PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 4 | 425-437
Article title

Nie dorosnąć do… Infantylna osobowość naszych czasów

Content
Title variants
EN
Not growing up to... The infantile personality of our times
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The starting point of the reflection is the work of Karen Horney who published a monograph entitled The Neurotic Personality of our times in the 1937. In my research I recall social phenomena well known nowadays in Poland, such as: a decline in fertility, the decreasing number of marriages, the increase in number of divorces, domestic violence, the corrosion of authority, escape from the aging process and many more. From my point of view, as from a clinical psychologist’s view, based on the single case studies collected together with past year’s graduates, I am trying to answer some selected questions. The general way to answer all these questions would be: these people do not undertake developmental tasks which are proper for their age group, gender or life situation. We can say about these people that they don’t undertake responsibility for themselves and others. They show a way of thinking and reacting specific for an infantile personality. However, the main question I am trying to answer in my lecture is: why the infantile personality is so characteristic for our times and what is its relation to social life conditions.
Year
Volume
XIX
Issue
4
Pages
425-437
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
References
 • Bachora, M. (2014). Nie dorosnąć do opuszczenia gniazda – psychologiczne portrety mężczyzn we wczesnej dorosłości mieszkających z rodzicami (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Z. (2003). Razem osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Buss, D. (2000). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cekański, A. (2009). Tokofobia – lęk przed porodem naturalnym – prośba o cięcie cesarskie. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9 (2), 31-33.
 • Ciuła, B. (2014). Lęk przed porodami siłami natury – przyczyny, obiekty i zmiana w psychofizjologicznym funkcjonowaniu kobiet w ciąży (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grodzka-Gużkowska, M. (2007). Płacz bez łez. Listy rodziców dzieci autystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Guszkowska, M. (2012). Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 5 (3), 154-161.
 • Horney, K. (1937). The Neurotic Personality of Our Time. New York: W. Narton Co.
 • Iwanowicz-Pawlus, G. (red.) (2012). Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 • Kołodziejczyk, P. (2014). Nie dorosnąć do decyzji o dojrzałym związku z partnerem. Właściwości osobowościowe partnerów pozostających w związkach sformalizowanych i bez ich formalizacji (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Kościelska, M. (1985). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN.
 • Kościelska, M. (2007). Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kościelska, M. (2011). Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kościelska, M. (2013). Nadzieja w życiu ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kuczkowski, S. (2000). Psychologia poczucia winy. Kraków: WSFP „Ignatianum”.
 • Kwak, A. (2007). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Lechowska, I. (2014). Sytuacja psychospołeczna rodziców dzieci z autyzmem na podstawie analizy treści zawartych na blogach internetowych prowadzonych na przestrzeni lat 2000-2014 (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Liberska, H., Malina, A., Suwalska-Barancewicz, D. (red.) (2012). Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Mellibruda, J. (2009). Przeciwdziałanie przemocy domowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Nawrocka, I. (2013). Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Obuchowski, K. (1976). Przedmowa. W: K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów (s. 5-26). Warszawa: PWN.
 • Olechnowicz, H. (1995). Dziecko własnym terapeutą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Parandyk, M. (2014). Poczucie winy a poczucie krzywdy u sprawców przemocy domowej (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Piaget, J. (1977). Psychologia i epistemologia. Warszawa: PWN.
 • Pikuła, N. (2011). Etos starości w aspekcie społecznym. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reroń, A., Huras, H. (2009). Cesarskie cięcie na życzenie a powikłania pooperacyjne. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9 (2), 35-38.
 • Stańczak, J. (2013). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku. Notatka informacyjna. Wyniki badań GUS. Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf [dostęp: 9.08.2014].
 • Termińska, K. (2008). Rodzina i Ty. Fenomenologia wiązania. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Tryjarska, B. (red.) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Turek, B. (2013). 3 miliony dorosłych Polaków mieszka z rodzicami, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/3;mln;doroslych;polakow;mieszka; z;rodzicami,139,0,1397387.html [dostęp 1.05.2014].
 • Wawrzyniak, J. (2009). Oblicza starości: biografia jako źródło czynników adaptacyjnych. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Wietecka, Z. (2014). Brak zgody na nadejście starości. Portrety osób starszych stosujących różne sposoby zapobiegania starzeniu się (Niepublikowana praca magisterska). Bydgoszcz: Instytut Psychologii UKW.
 • Wojtyła, K. (1984). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-495dc1c5-799a-4347-b5ec-32fc156e3e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.