Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | XXVII | 1 | 5-22

Article title

How behavioral mimicry influences impression formation processes: a positive impression bias

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Celem badania było sprawdzenie wpływu naśladownictwa (mimikry) na proces formowania pierwszego wrażenia o nieznajomej osobie, na podstawie przedstawionego opisu niejednoznacznego jej zachowania (badani mogli zakwalifikować zachowanie nieznajomego jako pozytywnie bądź negatywnie). Uczestnicy (N = 115) byli naśladowani lub nie byli naśladowani przez asystenta badacza. Następni zapoznali się z niejednoznacznym opisem zachowania osoby, i byli instruowani, aby (1) zaproponować trzy cechy, które najadekwatniej oddają charakterystykę osoby, (2) ocenić prawdziwość czterech par cech nieznajomego (każda z par zawierała cechę o pozytywnym vs. negatywnym wartościowaniu). Naśladowani opisywali osobę przychylniej w przypadku pierwszej oferowanej cechy (pod względem pozytywnego wartościowania, ale też nacechowania na wymiarze wspólnotowym i sprawczym). Nie stwierdzono różnic międzygrupowych dla drugiej i trzeciej proponowanej cechy ani indeksu pozytywnego wartościowania cech (średniej wartości z trzech cech). W obu warunkach oferowane cechy nieznajomego były silniej nacechowane poprzez wymiar sprawczy niż wspólnotowy. W przypadku ocen osoby nieznajomej w zadaniu zamkniętym naśladownictwo wpłynęło na oceny cech o wartościowaniu negatywnym (lekkomyślność i zarozumiałość), nie miało natomiast wpływu na oceny cech o wartościowaniu pozytywnym. W artykule omówiono implikacje wynikające z automatycznej aktywizacji procesów przetwarzania informacji społecznych.

Year

Volume

Issue

1

Pages

5-22

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-48930c89-d286-4135-b666-26a83ef81437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.