PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 2 | 90-103
Article title

Miejsce chemioterapii dootrzewnowej w pierwszorzutowym leczeniu raka jajnika

Content
Title variants
EN
Intraperitoneal chemotherapy as first-line treatment of ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Intraperitoneal chemotherapy (IP) in the treatment of ovarian cancer became lately an attractive alternative to standard intravenous chemotherapy. This was a consequence of publication in 2006 of phase III trials indicating that this approach provided clinical benefit as compared with traditional approach in terms of progression-free survival (24 vs. 18 months) and overall survival (66 vs. 50 months, respectively). The present paper reviews theoretical basis of IP, recapitulates milestones of research leading to introduction of IP as first-line therapeutic option and discusses IP-associated adverse effects. Discussion includes impact of IP on patients’ quality of life and effectiveness of other protocols, e.g. those replacing cisplatin by carboplatin. The authors highlight several problems associated with a more widespread use of IP in the treatment of ovarian cancer and indicate novel trends in research, heralded by publications concerning once-weekly administration of paclitaxel. At present, IP as first-line therapy is indicated in FIGO stages II-IV, with residual disease of less than 1 cm after primary cytoreduction. Side effects associated with this therapeutic modality may be classified as drug-dependent and catheter-dependent. The may be minimized by proper selection of patients and port-care. At present, several clinical trials are underway, testing other dosage regimens and chemotherapy protocols. Concomitantly, clinical trials being performed, enable inclusion of patients after IP chemotherapy.
PL
Chemioterapia dootrzewnowa (intraperitoneal chemotherapy, IP) w raku jajnika stała się w chwili obecnej alternatywną strategią leczenia do standardowej dożylnej chemioterapii. Jest to efektem opublikowanych w 2006 roku wyników badania III fazy, które wykazały, że IP w porównaniu ze standardową chemioterapią wydłuża czas do wystąpienia progresji (odpowiednio 24 vs 18 miesięcy) oraz całkowity czas przeżycia (odpowiednio 66 vs 50 miesięcy). W pracy autorzy przedstawiają podstawy teoretyczne chemioterapii dootrzewnowej, historię badań, które doprowadziły do wprowadzenia IP jako alternatywy w leczeniu pierwszorzutowym, oraz objawy uboczne charakterystyczne dla chemioterapii dootrzewnowej. Omówiono również wpływ IP na jakość życia oraz stosowanie innych schematów, w tym zastąpienie cisplatyny karboplatyną. W dyskusji autorzy wskazują na problemy związane z szerokim wprowadzeniem IP do leczenia raka jajnika oraz na nowe kierunki badań związanych z publikacjami dotyczącymi podawania paklitakselu co 7 dni. W chwili obecnej zaleceniem do stosowania IP jako leczenia I rzutu powinna być choroba od II do IV stopnia według FIGO z resztkami nieprzekraczającymi 1 cm po pierwotnej cytoredukcji. Objawy uboczne związane są z rodzajem podawanego dootrzewnowo cytostatyku oraz cewnikiem i można je zminimalizować poprzez właściwy dobór pacjentów i dbałość o port. W chwili obecnej trwa kilka badań klinicznych, które testują inne dawki i schematy podawania cytostatyków. Równocześnie większość prowadzonych obecnie badań klinicznych umożliwia włączanie pacjentów po chemioterapii IP.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
90-103
Physical description
Contributors
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, tel. 61 854 90 20, tel. kom.: 501 149 213, faks: 61 851 04 90. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janiana Markowska
 • Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janiana Markowska
author
 • Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janiana Markowska
References
 • 1. Jaaback K., Johnson N.: Intraperitoneal chemotherapy tor the initial management of primary epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; 1: CD005340.
 • 2. Trimble E.L., Thompson S., Christian M.C., Minasian L.: Intraperitoneal chemotherapy for women with epithelial ovarian cancer. Oncologist 2008; 13: 403-409.
 • 3. Armstrong D.K., Bundy B., Wenzel L. i wsp.; Gynecologic Oncology Group: Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 34-43.
 • 4. Alberts D.S., Liu PY., Hannigan E.V i wsp.: Intraperitoneal cisplatin plus intravenous cyclophosphamide versus intravenous cisplatin plus intravenous cyclophosphamide for stage III ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 1950-1955.
 • 5. Markman M., Bundy B.N., Alberts D.S. i wsp.: Phase III trial of standard-dose intravenous cisplatin plus paclitaxel versus moderately high-dose carboplatin followed by intravenous paclitaxel and intraperitoneal cisplatin in small-vol-ume stage III ovarian carcinoma: an intergroup study of Gynecologic Oncology Group, Southwestern Oncology Group, and Eastern Cooperative Oncology Group. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 1001-1007.
 • 6. Weisberger A.S., Levine B., Storaasli J.P: Use of nitrogen mustard in treatment of serous effusions of neoplastic origin. JAMA 1955; 159: 1704-1707.
 • 7. Jones R.B., Myers C.E., Guarino A.M. i wsp.: High volume intraperitoneal chemotherapy (“belly bath”) for ovarian cancer. Pharmacologic basis and early results. Cancer Chemoth-er. Pharmacol. 1978; 1: 161-166.
 • 8. Gadducci A., Conte P.F.: Intraperitoneal chemotherapy in the management of patients with advanced epithelial ovarian cancer; a critical review of the literature. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18: 943-953.
 • 9. Markman M.: Intraperitoneal antineoplastic drug delivery; rationale and results. Lancet Oncol. 2003; 4: 277-283.
 • 10. Markman M.: Intraperitoneal chemotherapy. Semin. Oncol. 1991; 18: 248-254.
 • 11. Fujiwara K., Armstrong D., Morgan M., Markman M.: Principles and practice of intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 1-20.
 • 12. Dedrick R.L., Flessner M.F.: Pharmacokinetic problems in peritoneal drug administration: tissue penetration and surface exposure. J. Natl. Cancer Inst. 1996; 89: 480-487.
 • 13. Howell S.B.: Pharmacologic principles of intraperitoneal chemotherapy for the treatment of ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18: 20-25.
 • 14. Markman M.: Strategies to examine new compounds for intraperitoneal use in ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18 (supl. 1): 33-35.
 • 15. Flessner M.F: The role of extracellular matrix in transperito-neal transport of water and solutes. Perit. Dial. Int. 2001; 21 (supl. 3): S24-29.
 • 16. Elferink F., van der Vijgh WJ., Klein I. i wsp.: Pharmacokinetics of carboplatin after intraperitoneal administration. Cancer Chemother. Pharmacol. 1988; 21: 57-60.
 • 17. Polyzos A., Tsavaris N., Kosmas C. i wsp.: A comparative study of intraperitoneal carboplatin versus intravenous car-boplatin with intravenous cyclophosphamide in both arms as initial chemotherapy for stage III ovarian cancer. Oncology 1999; 56: 291-296.
 • 18. Zylberberg B., Ravina J.H., Salat-Baroux J. i wsp.: Polychemotherapy of ovarian cancer via combined intravenous and intraperitoneal routes. Technic and preliminary results [Polychimio-therapie des cancers de l’ovaire par voie mixte intraveineuse et intraperitoneale. Technique et resultats preliminaires.]. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. 1986; 15: 671-676.
 • 19. Kirmani S., Braly P.S., McClay E.F. i wsp.: A comparison of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy for the initial treatment of ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1994; 54: 338-344.
 • 20. Gadducci A., Carnino F., Chiara S. i wsp.: Intraperitoneal versus intravenous cisplatin in combination with intravenous cyclophosphamide and epidoxorubicin in optimally cytore-duced advanced epithelial ovarian cancer: a randomized trial of the Gruppo Oncologico Nord-Ovest. Gynecol. Oncol. 2000; 7: 157-162.
 • 21. Yen M.S., Juang C.M., Lai C.R. i wsp.: Intraperitoneal cis-platin-based chemotherapy vs. intravenous cisplatin-based chemotherapy for stage III optimally cytoreduced epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2001; 72: 55-60.
 • 22. Friedlander - oral presentation Bangkok 2008 IGSC Meeting.
 • 23. Walker J.L., Armstrong D.K., Huang H.Q. i wsp.: Intraperitoneal catheter outcomes in a phase III trial of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy in optimal stage III ovarian and primary peritoneal cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 27-32.
 • 24. Wenzel L., Huang H.Q., Armstrong D.K. i wsp.: Health-related quality of life during and after intraperitoneal versus intravenous chemotherapy for optimally debulked ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 437-443.
 • 25. Fujiwara K., Sekuragi N., Suzuki S. i wsp.: First-line intraperitoneal carboplatin-based chemotherapy for 165 patients with epithelial ovarian carcinoma: results of long-term follow-up. Gynecol. Oncol. 2003; 90: 673-643.
 • 26. Miyagi Y., Fujiwara K., Fujiwara M. i wsp.: Intraperitoneal (IP) infusion is a pharmacologically more reasonable route for systemic chemotherapy of carboplatin. A comparative pharmacolokinetic analysis of platinum using a new mathematical model after IP vs. IV infusion of carboplatin. A Sankai Gynecology Study Group (SGSG) study. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 591-596.
 • 27. Trimble E.L., Christian M.C.: National Cancer Institute - United States strategy regarding intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18 (supl. 1): 26-28.
 • 28. National Comprehensive Cancer Network: http://www.nccn. org/professionals/physician_gls/PDF/ovarian.pdf
 • 29. Aebi S., Castiglione M.; ESMO Guidelines Working Group: Epithelial ovarian carcinoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol. 2008; 19: 14-16.
 • 30. Isonishi S., Yasuda M., Takahashi F. i wsp.: Randomized phase III trial of conventional paclitaxel and carboplatin (c-TC) versus dose dense weekly paclitaxel and carboplatin (dd-TC) in women with advanced epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer: Japanese Gynecologic Oncology NOVEL (New Ovarian ELaborate) ASCO 2008. J. Clin. Oncol. 2008; 26: A5506.
 • 31. Francis P., Rowinsky E., Schneider J. i wsp. Phase I feasibility and pharmacologic study of weekly intraperitoneal pacli-taxel: a Gynecologic Oncology Group pilot Study. J. Clin. Oncol. 1995; 13: 2961-2967.
 • 32. McGuire WP, Hoskins WJ., Brady M.F. i wsp.: Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel and cisplatin in patients with stage III and stage IV ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1996; 334: 1-6.
 • 33. Vergote I., Amant F., Leunen K. i wsp.: Intraperitoneal chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer: the con view. Oncologist 2008; 13: 410-414.
 • 34. Rothenberg M.L., Liu P.Y., Braly PS. i wsp.: Combined intraperitoneal and intravenous chemotherapy for women with optimally debulked ovarian cancer: results from an intergroup phase II trial. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 1313-1319.
 • 35. Makhija S., Leitao M., Sabbatini P. i wsp.: Complications associated with intraperitoneal chemotherapy catheters. Gynecol. Oncol. 2001; 81: 77-81.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-493c2260-f7df-4316-9b25-03ca6591196e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.