PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 11 | 2 | 28-34
Article title

Ancient Greek medicine during Hellenistic age and the Roman Empire

Authors
Content
Title variants
EN
Medycyna grecka w okresie hellenistycznym i rzymskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the Hellenistic Age and during the Roman Empire the greatest influence on the development medicine was exerted by two philosophers: Plato and Aristotle. Their views demonstrated by individual approaches of physicians and medical trends of empiricists, scepticists, dogmatists, methodologists and others. Beginning from the 1st century BC the overwhelming activity of Greek medicine practitioners was transferred to Rome where the most outstanding physicians such as Archagatos, Asclepiades, Temison, Soranos, Athenois, Archigenes and others appeared. In 46 BC all free foreigners practising in Rome were granted citizenship. In the first centuries of the Roman Empire medical practitioner were exempted from tax obligation and released from the performance of public service duties.
PL
W okresie hellenistycznym i rzymskim największy wpływ na kształtowanie się medycyny wywarło dwóch filozofów: Platon i Arystoteles. Ich poglądy znalazły swój wyraz w postępowaniu indywidualnym lekarzy oraz prądach medycznych empiryków, sceptyków, dogmatyków, metodyków i innych. Począwszy od I w. p.n.Ch. ciężar działalności medycyny greckiej przemieścił się do Rzymu, w którym pojawili się wybitni medycy w osobach Archagatosa, Asklepiadesa, Temisona, Soranosa, Athenoisa, Archigenesa i innych. W 46 r. p.n.Ch. nadano obywatelstwo rzymskie wszystkim wolnym cudzoziemcom praktykującym w Rzymie, a w pierwszych wiekach cesarstwa zwolniono lekarzy od płacenia podatków oraz wypełniania powinności publicznych.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
28-34
Physical description
Contributors
author
References
 • [1] Tatarkiewicz W. Historia filozofii, T.I. Warszawa; 1958.
 • [2] Jaeger W, Diokles von Karystos. Die griechische Medizin und die Schule des Aristoteles. Berlin; 1938.
 • [3] Seyda B. Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa; 1973.
 • [4] Historie Medicinae. Heilkunde im Wandel der Zeit. Salzburg; 1983,
 • [5] Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Warszawa; 1994.
 • [6] Edelstein L. Ancient Medicine. Baltimore; 1967.
 • [7] Flashar H. Antike Medizin. Darstadt; 1971.
 • [8] Brzeziński T. Historia medycyny. Warszawa; 1995.
 • [9] Lyons AS. Petrucelli II. Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst. Köln; 2003.
 • [10] Leven KH. Geschichte der Medizin. Von der Antike bis zur Gegenwart. München; 2008.
 • [11] Staroliński J. Historie de la Medicine. Paryż; 1963.
 • [12] Seidler E, Leven KH. Geschichte der Medizin und der Krankenpflege. Stuttgart; 2003.
 • [13] Bass KH. History of Medicine. Nowy Jork; 1971.
 • [14] Ackerknecht EH. Geschichte der Medizin. Stuttgart; 1959.
 • [15] Schumacher J. Antike Medizin. Die naturphilosophischen Grundlagen der Medizin in der griechischen Antike. Berlin; 1963.
 • [16] Schoener E. Das Viererschema in der antiken Humoralpathologie. Wiesbaden; 1964.
 • [17] Diechgräber K. Die griechische Empirikenschule. Berlin; 1930.
 • [18] Diller H. Kleine Schriften zur antiken Medizin; Berlin; 1973.
 • [19] Leitner H. Bibliography to the ancient medical Authors. Bern-Stuttgart-Wien; 1973.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49ac0e3d-1cbc-4a38-95f3-72495d0469c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.