PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 205–209
Article title

Przygotowanie chorego do operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego jako istotny element zapobiegania zakażeniu okołoprotezowemu

Content
Title variants
EN
Preparation of patients for hip or knee replacement surgery as an important element in preventing periprosthetic joint infection
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Replacement of large joints in the lower limbs is a commonly accepted and used method for the treatment of osteoarthritis. Like any other intervention, this treatment method also involves the risk of complications. Periprosthetic joint infection is one of the most serious ones. It qualifies patients for further procedures, which significantly impairs their daily activity and the comfort of life. Osteoarticular infections represent a major therapeutic challenge. This is associated with both, poor penetration of antibiotics into the osteoarticular compartment (system) as well as with the increasing drug resistance of pathogens. Osteoarticular infections require several weeks of antibiotic therapy, as an adjunct treatment, which is an additional financial burden. The implementation of primary prevention scheme in periprosthetic joint infection allows for a significant reduction in the risk of this complication. The article discusses the different nature of the infection within joints and orthopaedic implants. We have presented the key principles for the prevention of septic complications associated with total hip and knee replacement, by discussing the most common sources of primary infection. We have proposed a treatment algorithm based on diagnostic tests reducing the risk of infectious complications and increasing the safety of surgical intervention (surgical procedure) as well as the chances for good long-term treatment outcomes.
PL
Protezoplastyka dużych stawów kończyny dolnej jest powszechnie akceptowaną i stosowaną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Jak każda interwencyjna metoda leczenia obarczona jest ryzykiem powikłań. Do najbardziej obciążających chorego należy zakażenie okołoprotezowe. Wystąpienie tego typu komplikacji kwalifikuje chorego do kolejnych operacji, w znacznym stopniu upośledzających codzienną aktywność i komfort życiowy. Infekcje w obrębie układu kostno- -stawowego stanowią duże wyzwanie lecznicze. Ma to związek zarówno z ubogą penetracją antybiotyków do przedziału (układu) kostno-stawowego, jak i ze zwiększającą się lekoopornością patogenów. Konieczność wielotygodniowej antybiotykoterapii, jako uzupełnienie leczenia operacyjnego, stanowi dodatkowe obciążenie finansowe. Wdrożenie schematu profilaktyki pierwotnej zakażenia okołoprotezowego pozwala w istotnym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia tego powikłania. W artykule omówiono odmienność charakteru infekcji w obrębie narządu ruchu oraz wokół implantów ortopedycznych. Przedstawiono najistotniejsze zasady zapobiegania septycznym powikłaniom całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, poprzez omówienie najczęstszych źródeł infekcji pierwotnej. Zaproponowano algorytm postępowania oparty na badaniach diagnostycznych redukujących ryzyko powikłań infekcyjnych i zwiększających bezpieczeństwo przeprowadzenia interwencji chirurgicznej (zabiegu chirurgicznego), jak również szanse na dobry wynik odległy.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
205–209
Physical description
Contributors
 • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Ortopedii Dorosłych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
 • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Ortopedii Dorosłych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
 • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Ortopedii Dorosłych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
References
 • 1. Berber R, Pappas Y, Khoo M et al.: A new approach to managing patients with problematic metal hip implants: the use of an Internet-enhanced multidisciplinary team meeting: AAOS exhibit selection. J Bone Joint Surg Am 2015; 97: e20.
 • 2. Furnes O, Paxton E, Cafri G et al.: Distributed analysis of hip implants using six national and regional registries: comparing metal-on-metal with metal-on-highly cross-linked polyethylene bearings in cementless total hip arthroplasty in young patients. J Bone Joint Surg Am 2014; 96 Suppl 1: 25–33.
 • 3. Salemyr M, Muren O, Ahl T et al.: Vitamin-E diffused highly cross-linked polyethylene liner compared to standard liners in total hip arthroplasty. A randomized, controlled trial. Int Orthop 2015. DOI: 10.1007/s00264-015-2680-3.
 • 4. Schmidt-Braekling T, Waldstein W, Akalin E et al.: Minimal invasive posterior total hip arthroplasty: are 6 weeks of hip precautions really necessary? Arch Orthop Trauma Surg 2015; 135: 271–274.
 • 5. Adeli B, Parvizi J: Strategies for the prevention of periprosthetic joint infection. J Bone Joint Surg Br 2012; 94 (Suppl A): 42–46.
 • 6. Oral E, Neils A, Muratoglu OK: High vitamin E content, impact resistant UHMWPE blend without loss of wear resistance. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2014. DOI: 10.1002/jbm.b.33256.
 • 7. Liu GY, Zhao JN, Wang R: [Progress on the relationship between wear debris-induced apoptosis and aseptic loosening of prosthesis]. Zhongguo Gu Shang 2013; 26: 791–796.
 • 8. Jiang Y, Jia T, Wooley PH et al.: Current research in the pathogenesis of aseptic implant loosening associated with particulate wear debris. Acta Orthop Belg 2013; 79: 1–9.
 • 9. Nich C, Takakubo Y, Pajarinen J et al.: Macrophages-Key cells in the response to wear debris from joint replacements. J Biomed Mater Res A 2013; 101: 3033–3045.
 • 10. Gómez-Barrena E, Esteban J, Medel F et al.: Bacterial adherence to separated modular components in joint prosthesis: a clinical study. J Orthop Res 2012; 30: 1634–1639.
 • 11. Nickinson RS, Board TN, Gambhir AK et al.: The microbiology of the infected knee arthroplasty. Int Orthop 2010; 34: 505–510.
 • 12. Szczesny G, Babiak I, Kowalewski M et al.: [Septic loosing of hip and knee prosthesis]. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 2005; 70: 179–184.
 • 13. Zhu Y, Zhang F, Chen W et al.: Risk factors for periprosthetic joint infection after total joint arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. J Hosp Infect 2015; 89: 82–89.
 • 14. Rasouli MR, Restrepo C, Maltenfort MG et al.: Risk factors for surgical site infection following total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2014; 96: e158.
 • 15. Yassin M, Mitchell C, Diab M et al.: The necessity of pharmacological prophylaxis against venous thromboembolism in major joint arthroplasty. Int Orthop 2014; 38: 1073–1075.
 • 16. Chari A, Khokhar A, Murray D et al.: Venous thromboembolism and its prophylaxis in elective total hip arthroplasty: an international perspective. Hip Int 2012; 22: 1–8.
 • 17. Selby R, Borah BJ, McDonald HP et al.: Impact of thromboprophylaxis guidelines on clinical outcomes following total hip and total knee replacement. Thromb Res 2012; 130: 166–172.
 • 18. Vulcano E, Gesell M, Esposito A et al.: Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. Int Orthop 2012; 36: 1995–2002.
 • 19. Frank RM, Cross MB, Della Valle CJ: Periprosthetic joint infection: modern aspects of prevention, diagnosis, and treatment. J Knee Surg 2015; 28: 105–112.
 • 20. Kapadia BH, McElroy MJ, Issa K et al.: The economic impact of periprosthetic infections following total knee arthroplasty at a specialized tertiary-care center. J Arthroplasty 2014; 29: 929–932.
 • 21. Kurtz SM, Lau E, Watson H et al.: Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States. J Arthroplasty 2012; 27 (Suppl): 61.e1–65.e1.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-496b0725-ad5c-45ad-94c9-90f813815caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.