001; 11: 2411–2424.
 • Ying M, Ahuja A: Sonography of neck lymph nodes. Part I: normal lymph nodes. Clin Radiol 2003; 58: 351–358.
 • Poropatich C, Marcus D, Oertel YC: Hashimoto’s thyroiditis: fine-needle aspirations of 50 asymptomatic cases. Diagn Cytopathol 1994; 11: 141–145.
 • Dayan CM, Daniels GH: Chronic autoimmune thyroiditis. N Engl J Med. 1996; 335: 99–107.
 • Kasagi K, Kousaka T, Higuchi K, Iida Y, Misaki T, Alam MS et al.: Clinical significance of measurements of antithyroid antibodies in the diagnosis of Hashimoto’s thyroiditis: comparison with histological findings. Thyroid 1996; 6: 445–450.
 • Set PA, Oleszczuk-Raschke K, von Lengerke JH, Brämswig J: Sonographic features of Hashimoto thyroiditis in childhood. Clin Radiol 1996; 51: 167–169.
 • Marwaha RK, Tandon N, Kanwar R, Ganie MA, Bhattacharya V, Reddy DH et al.: Evaluation of the role of ultrasonography in diagnosis of autoimmune thyroiditis in goitrous children. Indian Pediatr 2008; 45: 279–284.
 • Rago T, Chiovato L, Grasso L, Pinchera A, Vitti P: Thyroid ultrasonography as a tool for detecting thyroid autoimmune diseases and predicting thyroid dysfunction in apparently healthy subjects. J Endocrinol Invest 2001; 24: 763–769.
 • Hayashi N, Tamaki N, Konishi J, Yonekura Y, Senda M, Kasagi K et al.: Sonography of Hashimoto’s thyroiditis. J Clin Ultrasound 1986; 14: 123–126.
 • Marcocci C, Vitti P, Cetani F, Catalano F, Concetti R, Pinchera A: Thyroid ultrasonography helps to identify patients with diffuse lymphocytic thyroiditis who are prone to develop hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1991; 72: 209–213.
 • Vitti P, Lampis M, Piga M, Loviselli A, Brogioni S, Rago T et al.: Diagnostic usefulness of thyroid ultrasonography in atrophic thyroiditis. J Clin Ultrasound 1994; 22: 375–379.
 • Vlachopapadopoulou E, Thomas D, Karachaliou F, Chatzimarkou F, Memalai L, Vakaki M et al.: Evolution of sonographic appearance of the thyroid gland in children with Hashimoto’s thyroiditis. J Pediatr Endocrinol Metab 2009; 22: 339–344.
 • LiVolsi VA: The pathology of autoimmune thyroid disease: a review. Thyroid 1994; 4: 333–339.
 • Solivetti FM, Nasrollah N, Paganelli C, De Majo A: [Lymphadenopathy as specific ultrasonography index of subacute thyroiditis. Preliminary data]. Radiol Med 1998; 96: 596–598.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a34d806-5847-473e-889d-e05aa3e7a634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.