PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 150–157
Article title

Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

Content
Title variants
EN
Chosen aspects of cross-cultural adaptation of neuropsychological tests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyniki testów neuropsychologicznych są zależne od wykształcenia osoby badanej, jej umiejętności czytania i pisania, ale również pochodzenia etnicznego i tradycji kulturowych. Dlatego do największych wyzwań neuropsychologii XXI wieku należy stworzenie metody diagnostycznej umożliwiającej pomiar danego aspektu procesu poznawczego bez względu na poziom wykształcenia i pochodzenie pacjenta. Celem pracy jest ukazanie przykładowych problemów kulturowych związanych z adaptacją testów neuropsychologicznych ukierunkowaną na możliwość ich zastosowania w innym kręgu kulturowym. Problemy trafności kulturowej pomiaru testowego dotyczą samych zadań testowych, ich treści, ale też kontekstu badania. W niektórych kulturach niezachodnich testowanie psychometryczne jest nieodpowiednie, gdyż sama sytuacja badania testowego nie należy tam do typowych. Testy funkcji poznawczych zazwyczaj wymagają nie tylko opracowania norm specyficznych dla danej kultury, lecz także kulturowej adaptacji zadań. Próby wzrokowe uważane są za mniej obciążone kulturowo niż próby słowne, jednak wyniki niektórych testów mogą być bardzo zależne od wiedzy semantycznej. Podobny problem dotyczy testów praksji – wykonanie czy naśladowanie gestu zależy od jego znajomości i obecności w kulturze. Adaptując zadania pamięciowe, szczególnie zaś testy pamięci logicznej, w celu zastosowania ich w  innym kręgu kulturowym, należy zadbać o  to, aby materiał miał podobne znaczenie dla osób badanych. Adaptacja testów funkcji wykonawczych, z racji zaangażowania bardziej podstawowych procesów (funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, praksji i pamięci), wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych czynników. Ponadto, z uwagi na wpływ kultury na strategie rozwiązywania problemów, niektóre zadania mogą być nieodpowiednie w innych kręgach kulturowych nie tyle z powodu treści, ile konstrukcji problemu. Tworzenie metod oceny funkcji poznawczych do zastosowania w różnych kręgach kulturowych, w tym metod przesiewowych, jest bardzo trudne. Dalsze badania powinny się koncentrować na opracowywaniu narzędzi dostosowanych do konkretnych kontekstów kulturowych i opartych na właściwym zrozumieniu populacji, do których są kierowane.
EN
Neuropsychological test outcomes are influenced by education, literacy, ethnic origin and the culture background of the patient. One of the greatest neuropsychological challenges in the 21st century is to create a diagnostic tool that measures a pure cognitive process, regardless of the level of education or the national and cultural background of the patient. The paper is aimed at presenting selected problems associated with the adaptation of neuropsychological tests focusing on their feasibility in another culture. Culture-fairness of testing is associated with tasks used, their content and the testing context. In some non-Western cultures, psychometric testing is inadequate, as testing as such is atypical. Cognitive tests not only need normative data for each culture, but they also require cultural adaptation of tasks. Visuospatial tests are considered to be more “culture-fair” than verbal tasks, but some of the test results may be dependent on semantic knowledge. Likewise, the praxis tasks requiring performance or imitation of communicative gestures depends on their prior knowledge and use in a given culture. When adapting memory tests (especially tests of logical memory) for use in a new cultural context, particular emphasis should be put on the relevance of the material for the target population. As executive function tests engage more basic cognitive processes (such as language and visuospatial function, praxis and memory), their adaptation is associated with all of the elements outlined above. Also, since culture influences problemsolving strategies, some tasks may be irrelevant for a different culture due to the problem structure and not the task content. Creating culture-free cognitive measures, including screening tests, is very challenging. Further studies should focus on devising new tools adapted to specific cultural contexts with the proper understanding of the population at which the test is targeted.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
150–157
Physical description
Contributors
 • II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
author
 • Oddział Neurologii i Oddział Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. zo.o., Gdańsk, Polska; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
 • Ardila A: A new neuropsychology for the XXI century. Arch Clin Neuropsychol 2013; 28: 751–762. Ardila A: Cultural values underlying psychometric cognitive testing. Neuropsychol Rev 2005; 15: 185–195.
 • Ardila A: The impact of culture on neuropsychological test performance. In: Uzzell BP, Pontón M, Ardila A (eds.): International Handbook of Cross-Cultural Neuropsychology. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2007.
 • Ardila A: Towards a cross-cultural neuropsychology. J Soc Evol Syst 1996; 19: 237–248.
 • Ardila A, Moreno S: Neuropsychological test performance in Aruaco Indians: an exploratory study. J Int Neuropsychol Soc 2001; 7: 510–515.
 • Ardila A, Bertolucci PH, Braga LW et al.: Illiteracy: The neuropsychology of cognition without reading. Arch Clin Neuropsychol 2010; 25: 689–712.
 • Ardila A, Rosselli M, Rosas P: Neuropsychological assessment in illiterates: Visuospatial and memory abilities. Brain Cogn 1989; 11: 147–166.
 • Baiyewu O, Unverzagt FW, Lane KA et al.: The Stick Design test: a new measure of visuoconstructional ability. J Int Neuropsychol Soc 2005; 11: 598–605.
 • Butler JA: How comparable are tests of apraxia? Clin Rehabil 2002; 16: 389–398
 • Carreiras M, Seghier ML, Baquero S et al.: An anatomical signature for literacy. Nature 2009; 461: 983–986.
 • Coffey DM, Marmol L, Schock L et al.: The influence of acculturation on the Wisconsin Card Sorting Test by Mexican Americans. Arch Clin Neuropsychol 2005; 20: 795–803.
 • Daugherty JC, Puente AE, Fasfous AF et al.: Diagnostic mistakes of culturally diverse individuals when using North American neuropsychological tests. Appl Neuropsychol Adult 2017; 24: 16–22.
 • Dehaene S, Pegado F, Braga L et al.: How learning to read changes the cortical networks for vision and language. Science 2010; 330: 1359–1364.
 • de Souza-Talarico JN, de Carvalho AP, Brucki SM et al.: Dementia and cognitive impairment prevalence and associated factors in indigenous populations: a systematic review. Alzheimer Dis Assoc Disord 2016; 30: 281–287.
 • Dovern A, Fink GR, Weiss PH: Diagnosis and treatment of upper limb apraxia. J Neurol 2012; 259: 1269–1283.
 • Dugbartey AT, Townes BD, Mahurin RK: Equivalence of the Color Trails Test and Trail Making Test in nonnative English-speakers. Arch Clin Neuropsychol 2000; 15: 425–431.
 • Eurostat (2015). Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_ statistics/pl#Statystyki_dotycz.C4.85ce_migracji_i_populacji_ migrant.C3.B3w.
 • Eviatar Z: Culture and brain organization. Brain Cogn 2000; 42: 50–52.
 • Giannakou M, Kosmidis MH: Cultural appropriateness of the Hooper Visual Organization Test? Greek normative data. J Clin Exp Neuropsychol 2006; 28: 1023–1029.
 • Goudsmit M, Uysal-Bozkir Ö, Parlevliet JL et al.: The Cross-Cultural Dementia Screening (CCD): a new neuropsychological screening instrument for dementia in elderly immigrants. J Clin Exp Neuropsychol 2017; 39: 163–172.
 • Gómez F, Zunzunegui M, Lord C et al.: Applicability of the MoCA-S test in populations with little education in Colombia. Int J Geriatr Psychiatry 2013; 28: 813–820.
 • Hebben N, Milberg W: The discipline of neuropsychological assessment. In: Essentials of Neuropsychological Assessment. 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • Herrera-Guzmán I, Peña-Casanova J, Lara JP et al.: Influence of age, sex, and education on the Visual Object and Space Perception Battery (VOSP) in a healthy normal elderly population. Clin Neuropsychol 2004; 18: 385–394.
 • Hovius M, Kellenbach ML, Graham KS et al.: What does the object decision task measure? Reflections on the basis of evidence from semantic dementia. Neuropsychology 2003; 17: 100–107.
 • Ishii K, Tsukasaki T, Kitayama S: Culture and visual perception: Does perceptual inference depend on culture? Jpn Psychol Res 2009; 51: 103–109.
 • Jakob L, Bojanić L, Tsvetanova DD et al.: Study protocol on cognitive performance in Bulgaria, Croatia, and the Netherlands: the Normacog Brief Battery. Front Psychol 2016; 7: 1658.
 • Krch D, Lequerica A, Arango-Lasprilla JC et al.: The multidimensional influence of acculturation on Digit Symbol-Coding and Wisconsin Card Sorting Test in Hispanics. Clin Neuropsychol 2015; 29: 624–638.
 • Lee TM, Chan CC: Are trail making and color trails tests of equivalent constructs? J Clin Exp Neuropsychol 2000; 22: 529–534.
 • Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED et al.: Neuropsychological Assessment. 5th ed., Oxford University Press, New York 2012.
 • Łojek E, Stańczak J: Podręcznik do Kalifornijskiego Testu Uczenia się Językowego CVLT Deana C. Delisa, Joela H. Kramera, Edith Kaplan i Beth A. Ober: polska normalizacja. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2010.
 • Manly JJ, Echemendia RJ: Race-specific norms: Using the model of hypertension to understand issues of race, culture, and education in neuropsychology. Arch Clin Neuropsychol 2007; 22: 319–325.
 • Matute E, Leal F, Zarabozo D et al.: Does literacy have an effect on stick construction tasks? J Int Neuropsychol Soc 2000; 6: 668–672.
 • Mejía-Arango S, Wong R, Michaels-Obregón A: Normative and standardized data for cognitive measures in the Mexican Health and Aging Study. Salud Publica Mex 2015; 57 Suppl 1: S90–S96.
 • Merten T: Factor structure of the Hooper Visual Organization Test: a cross-cultural replication and extension. Arch Clin Neuropsychol 2005; 20: 123–128.
 • Miller RJ: Cross-cultural research in the perception of pictorial materials. Psychol Bull 1973; 80: 135–150.
 • Nisbett RE: Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2015.
 • Nisbett RE, Miyamoto Y: The influence of culture: holistic versus analytic perception. Trends Cogn Sci 2005; 9: 467–473.
 • Nisbett RE, Peng K, Choi I et al.: Culture and systems of thought: holistic versus analytic cognition. Psychol Rev 2001; 108: 291–310.
 • Parlevliet JL, Uysal-Bozkir Ö, Goudsmit M et al.: Prevalence of mild cognitive impairment and dementia in older non-western immigrants in the Netherlands: a cross-sectional study. Int J Geriatr Psychiatry 2016; 31: 1040–1049.
 • Ponichtera-Kasprzykowska P, Sobów T: Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14: 178–187.
 • Rosselli M, Ardila A: The impact of culture and education on non-verbal neuropsychological measurements: a critical review. Brain Cogn 2003; 52: 326–333.
 • Rosselli M, Ardila A, Rosas P: Neuropsychological assessment in illiterates. II. Language and praxic abilities. Brain Cogn 1990; 12: 281–296.
 • Saez PA, Bender HA, Barr WB et al.: The impact of education and acculturation on nonverbal neuropsychological test performance among Latino/a patients with epilepsy. Appl Neuropsychol Adult 2014; 21: 108–119.
 • Sedó MA: 5 cifras: una alternativa multilingüe y no lectora al test de Stroop. Rev Neurol 2004; 38: 824–828.
 • Shan IK, Chen YS, Lee YC et al.: Adult normative data of the Wisconsin Card Sorting Test in Taiwan. J Chin Med Assoc 2008; 71: 517–522.
 • Sitek EJ, Barczak A, Senderecka M: Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualn Neurol 2017; 17: 34–41.
 • Strauss E, Sherman EMS, Spreen O: A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. 3rd ed., Oxford University Press, New York 2006.
 • Tiwari SC, Tripathi RK, Kumar A: Applicability of the Mini-mental State Examination (MMSE) and the Hindi Mental State Examination (HMSE) to the urban elderly in India: a pilot study. Int Psychogeriatr 2009; 21: 123–128.
 • Tombaugh TN: Trail Making Test A and B: normative data stratified by age and education. Arch Clin Neuropsychol 2004; 19: 203–214.
 • Uysal-Bozkir Ö, Parlevliet JL, de Rooij SE: Insufficient cross-cultural adaptations and psychometric properties for many translated health assessment scales: a systematic review. J Clin Epidemiol 2013; 66: 608–618.
 • Varnum MEW, Grossmann I, Katunar D et al.: Holism in a European cultural context: differences in cognitive style between Central and East Europeans and Westerners. J Cogn Cult 2008; 8: 321–333.
 • Veliu B, Leathem J: Neuropsychological assessment of refugees: methodological and cross-cultural barriers. Appl Neuropsychol Adult 2017; 24: 481–492.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-491e3b8c-52ed-4739-8a52-a7aee46beb3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.