PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 310–315
Article title

Porównanie wyników badań ultrasonograficznych u pacjentek po niepowikłanym porodzie naturalnym i cięciu cesarskim

Content
Title variants
EN
Comparison of postpartum sonographic findings after uneventful vaginal and cesarean section deliveries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badania: Ocena prospektywna wyników badania ultrasonograficznego macicy 24 godziny po porodzie naturalnym lub cięciu cesarskim. Metody: W okresie od lipca 2015 do maja 2018 roku w szpitalu o III stopniu referencyjności przeprowadzono badanie prospektywne z udziałem kobiet po niepowikłanym porodzie naturalnym lub cięciu cesarskim. Po upływie doby od porodu ocenie poddano długość macicy, grubość błony śluzowej macicy (endometrium), ilość wolnego płynu oraz odległość między dnem macicy a wzgórkiem kości krzyżowej oraz dnem macicy a kręgiem L5. Wyniki: Średnia grubość endometrium (min.–maks.) w grupie kobiet rodzących naturalnie i w grupie po cięciu cesarskim wynosiła odpowiednio 13,3 (4–25) i 12,4 (4–29) mm. Odległość od dna do szyjki macicy była znacznie większa w grupie kobiet rodzących naturalnie niż w grupie kobiet po cięciu cesarskim (184,05 ± 16,8 vs 163,6 ± 6,7 mm, p <0,001). Wymiary przedniej i przednio-tylnej ściany macicy, wartości długości macicy w płaszczyźnie przednio-tylnej oraz szerokości macicy były podobne w obu grupach. Odległość mierzona od wzgórka kości krzyżowej do dna macicy była istotnie większa u pacjentek, które rodziły drogą naturalną, w porównaniu z pacjentkami po cięciu cesarskim (123,3 ± 13,6 vs 108,7 ± 23,3 mm, p = 0,005). Wnioski: Pomiar odległości od kręgu L5 do wzgórka kości krzyżowej stanowi łatwą i skuteczną metodę oceny wielkości macicy. W przypadku pacjentek bezobjawowych prawidłowa grubość jednorodnej błony śluzowej macicy (endometrium) w 24. godzinie po porodzie może wynosić do 30 mm. Wyniki prezentowanego badania mogą okazać się pomocne w podejmowaniu decyzji w przypadkach wczesnego krwawienia poporodowego lub niestabilności hemodynamicznej.
EN
Objective: To prospectively determine the sonographic findings of the postpartum uterus 24 hours after vaginal delivery and cesarean section. Methods: Women who had uneventful vaginal delivery or cesarean section from July 2015 to May 2018 in a tertiary care hospital were prospectively included. Uterine lengths, endometrium, amout of free fluid, the distance between the uterine fundus-promontorium and uterine fundus-L5 were evaluated 24 hours after delivery. Results: The mean (min–max) endometrial thickness in the vaginal delivery and cesarean section groups were 13.3 (4–25) and 12.4 (4–29) mm, respectively. Fundus-cervix length was significantly higher in the vaginal delivery group compared to the cesarean section group (184.05 ± 16.8 vs 163.6 ± 6.7 mm, p <0.001). The measurements of anterior and anterior-posterior walls of the uterus, anteroposterior uterine length and uterine width were similar in both groups. Promontorium-fundus length was significantly higher in patients who delivered vaginally than those by cesarean section (123.3 ± 13.6 vs 108.7 ± 23.3 mm, p = 0.005). Conclusion: The measurement of L5-fundus distance is a simple and effective technique to evaluate the size of the uterus. Homogenous endometrium up to 30 mm in asymptomatic patients may be a normal finding 24 hours after delivery. The results of this study may be helpful in the decision-making process in cases of early postpartum hemorrhage or hemodynamic instability.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
310–315
Physical description
Contributors
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
author
 • Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Perinatology, Edirne, Turcja
References
 • 1. Al-Zirqi I, Vangen S, Forsen L, Stray-Pedersen B: Prevalence and risk factors of severe obstetric haemorrhage. BJOG 2008; 115: 1265–1272.
 • 2. Plunk M, Lee JH, Kani K, Dighe M: Imaging of postpartum complications: A multimo-dality review. AJR Am J Roentgenol 2013; 200: W143–W154.
 • 3. Thomassin-Naggara I, Darai E, Bazot M: Gynecological pelvic infection: What is the role of imaging? Diagn Interv Imaging 2012; 93: 491– 499.
 • 4. Kamaya A, Ro K, Benedetti NJ, Chang PL, Desser TS: Imaging and diagnosis of postpartum complications: Sonography and other imaging modalities. Ultrasound Q 2009; 25: 151–162.
 • 5. Luo A, Mao P: Late postpartum hemorrhage due to placental and fetal membrane residuals: Experience of two cases. Clin Exp Obstet Gynecol 2015; 42: 104–105.
 • 6. Antonelli E, Morales MA, Dumps P, Boulvain M, Weil A: Sonographic detection of flu-id collections and postoperative morbidity following Cesarean section and hysterec-tomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 388–392.
 • 7. Koskas M, Nizard J, Salomon LJ, Ville Y: Abdominal and pelvic ultrasound findings within 24 hours following uneventful Cesarean section. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32: 520–526.
 • 8. Lousquy R, Pernin E, Delpech Y, Ricbourg A, Dohan A, Soyer P et al.: Abdom-inopelvic ultrasonographic findings after uncomplicated delivery. Diagn Interv Imag-ing 2016; 97: 45–51.
 • 9. Shalev J, Royburt M, Fite G, Mashiach R, Schoenfeld A, Bar J et al.: Sonographic evaluation of the puerperal uterus: Correlation with manual examination. Gynecol Obstet Invest 2002; 53: 38–41.
 • 10. Sokol ER, Casele H, Haney EI: Ultrasound examination of the postpartum uterus: What is normal? J Matern Fetal Neonatal Med 2004; 15: 95–99.
 • 11. Lipinski JK, Adam AH: Ultrasonic prediction of complications following normal vag-inal delivery. J Clin Ultrasound 1981; 9: 17–19.
 • 12. Carlan SJ, Scott WT, Pollack R, Harris K: Appearance of the uterus by ultrasound immediately after placental delivery with pathologic correlation. J Clin Ultrasound 1997; 25: 301–308.
 • 13. Edwards A, Ellwood DA: Ultrasonographic evaluation of the postpartum uterus. Ul-trasound Obstet Gynecol 2000; 16: 640–643.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-498269f3-c06a-434d-8f2f-42cd38655fd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.