PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 4 | 253-263
Article title

Leczenie sterydoopornej ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Content
Title variants
EN
Treatment of steroid-resistant acute graft-versus-host disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Use of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is increasing continuously as a consequence of continuing progress of medical techniques, allowing implementation of this procedure even in patients where previously it was considered contraindicated. It is successfully used in the treatment of both several hematologic malignancies and other conditions. Still, a major concern remains the development of graft-versus-host disease (GvHD) as a complication of this kind of therapy. Treatment of choice in acute forms of stage II-IV GvHD are steroids (prednisolone, 1-2 mg/kg/d) combined with calcineurin inhibitors (cyclosporine A or tacrolimus). Steroid-resistant patients constitute a considerable therapeutic challenge, as they require enhanced immunosuppression. Standard management of these patients depends on experiences of particular center and usually an individual therapeutic strategy is warranted. No controlled clinical trials are available, documenting a favorable effect on survival of a particular salvage procedure in the setting of a steroid-resistant GvHD. In this situation, the following agents may be used: mycophenolate mofetil, methotrexate, pentostatin, mTOR inhibitors, anti-TNF-α and anti-IL-2 antibodies as well as mono- and polyclonal anti-T-lymphocyte antibodies. Non-pharmacological options include the use of extracorporeal photopheresis and infusion of allogeneic mesenchymal stem cells. In order to improve its effectiveness, salvage therapy should be instituted as quickly as possible, at best during the first 2 weeks after diagnosis of GvHD. Nevertheless, overall effectiveness and toxicity of most therapeutic modalities are far from satisfactory. Current research focuses on regulatory T-lymphocytes and small molecules affecting signal transmission between antigen-presenting cells and effector cells.
PL
Zastosowanie przeszczepiania alogenicznych komórek macierzystych krwiotworzenia stale wzrasta z uwagi na stały postęp technik medycznych, pozwalających na kwalifikację do wykonania tej procedury u chorych, którzy uprzednio mieli do niej przeciwwskazania. Jest ona z powodzeniem stosowana w leczeniu wielu nowotworów hematologicznych oraz innych schorzeń. Nadal poważnym problemem pozostaje rozwój choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) jako powikłanie użycia tej formy terapii. Leczeniem z wyboru ostrej postaci GvHD w stopniu II-IV są glikokortykoidy (prednizolon) w dawce 1-2 mg/kg/dziennie, w połączeniu z inhibitorami kalcyneuryny (cyklosporyna A lub takrolimus). Chorzy stery-dooporni stanowią bardzo poważny problem terapeutyczny, wymagają bowiem nasilenia immunosupresji. Standard postępowania u tych pacjentów zależy od doświadczeń ośrodka leczącego i zazwyczaj obowiązuje indywidualne podejście do chorego. Brakuje kontrolowanych badań klinicznych udowadniających wpływ na przeżycie konkretnego postępowania ratunkowego w leczeniu sterydoopornej ostrej GvHD. Można zastosować w tej sytuacji: kwas mykofenolowy, metotreksat, cyklofosfamid, pentostatynę, inhibitory mTOR, przeciwciała przeciwko TNF-a czy IL-2 oraz mono- i poliklonalne przeciwciała skierowane przeciwko limfocytom T. Opcje niefarmakologiczne obejmują użycie zewnątrzustrojowej fotote-rapii czy alogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych. W celu poprawy jego skuteczności leczenie ratunkowe w przypadku stwierdzenia sterydooporności powinno być zastosowane jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2 tygodni od rozpoznania GvHD. Niemniej jednak ogólna skuteczność i toksyczność większości podejść terapeutycznych są niezadowalające. Przyszłość to zastosowanie regulatorowych limfocytów T czy użycie małych cząsteczek wpływających na przekazywanie sygnału pomiędzy komórkami prezentującymi antygen a komórkami efektorowymi.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
253-263
Physical description
Contributors
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel./faks: 22 681 65 59, 22 610 30 98
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
author
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
References
 • 1. Devergie A.: Graft vs. host disease. W: Apperley J.F., Carreras E., Gluckman E. i wsp. (red.): Haemopoietic Stem Cell Transplantation. Forum Service Editore, Genoa 2008: 219-234.
 • 2. Paczesny S., Hanauer D., Sun Y., Reddy P.: New perspectives on the biology of acute GvHD. Bone Marrow Transplant. 2010; 45: 1-11.
 • 3. Billingham R.E.: The biology of graft- versus- host reactions. Harvey Lect 1966; 62: 21-78.
 • 4. Glucksberg H., Storb R., Fefer A. i wsp.: Clinical manifestations of graft versus host disease in human recipients of marrow from HLA-matched sibling donors. Transplantation 1974: 18: 295-304.
 • 5. Przepiorka D., Weisdorf D., Martin P. i wsp.: Consensus conference on acute GvHD grading. Bone Marrow Transplant. 1995; 15: 825-828.
 • 6. Akpek G.: Advances in the pathogenesis and treatment of acute graft-versus-host disease. Abstr. Hematol. Oncol. 2004; 7: 20-30.
 • 7. Von Bonin M., Wermke M., Platzbecker U. i wsp.: Therapy of acute graft-versus-host disease. Cell Ther. Transplant. 2010; 2: doi:10.3205/ctt-2010-en-000057.01.
 • 8. Vogelsang G.B.: Advances in the treatment of graft-versus-host disease. Leukemia 2000; 4: 509- 510.
 • 9. Kim S.S.: Treatment options in steroid-refractory acute graft-versus-host disease following hematopoietic stem cell transplantation. Ann. Pharmacother. 2007; 41: 1436-1444.
 • 10. Bacigalupo A.: Management of acute graft-versus-host disease. Br. J. Haematol. 2007; 137: 87-98.
 • 11. Deeg H.J.: How I treat refractory acute GVHD. Blood 2007; 109: 4119-4126.
 • 12. Remberger M., Aschan J., Barkholt i wsp.: Treatment of severe acute graft-versus-host disease with anti-thymocyte globulin. Clin. Transplantation 200; 15: 147-153.
 • 13. Graziani F., van Lint M.T., Dominietto A. i wsp.: Treatment of acute graft-versus-host disease with low-dose, alternate-day antithymocyte globulin. Haematologica 2002; 87: 973-978.
 • 14. MacMillan M.L., Weisdorf D.J., Davies S.M. i wsp.: Early antithymocyte globulin therapy improves survival in patients with steroid-resistant acute graft-versus-host disease. Biol. Blood Marrow Transplant. 2002; 8: 40-46.
 • 15. Carella A.M., Beltrami G., Scalzulli P.R. i wsp.: Alemtuzumab can successfully treat steroid-refractory acute graft-ver-sus-host disease (aGvHD). Bone Marrow Transplant. 2004; 33: 131-132.
 • 16. Wandroo F., Augusston B., Cook M. i wsp.: Successful use of Campath-1H in the treatment of steroid refractory liver GvHD. Bone Marrow Transplant 2004; 34: 285-287.
 • 17. Antin J.H., Yolin Raley D.: Graft-versus-host disease prophylaxis and acute. W: Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation. Cambridge University Press, New York 2009: 53-75.
 • 18. Miano M., Cuzzubbo D., Terranova P. i wsp.: Daclizumab as useful treatment in refractory acute GVHD: a paediatric experience. Bone Marrow Transplant. 2009; 43: 423-427.
 • 19. Wolff D., Roessler VV, Steiner B. i wsp.: Treatment of steroid-resistant acute graft-versus-host disease with daclizumab and etanercept. Bone Marrow Transplant. 2005; 35: 1003-1010.
 • 20. Carpenter P.A., Lowder J., Johnston L. i wsp.: A phase II multicenter study of visilizumab, humanized anti-CD3 antibody, to treat steroid-refractory acute graft-versus-host disease. Biol. Blood Marrow Transplant. 2005; 1: 465-471.
 • 21. Knob S., Hebart H., Gscheidle H. i wsp.: OKT3 muromon-ab as second-line and subsequent treatment in recipients of stem cell allografts with steroid-resistant acute graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplat. 2005; 36: 831-837.
 • 22. MacMillan M.L., Couriel D., Weisdorf D.J. i wsp.: A phase 2/3 multicenter randomized clinical trial of ABX-CBL versus ATG as secondary therapy for steroid-resistant acute graft-versus-host disease. Blood 2007; 109: 2657-2662.
 • 23. Bolanos-Meade J., Jacobsohn D.A., Margolis J. i wsp.: Pen-tostatin in steroid-refractory acute graft-versus-host disease. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 2661-2668.
 • 24. De Lavallade H., Mohty M., Faucher C. i wsp.: Low-dose methotrexate as salvage therapy for refractory graft-versus-host disease after reduced-intensity conditioning allogeneic stem cell transplantation. Haematologica 2006; 91: 1438-1440.
 • 25. Mayer J., Krejci M., Doubek M. i wsp.: Pulse cyclophosphamide for corticosteroid- refractory graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant. 2005; 35: 699-705.
 • 26. Alousi A.M., Weisdorf D.J., Logan B.R. i wsp.: Etanercept, mycophenolate, denileukin, or pentostatin plus corticosteroids for acute graft-versus-host disease: a randomized phase 2 trial from the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network. Blood 2009; 114: 511-517.
 • 27. Furlong T, Martin P, Flowers M. i wsp.: Therapy with myco-phenolate mofetil for refractory acute and chronic graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant. 2009; 44: 739-748.
 • 28. Chen H., Liu K.Y., Liu D.H. i wsp.: Mycophenolate mofetil in treatment of graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic cell transplantation: analysis of 44 cases. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008; 88: 2127-2130.
 • 29. Koreth J., Antin J.H.: Current and future approaches for control of graft-versus-host disease. Expert Rev. Hematol. 2008; 23: 111.
 • 30. Greinix H.T., Volc-Platzer B., Rabitsch W i wsp.: Successful use of extracorporeal photochemotherapy in the treatment of severe acute and chronic graft-versus-host disease. Blood 1998; 92: 3098-3104.
 • 31. Greinix H.T.: ECP in acute and chronic GvHD. W: Heshma-ti F. (red.): Extracorporeal Photochemotherapy & Transfusion Medicine. Help Medical, Paris 2008: 100-107.
 • 32. Vianello F., Dazzi F.: Mesenchymal stem cells for graft-ver-sus-host disease: a double edged sword? Leukemia 2008; 22: 463-465.
 • 33. Urbaniak-Kujda D., Wołowiec D., Tomaszewska-Toporska B. i wsp.: Mezenchymalne komórki macierzyste: ich biologia i perspektywy zastosowań klinicznych. Acta Haematologica Polonica 2005; 36: 161-166.
 • 34. Cohen J.L., Trenado A., Vasey D. i wsp.: CD4+CD25+ immunoregulatory T cells: new therapeutics for graft-versus-host disease. J. Exp. Med. 2002; 196: 401-406.
 • 35. Lewkowicz P., Lewkowicz N., Tchórzewski H.: CD4+CD25+ T regulatory cells: their physiology and role in modulating immune response. Postepy Hig. Med. Dosw. (Online) 2005; 59: 362-370.
 • 36. Zheng S.G., Wang J.H., Gray J.D. i wsp.: Natural and induced CD4+CD25+ cells educate CD4+CD25- cells to develop suppressive activity: the role of IL-2, TGF-p, and IL-10. J. Immunol. 2004; 172 : 5213-5221.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49e13085-2047-4961-bdc4-a72508d785ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.