PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 424–429
Article title

Nietypowy przebieg róży a współistniejące zakażenia. Opis przypadku i przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Atypical course of erysipelas and coexisting infections. Case study and literature review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Erysipelas is an acute, erythematous, rapidly spreading skin infection, usually caused by beta-haemolytic group A Streptococcus bacteria. The disease is usually located on the legs and toes, less frequently on the face. One of the predisposing factors for the development of erysipelas are coexisting infections. The aim of the work was to attempt to determine whether there was any connection between the atypical course of erysipelas and Helicobacter pylori infection in a 47-year-old female patient. The patient had a history of treatment for chronic otitis media with effusion and recurring abdominal pain. The current disease started abruptly with fever, erythematous skin lesion located on the right cheek and severe pain in the right ear. After a few days, the facial erythema got worse, oedema appeared on the right side of the face and redness, oedema and pain in the auricle could be observed. After examinations by an ENT specialist and a dermatologist, erysipelas of the face, auricle and external auditory meatus was diagnosed. The diagnosis was confirmed by bacteriological examination. As a result of antibiotic therapy skin lesions subsided and the patient’s general condition improved. As the dyspeptic symptoms exacerbated, a diagnostic test was performed and a coexisting Helicobacter pylori infection was diagnosed. The overall clinical picture and data obtained from medical literature suggest that the coexisting Helicobacter pylori infection could have contributed to both the chronic otitis media with effusion and atypical course of erysipelas. According to medical literature, in the case of patients with dyspeptic symptoms, Helicobacter pylori bacteria can be transferred from the lining of the stomach upwards to the oral cavity, middle ear and paranasal sinuses. Kariya et al. in their review of original work suggested that Helicobacter pylori may contribute to the exacerbation of an existing inflammation in the middle ear, which is a microaerophilic environment required for this bacteria to grow. In conclusion, it seems that constant stimulation of the immune system by Helicobacter pylori could have caused the system to become dysregulated and weakened, which probably accounted for the atypical course of erysipelas in the patient described.
PL
Róża jest ostrą rumieniową, gwałtownie szerzącą się infekcją skóry, najczęściej powodowaną przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A. Choroba lokalizuje się zazwyczaj na kończynach dolnych, rzadziej na twarzy. Jednym z czynników predysponujących do rozwoju róży są współistniejące zakażenia. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy nietypowym przebiegiem róży a zakażeniem Helicobacter pylori u 47-letniej pacjentki. W wywiadzie chora była leczona z powodu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego oraz nawracających bólów brzucha. Obecna choroba rozpoczęła się nagle gorączką, zmianą rumieniową zlokalizowaną na skórze prawego policzka i silnym bólem ucha prawego. Po kilku dniach nasilił się rumień twarzy, a także pojawiły się obrzęk prawostronny twarzy oraz zaczerwienienie, obrzęk i bolesność małżowiny usznej. Po konsultacji laryngologicznej i dermatologicznej rozpoznano różę twarzy, małżowiny usznej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego. Rozpoznanie potwierdzono badaniem bakteriologicznym. W wyniku zastosowanej antybiotykoterapii uzyskano ustąpienie zmian skórnych i poprawę stanu ogólnego. Ze względu na nasilenie objawów dyspeptycznych po wykonaniu testu diagnostycznego rozpoznano współistniejące zakażenie Helicobacter pylori. Całokształt obrazu klinicznego oraz dane z piśmiennictwa sugerują, że współwystępująca infekcja Helicobacter pylori mogła sprzyjać zarówno przewlekłemu wysiękowemu zapaleniu ucha środkowego, jak i nietypowemu przebiegowi róży. Według doniesień z piśmiennictwa u pacjentów z objawami dyspeptycznymi bakterie Helicobacter pylori mogą zostać przeniesione z błony śluzowej żołądka drogą wstępującą do jamy ustnej, a także ucha środkowego i zatok przynosowych. Kariya i wsp., dokonując przeglądu prac oryginalnych, stwierdzili, że Helicobacter pylori może przyczyniać się do nasilenia istniejącego procesu zapalnego w uchu środkowym, stanowiącym środowisko mikroaerofilne, niezbędne do wzrostu tej bakterii. Podsumowując, wydaje się, że ciągła stymulacja układu odpornościowego przez Helicobacter pylori mogła prowadzić do dysregulacji i osłabienia układu immunologicznego, co prawdopodobnie wpłynęło na nietypowy przebieg róży u opisywanej pacjentki.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
424–429
Physical description
Contributors
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Zakład Dydaktyki Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska
author
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
References
 • Abeck D: Choroby wywoływane przez paciorkowce i gronkowce. In: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH et al. (eds.): Braun-Falco Dermatologia. 2nd ed., vol. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011: 117–143.
 • Jaworek AK, Wojas-Pelc A, Pastuszczak M: Roża – diagnostyka, leczenie, powikłania. Lekarz 2006; 12: 21–25.
 • Szamkołowicz G: Roża. Lek Rodzinny 2007; 12: 622–624.
 • Dzierżanowska D, Dzierżanowska-Fangrat K: Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej. 2nd ed., α-medica press, Bielsko-Biała 2014: 123–124.
 • Szczypa K, Wilemska J, Hryniewicz W et al.: Mechanizmy wirulencji Streptococcus pyogenes. Post Mikrobiol 2012; 51: 3–15.
 • Johansson L, Snall J, Sendi P et al.: HMGB1 in severe soft tissue infections caused by Streptococcus pyogenes. Front Cell Infect Microbiol 2014; 4: 4.
 • Hryniewicz W: Komentarz do artykułu: Rozpoznawanie i leczenie zakażeń skory i tkanek miękkich. Med Prakt 2007; 1: 113–115.
 • Atzori L, Manunza F, Pau M: New trends in cellulitis. EMJ Dermatol 2013; 1: 64–76.
 • Rędziak A: Pozostałe pałeczki Gram-ujemne. W: Heczko PB (ed.): Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratownikow medycznych. 1st ed., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 136–143.
 • Żeromski J: Drobnoustroje chorobotworcze a odpowiedź immunologiczna. In: Vollmar A, Zundorf I, Dingermann T: Immunologia i immunoterapia. 1st ed., MedPharm Polska, Wrocław 2015: 73–92.
 • Cover TL, Blaser MJ: Helicobacter pylori in health and disease. Gastroenterology 2009; 136: 1863–1873.
 • Arabski A, Błasiak J: Molekularne aspekty infekcji wywołanej przez Helicobacter pylori. Postępy Biol Komorki 2003; 30: 679–694.
 • Lukes P, Astl J, Pavlik E et al.: Helicobacter pylori – not only a gastric pathogene? In: Chai J (ed.): Peptic Ulcer Disease. InTech, Rijeka 2011: 99–110. Available from: http://www.intechopen.com/books/peptic-ulcer-disease/helicobacter-pylori-not-only-agastric-pathogene-.
 • Arabski M, Koza A, Kaca W: Struktura chemiczna lipopolisacharydu Helicobacter pylori a wrodzona odpowiedź immunologiczna. Postepy Hig Med Dosw 2008; 62: 289–296.
 • Irani S, Monsef Esfahani A, Bidari Zerehpoush F: Detection of Helicobacter pylori in oral lesions. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2013; 7: 230–237.
 • Kariya S, Okano M, Nishizaki K: An association between Helicobacter pylori and upper respiratory tract disease: fact or fiction? World J Gastroenterol 2014; 20: 1470–1484.
 • Kurtaran H, Uyar ME, Kasapoglu B et al.: Role of Helicobacter pylori in pathogenesis of upper respiratory system diseases. J Natl Med Assoc 2008; 100: 1224–1230.
 • Saki N, Samarbaf Zadeh AR, Sheikhpour Jonaky R et al.: The prevalence rate of Helicobacter pylori infection in chronić otitis media with effusion patients. Jundishapur J Microbiol 2014; 7: e15694.
 • Nishimura M, Miyajima S, Okada N: Salivary gland MALT lymphoma associated with Helicobacter pylori infection in a patient with Sjogren’s syndrome. J Dermatol 2000; 27: 450–452.
 • Aycicek A, Cetinkaya Z, Kıyıcı H et al.: Can Helicobacter pylori cause inflammation in the middle ear? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76: 1087–1090.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49e3742b-995e-4a11-a0bf-b973ce90e7f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.