PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 441–450
Article title

Powikłania neurologiczne w przebiegu boreliozy – obserwacje kliniczne

Content
Title variants
EN
Neurological complications of Lyme disease – clinical observations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Lyme disease is a chronic, multiorgan disease caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, which is transmitted by Ixodes ticks. Poland has medium to high rate of tick infection. Lyme disease incidence has been increasing in recent years, with the peak incidence recorded in the summer, especially in endemic areas. The risk of infection depends on the type of spirochete and the time it is present in the human skin. It is crucial to remove the parasite as soon as possible, not later than 24 hours after the spirochete enters the body. The infection usually occurs in three stages, although not all of them have to be present. A characteristic erythema migrans or, less common, lymphocytic lymphoma, may be observed in the first stage of the disease. General symptoms, such as myocarditis, arthritis or nervous system involvement, are developed in the second stage. In the late stage of the disease, serious irreversible complications of the nervous system, musculoskeletal system or the skin occur. The diagnosis of Lyme disease is based on a history of tick bite as well as on the presence of clinical symptoms confirmed by serological findings. The presence of erythema migrans is sufficient for diagnosis and treatment initiation, therefore laboratory diagnostics is not necessary in this case. Serological diagnostics is primarily based on ELISA testing, while the second step uses a Western blot test. Positive serology test in the absence of clinical symptoms or a positive medical history is insufficient for diagnosis and treatment initiation. The type of the antibiotic used as well as the route and duration of its administration depend on the stage of the disease and on the affected organ. The most common antimicrobials used in the treatment of Lyme disease include amoxicillin, doxycycline (over the age of 12 years) and ceftriaxone.
PL
Borelioza to przewlekła choroba wielonarządowa powodowana przez zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi, dla których wektorami są kleszcze z rodzaju Ixodes. Polska jest krajem o średnim i wysokim wskaźniku zakażenia kleszczy. Zapadalność na boreliozę w ostatnich latach rośnie, a jej największe nasilenie odnotowuje się latem, szczególnie na terenach endemicznych. Ryzyko zakażenia zależy od rodzaju krętka wywołującego chorobę, a także czasu, przez jaki przebywa on w skórze człowieka. Istotne jest jak najszybsze usunięcie pasożyta, najpóźniej do 24 godzin od wniknięcia krętka. Zakażenie wywołuje trzy stadia choroby, choć nie zawsze wszystkie muszą występować. W stadium pierwszym obserwujemy charakterystyczny rumień wędrujący lub, rzadziej, chłoniaka limfocytowego skóry. W stadium drugim pojawiają się dolegliwości ogólne, dochodzi do zajęcia mięśnia sercowego, stawów bądź układu nerwowego. W późnej fazie choroby mamy do czynienia z nieodwracalnymi poważnymi powikłaniami dotyczącymi układu nerwowego, układu narządu ruchu i skóry. Podstawą do rozpoznania boreliozy jest pozytywny wywiad w kierunku ukłucia przez kleszcza oraz występowanie objawów klinicznych potwierdzonych badaniami serologicznymi. W przypadku rumienia wędrującego do wdrożenia leczenia bez laboratoryjnej weryfikacji zakażenia wystarczy sama jego obecność. Diagnostyka serologiczna opiera się przede wszystkim na testach ELISA, a w drugim etapie – weryfikujących testach Western blot. Dodatnie badania serologiczne bez obecności objawów klinicznych i dodatniego wywiadu nie upoważniają do rozpoznania choroby i wdrożenia leczenia. Rodzaj oraz droga i czas podawania antybiotyku zależą od rozpoznanego stadium i zajętego narządu. Do leków najczęściej stosowanych w przypadku boreliozy należą: amoksycylina, doksycyklina (powyżej 12. roku życia) i ceftriakson.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
441–450
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Franz JK, Krause A: Lyme disease (Lyme borreliosis). Best Pract Res Clin Rheumatol 2003; 17: 241-264.
 • 2. Pancewicz S: Borelioza z Lyme - zasady rozpoznawania i leczenia. Pediatr Med Rodz 2014; 10: 163-173.
 • 3. Rostoff P, Gajos G, Konduracka E et al.: Lyme carditis: epidemiology, pathophysiology, and clinical features in endemic areas. Int J Cardiol 2010; 144: 328-333.
 • 4. Nau R, Christen HJ, Eiffert H: Lyme disease - current state of knowledge. Dtsch Arztebl Int 2009; 106: 72-82.
 • 5. Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwarz I et al.: Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 484-509.
 • 6. Szechiński J: Borelioza z Lyme. In: Szczeklik A (ed.): Interna Szczeklika 2012: podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012: 2235-2239.
 • 7. Stanek G, Fingerle V, Hunfeld KP et al.: Lyme borreliosis: clinical case definitions for diagnosis and management in Europe. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 69-79.
 • 8. O’Connell S, Wolfs TF: Lyme borreliosis. Pediatr Infect Dis J 2014;33: 407-409.
 • 9. Stefanoff P, Rosińska M, Zieliński A: Epidemiologia chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce. Przegl Epidemiol 2006; 60: 151-159.
 • 10. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Available from: www.pzh.gov.pl.
 • 11. Dziubek Z: Krętkowice. In: Dziubek Z (ed.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2010: 208-212.
 • 12. Esposito S, Bosis S, Sabatini C et al.: Borrelia burgdorferi infection and Lyme disease in children. Int J Infect Dis 2013; 17: e153-e158.
 • 13. Stanek G, Wormser GP, Gray J et al.: Lyme borreliosis. Lancet 2012; 379: 461-473.
 • 14. Vasudevan B, Chatterjee M: Lyme borreliosis and skin. Indian J Dermatol 2013; 58: 167-174.
 • 15. Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Available from: www.choroby-zakazne.pl/uploads/pdf/borelioza.pdf.
 • 16. Tveitnes D, 0ymar K, Natas O: Acute facial nerve palsy in children: how often is it Lyme borreliosis? Scand J Infect Dis 2007; 39: 425-431.
 • 17. Dunaj J, Moniuszko A, Zajkowska J et al.: Znaczenie metody PCR w diagnostyce boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2013; 67: 119-123.
 • 18. European Union Concerted Action on Lyme B orreliosis: Treatment of Lyme borreliosis in Europe. Available from: www.eucalb.com.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49d08b97-737a-4a5d-984d-9c20393c40e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.