PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 282–292
Article title

Znaczenie ultrasonografii przy wyborze metody leczenia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Content
Title variants
EN
Significance of ultrasonography in selecting methods for the treatment of acute cholecystitis
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Surgical removal of the gallbladder is indicated in nearly all cases of complicated acute
cholecystitis. In the 1990s, laparoscopic cholecystectomy became the method of choice
in the treatment of cholecystolithiasis. Due to a large inflammatory reaction in the course
of acute inflammation, a laparoscopic procedure is conducted in technically difficult
conditions and entails the risk of complications. The aim of this paper was: 1) to analyze
ultrasound images in acute cholecystitis; 2) to specify the most common causes of conversion
from the laparoscopic method to open laparotomy; 3) to determine the degree
to which the necessity for such a conversion may be predicted with the help of ultrasound
examinations. Material and methods: In 1993–2011, in the Second Department
and Clinic of General, Gastroenterological and Oncological Surgery of the Medical University
in Lublin, 5,596 cholecystectomies were performed including 4,105 laparoscopic
procedures that constituted 73.4% of all cholecystectomies. Five hundred and forty-two
patients (13.2%) were qualified for laparoscopic procedure despite manifesting typical
symptoms of acute cholecystitis in ultrasound examination, which comprise: thickening
of the gallbladder wall of > 3 mm, inflammatory infiltration in the Calot’s triangle region,
gallbladder filled with stagnated or purulent contents and mural or intramural effusion.
Results: In the group of operated patients, the conversion was necessary in 130 patients,
i.e. in 24% of cases in comparison with 3.8% of patients with uncomplicated cholecystolithiasis
(without the signs of inflammation). The conversion most frequently occurred
when the assessment of the anatomical structures of the Calot’s triangle was rendered
more difficult due to local inflammatory process, mural effusion and thickening of the
gallbladder wall of >5 mm. The remaining changes occurred more rarely. Conclusions:
Based on imaging scans, the most common causes of conversion included inflammatory
infiltration in the Calot’s triangle region, mural effusion and wall thickening to > 5 mm.
The classical cholecystectomy in acute cholecystitis should be performed in patients with
three major local complications detected on ultrasound examination and in those, who
manifest acute clinical symptoms.
PL
Operacyjne usunięcie pęcherzyka żółciowego jest wskazane praktycznie we wszystkich
przypadkach powikłanego, ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. W latach dziewięćdziesiątych
metodą z wyboru w leczeniu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego
stała się cholecystektomia laparoskopowa. Z uwagi na duży odczyn zapalny w przebiegu
ostrego stanu zapalnego zabieg laparoskopowy jest przeprowadzany w trudnych technicznie
warunkach i wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Celem pracy były: 1) analiza
obrazów ultrasonograficznych przypadków ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego;
2) ustalenie najczęstszych przyczyn konwersji z metody laparoskopowej do otwartej laparotomii;
3) określenie, w jakim stopniu za pomocą badania ultrasonograficznego można
przewidzieć potrzebę konwersji. Materiał i metoda: W latach 1993–2011 w II Klinice
i Katedrze Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
UM w Lublinie wykonano 5596 cholecystektomii, w tym 4105 zabiegów laparoskopowych,
co stanowiło 73,4% wszystkich przeprowadzonych cholecystektomii. Pomimo
typowych objawów ostrego zapalenia pęcherzyka w badaniu ultrasonograficznym, do których
zaliczamy pogrubienie ściany pęcherzyka > 3 mm, naciek zapalny okolicy trójkąta
Calota, wypełnienie pęcherzyka treścią zastoinową lub ropną, wysięk śródścienny lub
przyścienny, 542 chorych (13,2%) zakwalifikowano do leczenia metodą laparoskopową.
Wyniki: W grupie pacjentów operowanych konwersja była konieczna u 130 osób – w 24%
przypadków w porównaniu z 3,8% chorych z niepowikłaną kamicą pęcherzyka żółciowego
(bez cech zapalnych). Konwersji dokonywano najczęściej w przypadkach utrudnionej
oceny struktur anatomicznych trójkąta Calota, wynikającej z miejscowego stanu
zapalnego, wysięku przyściennego oraz pogrubienia ściany >5 mm. Pozostałe zmiany
występowały rzadziej. Wnioski: Do najczęstszych przyczyn konwersji w badaniach obrazowych
należały: zapalny naciek okolicy trójkąta Calota, wysięk przyścienny i pogrubienie
ściany > 5 mm. Do cholecystektomii klasycznej w ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego
powinni być kwalifikowani pacjenci, u których w badaniu ultrasonograficznym
stwierdza się trzy główne powikłania miejscowe oraz u których występują ostre objawy
kliniczne.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
282–292
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Khan IA, El-Tinay OE: Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Can preoperative factors predict conversion? Saudi Med J 2004; 25: 299–302.
 • 2. Sakuramoto S, Sato S, Okuri T, Sato K, Hiki Y, Kakita A: Preoperative evaluation to predict technical difficulties of laparoscopic cholecystectomy on the basis of histological inflammation findings on resected gallbladder. Am J Surg 2000; 179: 114–121.
 • 3. Assaff Y, Matter I, Sabo E, Mogilner JG, Nash E, Abrahamson J et al.: Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis and the consequences of gallbladder perforation, bile spillage, and “loss” of stones. Eur J Surg 1998; 164: 425–431.
 • 4. Ćwik G, Wallner G, Ciechański A, Paździor M: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego – kwalifikacja do cholecystektomii laparoskopowej w ocenie USG. Pol Przegl Chir 2000; 72: 351–362.
 • 5. Eldar S, Sabo E, Nash E, Abrahamson J, Matter I: Laparoscopic cholecystectomy for the various types of gallbladder inflammation: a prospective trial. Surg Laparosc Endosc 1998; 8: 200–207.
 • 6. Fried GM, Barkun JS, Sigman HH, Joseph L, Clas D, Garzon J et al.: Factors determining conversion to laparotomy in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg 1994; 167: 35–41.
 • 7. Lal P, Agarwal PN, Malik VK, Chakravarti AL: A difficult laparoscopic cholecystectomy that requires conversion to open procedure can be predicted by preoperative ultrasonography. JSLS 2002; 6: 59–63.
 • 8. Kiviluoto T, Siren J, Luukkonen P, Kivilaakso E: Randomised trial of laparoscopic versus open cholecystectomy for acute and gangrenous cholecystitis. Lancet 1998; 351: 321–325.
 • 9. Reddick EJ, Olsen D, Spaw A, Baird D, Asbun H, O’Reilly M et al.: Safe performance of difficult laparoscopic cholecystectomies. Am J Surg 1991; 161: 377–381.
 • 10. Zucker KA, Flowers JL, Bailey RW, Graham SM, Buell J, Imbembo AL: Laparoscopic management of acute cholecystitis. Am J Surg 1993; 165: 508–514.
 • 11. Michalowski K, Bornman PC, Krige JE, Gallagher PJ, Terblanche J: Laparoscopic subtotal cholecystectomy in patients with complicated acute cholecystitis or fibrosis. Br J Surg 1998; 85: 904–906.
 • 12. Peters JH, Krailadsiri W, Incarbone R, Bremner CG, Froes E, Ireland AP et al.: Reasons for conversion from laparoscopic to open cholecystectomy in an urban teaching hospital. Am J Surg 1994; 168: 555–559.
 • 13. Cox MR, Wilson TG, Luck AJ, Jeans PL, Padbury RT, Toouli J: Laparoscopic cholecystectomy for acute inflammation of the gallbladder. Ann Surg 1993; 218: 630–634.
 • 14. Rattner DW, Ferguson C, Warshaw AL: Factors associated with successful laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Ann Surg 1993; 217: 233–236.
 • 15. Lujan JA, Parrilla P, Robles R, Marin P, Torralba JA, Garcia-Ayllon J: Laparoscopic cholecystectomy vs open cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis: a prospective study. Arch Surg 1998; 133: 173–175.
 • 16. Tayeb M, Raza SA, Khan MR, Azami R: Conversion from laparoscopic to open cholecystectomy: multivariate analysis of preoperative risk factors. J Postgrad Med 2005; 51: 17–22.
 • 17. Koperna T, Kisser M, Schulz F: Laparoscopic versus open treatment of patients with acute cholecystitis. Hepatogastroenterology 1999; 46: 753–757.
 • 18. van der Velden JJ, Berger MY, Bonjer HJ, Brakel K, Laméris JS: Can sonographic signs predict conversion of laparoscopic to open cholecystectomy? Surg Endosc 1998; 12: 1232–1235.
 • 19. Balija M, Huis M, Nikolic V, Stulhofer M: Laparoscopic visualization of the cystic artery anatomy. World J Surg 1999; 23: 703–707.
 • 20. Liu KJ, Richter HM, Cho MJ, Jarad J, Nadimpalli V, Donahue PE: Carcinoma involving the gallbladder in elderly patients presenting with acute cholecystitis. Surgery 1997; 122: 748–756.
 • 21. Sikora SS, Kumar A, Saxena R, Kapoor VK, Kaushik SP: Laparoscopic cholecystectomy – can conversion be predicted? World J Surg 1995; 19: 858–860.
 • 22. Yamaguchi K, Chijiiwa K, Ichimiya H, Sada M, Kawakami K, Nishikata F et al.: Gallbladder carcinoma in the era of laparoscopic cholecystectomy. Arch Surg 1996; 131: 981–985.
 • 23. Jatzko GR, Lisborg PH, Pertl AM, Stettner HM: Multivariate comparison of complications after laparoscopic cholecystectomy and open cholecystectomy. Ann Surg 1995; 221: 381–386.
 • 24. Majeski J: Significance of preoperative ultrasound measurement of gallbladder wall thickness. Am Surg 2007; 73: 926–929.
 • 25. Lipman JM, Claridge JA, Haridas M, Martin MD, Yao DC, Grimes KL et al.: Preoperative findings predict conversion from laparoscopic to open cholecystectomy. Surgery 2007; 142: 556–565.
 • 26. Dinkel HP, Kraus S, Heimbucher J, Moll R, Knüpffer J, Gassel HJ et al.: Sonography for selecting candidates for laparoscopic cholecystectomy: a prospective study. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 1433–1439.
 • 27. Cho KS, Baek SY, Kang BC, Choi HY, Han HS: Evaluation of preoperative sonography in acute cholecystitis to predict technical difficulties during laparoscopic cholecystectomy. J Clin Ultrasound 2004; 32: 115–122.
 • 28. Trondsen E, Edwin B, Reiertsen O, Faerden AE, Fagertun H, Rosseland AR: Prediction of common bile duct stones prior to cholecystectomy: a prospective validation of a discriminant analysis function. Arch Surg 1998; 133: 162–166.
 • 29. Shapiro AJ, Costello C, Harkabus M, North JH Jr: Predicting conversion of laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. JSLS 1999; 3: 127–130.
 • 30. Wong HP, Chiu YL, Shiu BH, Ho LC: Preoperative MRCP to detect choledocholithiasis in acute calculous cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2012; 19: 458–464.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49165a27-a594-4b92-9720-000777aae24f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.