PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 13–22
Article title

Nieszkodliwe schorzenie nerwusów czy śmiertelne niebezpieczeństwo? Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Górnego Śląska na temat choroby wrzodowej

Content
Title variants
EN
Harmless disease or deadly danger? – Assessment of Upper Silesia inhabitants' level of knowledge regarding peptic ulcers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Choroba wrzodowa dotyka znacznej części społeczeństwa, a czynniki ryzyka oraz objawy schorzenia wydają się powszechnie znane. Wciąż zdarzają się jednak zgony spowodowane powikłaniami choroby u pacjentów, którzy nie zostali zdiagnozowani lub nie poddali się terapii. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy mieszkańców Śląska na temat tego schorzenia. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 203 przypadkowo wybranych, pełnoletnich mieszkańców Śląska. Kwestionariusz oceniał ogólną wiedzę na temat choroby wrzodowej. Badano umiejętność dopasowania prawidłowej definicji, wskazania czynników predysponujących, bezpośrednich przyczyn powstawania oraz charakterystycznych objawów schorzenia. Ankietowani byli również proszeni o wskazanie sposobów diagnostyki i terapii. WYNIKI Zaledwie 7,9% ankietowanych wskazało prawidłową definicję wrzodu trawiennego. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między częstością udzielania prawidłowych odpowiedzi zależnie od płci, grupy wiekowej, wykształcenia lub miejsca zamieszkania. Co siódmy badany uznaje, że powikłania choroby wrzodowej nie mogą doprowadzić do śmierci. Zakażenie Helicobacter pylori (H. pylori) jest uważane za czynnik patogenetyczny schorzenia przez 42,9% ankietowanych, częściej wymieniane są natomiast: przewlekły stres, dieta i nadużywanie alkoholu. WNIOSKI Niewielki odsetek ankietowanych wskazuje prawidłową definicję wrzodu trawiennego. Mniej niż połowa respondentów dostrzega bezpośredni wpływ zakażenia H. pylori na powstawanie wrzodów żołądka. Większość ankietowanych zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niosą ze sobą powikłania choroby wrzodowej.
EN
INTRODUCTION Peptic ulcers affect a large part of the general adult population. The associated risk factors and symptoms seem to be widely known. Nevertheless, deaths due to complications of undiagnosed or inappropriately treated peptic ulcers remain relatively frequent. The aim of this study was to assess the level of Upper Silesia inhabitants' knowledge of the disease. MATERIAL AND METHODS The survey was conducted among 203 randomly selected adult Upper Silesians. The questionnaire assessed the general knowledge about ulcers. The respondents were asked to indicate the definition, predisposing factors, direct causes and characteristic symptoms of the disease. They also had to choose the applicable diagnostic methods and therapies. RESULTS Only 7.9% of respondents defined peptic ulcers correctly. There were no statistically significant differences in the frequencies of correct answers between the group of sex, age, education level or place of living. Every seventh person claimed that the complications of peptic ulcers cannot lead to death. Helicobacter pylori infection was recognized as a main pathogenetic factor only by 42.9% of respondents. Instead, respondents chose inappropriate diet, chronic stress and alcohol abuse as the main causes of peptic ulcers. CONCLUSIONS Few respondents are able to identify the correct definition of a peptic ulcer. Less than half of the respondents recognize the direct contribution of Helicobacter pylori infection to gastric ulcer formation. The majority is aware of the risks posed by the complications of peptic ulcers.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
13–22
Physical description
Contributors
author
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 370 45 41, 607 718 117
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Repelewicz A., Biernacka M. Analiza kliniczno-morfologiczna zgonów z powodu krwotoków z owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. The 6th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, ABSTRACT BOOK, Students' Scientific Society of the Medical University of Silesia 2011, 154.
 • 2. Bartnik W. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. W: A. Szczeklik, Choroby wewnętrzne, Stan wiedzy na rok 2010, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, 839–844.
 • 3. De Beaux A.C. Choroby żołądka i dwunastnicy. W: O.J. Garden, Chirurgia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, 257.
 • 4. Tytgat G.N. Etiopathogenetic principles and peptic ulcer disease classification. Dig. Dis. 2011; 29: 454–458.
 • 5. Papatheodoridis G.V., Sougioultzis S., Archimandritis A.J. Effects of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on peptic ulcer disease: a systematic review. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2006; 4: 130–142.
 • 6. Kidd M., Modlin I.M. A century of Helicobacter pylori: paradigms lostparadigms regained. Digestion 1988; 59(1): 1–15.
 • 7. Rimbara E., Fischbach L.A., Graham D.Y. Optimal therapy for Helicobacter pylori infections. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2011; 8: 79–88.
 • 8. Knowledge about causes of peptic ulcer disease – United States, March-April 1997. Centers for Disease Control and Prevention. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 1997; 46(42): 985–987.
 • 9. Kato I., Nomura A.M., Stemmermann G.N., Chyou P.H. A prospective study of gastric and duodenal ulcer and its relation to smoking, alcohol, and diet. Am. J. Epidemiol. 1992; 135: 521–530.
 • 10. Uchida M., Shimizu K., Kurakazu K. Yogurt containing Lactobacillus gasseri OLL 2716 (LG21 yogurt) accelerated the healing of acetic acid-induced gastric ulcer in rats. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2010; 74(9): 1891–1894.
 • 11. Ryan-Harshman M., Aldoori W. How diet and lifestyle affect duodenal ulcers. Review of the evidence. Can. Fam. Physician 2004; 50: 727–732.
 • 12. Wang F.W., Tu M.S., Mar G.Y. i wsp. Prevalence and risk factors of asymptomatic peptic ulcer disease in Taiwan. World. J. Gastroenterol. 2011; 17(9): 1199–1203.
 • 13. Ramakrishnan K., Salinas R.C. Peptic ulcer disease. Am. Fam. Physician 2007; 76: 1005–1012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a04157e-fd44-4b3c-8207-a719b56d6938
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.