PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 148–151
Article title

When social withdrawal in adolescence becomes extreme: the “hikikomori” phenomenon in Italy

Content
Title variants
PL
Gdy wycofanie społeczne przybiera postać skrajną: zjawisko „hikikomori” we Włoszech
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
“Hikikomori syndrome,” or extreme social withdrawal, determines a refusal to go to school or work where one’s life style is centred around the home. In Japan hikikomoris, also called “family hermits” or “bedroom hermits,” were first identified in the late seventies. In the West (USA, France, UK, Spain, Italy) clinical psychologists are treating an increasing number of adolescents and young hikikomoris. Over the last few years, the Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) in Arezzo has received a number of requests for treating young people who present strong similarities with hikikomoris as well as teenagers in early adolescence “on their way to social withdrawal.” The signs of the syndrome are largely similar to the Japanese description, with some differences linked to the Italian cultural context. As to treatment, a single clinical approach (e.g. individual or family psychotherapy) has not given the expected results. By combining different approaches it may be possible to create a network able to stimulate the subject’s resources and those of his or her family. Findings reveal the need to develop more in depth clinical knowledge on this social withdrawal syndrome and create new protocols which will be useful for future psychological and psychotherapeutic programmes.
PL
Zespół hikikomori, czyli zespół skrajnego wycofania społecznego, polega na rezygnacji z udziału w życiu społecznym łącznie z odmową uczęszczania do szkoły lub pracy, a życie osoby nim dotkniętej ogranicza się do przebywania we własnym domu. W Japonii przypadki „hikikomori”, nazywanych również „domowymi pustelnikami” (chory przebywa jedynie we własnym domu lub nawet tylko we własnym pokoju), po raz pierwszy zidentyfikowano i opisano w późnych latach 70. XX wieku. Obecnie w krajach zachodnich, takich jak USA, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy, obserwuje się rosnącą liczbę pacjentów „hikikomori” w okresie dojrzewania oraz młodych dorosłych trafiających do psychologów klinicznych. W minionych kilku latach do naszej Poradni Zdrowia Psychicznego Wieku Dziecięcego i Wieku Dojrzewania w Arezzo (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza, UFSMIA) skierowano pewną liczbę młodych pacjentów wykazujących znaczące podobieństwo do japońskich „hikikomori”, jak również nastoletnich pacjentów we wczesnej fazie wieku dojrzewania „zmierzających w kierunku wycofania społecznego”. Objawy zespołu, z którym mamy do czynienia, w dużej mierze pokrywają się z opisem japońskim, z uwzględnieniem pewnych różnic uwarunkowanych włoskim kontekstem kulturowym. W leczeniu wspomnianych przypadków zastosowanie jednego konkretnego podejścia klinicznego, takiego jak np. psychoterapia indywidualna lub psychoterapia rodzinna, nie przyniosło oczekiwanych efektów. Poprzez połączenie różnych sposobów postępowania w przypadku poszczególnych pacjentów możliwe wydaje się stworzenie sieci pomocy stymulującej zasoby własne pacjenta oraz jego rodziny. Wyniki badań wskazują na potrzebę poszerzenia wiedzy klinicznej dotyczącej tego zespołu wycofania społecznego, jak również stworzenia nowych protokołów terapeutycznych pomocnych w stosowanych w przyszłości programach psychologicznych i terapeutycznych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
148–151
Physical description
Contributors
 • Department of Mental Health – Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA), Italian National Health Service, Arezzo, Tuscany, Italy
References
 • Borovoy A: Japan’s hidden youths: mainstreaming the emotionally distressed in Japan. Cult Med Psychiatry 2008; 32: 552–576.
 • Ciufferi MG, Mancini F: Esperienze terapeutiche con adolescenti che si isolano. In Sagliocco G (ed.): Hikikomori e adolescenza – Fenomenologia dell’autoreclusione. Mimesis, Milano – Udine 2011.
 • Cooperativa Minotauro: La bruttezza immaginaria – Intervento clinic con i ragazzi ritirati. Atti dell’evento culturale tenutosi a Milano il 9 e 10 maggio 2014. Available from: http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/Generalistic-images/Documenti/ricerca.pdf.
 • Furlong A: The Japanese hikikomori phenomenon: acute social withdrawal among young people. Sociol Rev 2008; 56: 309–325.
 • Kato TA, Tateno M, Shinfuku N et al.: Does the ‘hikikomori’ syndrome of social withdrawal exist outside Japan? A preliminary international investigation. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012; 47: 1061–1075.
 • Kondo N, Sakai M, Kuroda Y et al.: General condition of hikikomori (prolonged social withdrawal) in Japan: psychiatric diagnosis and outcome in mental health welfare centres. Int J Soc Psychiatry 2013; 59: 79–86.
 • Mastropaolo L: Nuove patologie adolescenziali o nuove emergenze sociali? L’hikikomori e solo giapponese? Terapia familiare 2011; 97: 31–57.
 • Ministry of Health, Labour and Welfare: Community mental health intervention guidelines aimed at socially withdrawn teenagers and young adults. Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo 2003.
 • Piotti A: Il banco vuoto. Diario di un adolescente in estrema reclusione. FrancoAngeli, Milano 2012.
 • Ranieri F, Andreoli M, Bellagamba E et al.: Adolescenti tra abbandono scolastico e ritiro sociale: il fenomeno degli “hikikomori” ad Arezzo. Il Cesalpino 2015a; 14: 13–17.
 • Ranieri F, Andreoli M, Bellagamba E et al.: Early adolescents in social withdrawal: elements for the assessment of hikikomori syndrome. Proceedings of the 23rd EPA Congress of Psychiatry, European Congress of Psychiatry; Mar 28–31, 2015b; Vienna [Poster]. Elsevier Masson SAS.
 • Ranieri F, Andreoli M, Bellagamba E et al.: Early adolescence in social withdrawal: two hikikomori in treatment. Proceedings of the 23rd EPA Congress of Psychiatry, European Congress of Psychiatry; Mar 28–31, 2015c; Vienna [Poster]. Elsevier Masson SAS.
 • Saitō T: Shakaiteki hikikomori: owaranai shishunki [Social Withdrawal: A Neverending Adolescence]. PHP Shinsho, Tokio 1998.
 • Sakamoto N, Martin RG, Kumano H et al.: Hikikomori, is it a culturereactive or culture-bound syndrome? Nidotherapy and a clinical vignette from Oman. Int J Psychiatry Med 2005; 35: 191–198.
 • Suwa M, Suzuki K: The phenomenon of “hikikomori” (social withdrawal) and the socio-cultural situation in Japan today. Journal of Psychopathology 2013; 19: 191–198.
 • Suwa M, Suzuki K, Hara K et al.: Family features in primary social withdrawal among young adults. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 57: 586–594.
 • Teo AR: A new form of social withdrawal in Japan: a review of hikikomori. Int J Soc Psychiatry 2010; 56: 178–185.
 • Teo AR, Gaw AC: Hikikomori, a Japanese culture-bound syndrome of social withdrawal? A proposal for DSM-5. J Nerv Ment Dis 2010; 198: 444–449.
 • Wong V: Youth locked in time and space? Defining features of social withdrawal and practice implications. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community 2009; 23: 337–352.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-48bad80b-fd49-4d52-8d3a-9561d9c712f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.