PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | XVI | 1 | 91-104
Article title

Relacje pomiędzy wyróżnionymi aspektami religijności i wartościami religijnymi wśród studentów rehabilitacji oraz fizjoterapii

Content
Title variants
EN
Relationship between facets of religiosity and religious values among students of rehabilitation and physiotherapy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this study was to examine whether many facets of religiosity are related to religious values. The sample consisted of 75 students of rehabilitation and physiotherapy from the School of Bydgoszcz. The following tools were used: Scheller’s Values Scale, Daily Spiritual Experiences Scale (DSES ), Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF SCSORF ), Religious Coping Scale (RCOPE ), Religious Support Scale (RSS ) as well as one-item scales regarding frequency of prayer and frequency of church attendance. Student’s religiosity are reflected in their values structure. Many aspects of religiosity are directly and indirectly related to religious values like faith, God, life eternity and salvation. According to results students are very religious faith or non religious in all aspect of their religiosity.
Keywords
Year
Volume
XVI
Issue
1
Pages
91-104
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny Poznań
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny Poznań
References
 • Abbotts, J.E., Williams, R.G.A., Sweeting, H.N., West, P.B. (2004). Is going to church good or bad for you? Denomination, attendance and mental health of children in West Scotland. Social Science and Medicine, 58, 645-656.
 • Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 1173-1182.
 • Brzozowski, P. (1995). Skala Wartości Schelerowskich – SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Chatters, L.M. (2000). Religion and health: Public health research and practice. Annual Review of Public Health, 21, 335-367.
 • Fiala, W.E., Bjorck, J.F., Gorsuch, R. (2002). The Religious Support Scale: construction, validation, and cross-validation. American Journal of Community Psychology, 30, 6, 761-786.
 • Francis, L.J., Burton, L. (1994). The influence of personal prayer on purpose in life among Catholic adolescents. Journal of Beliefs and Values, 15, 2, 6-9.
 • Klaassen, D.W., McDodald, M.J., James, S. (2006). Advance In study of religious and spirituals coping. W: P.T.P. Wong (red.) Handbook of multicultural perspectives on stress and coping (s. 105-132). New York: London: Springer.
 • Kuczkowski, S. (1993). Psychologia religii. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Lewis, Ch.A., Shevlin, M., McGuckin, C., Navratil, M. (2001). The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire: confirmatory factor analysis. Pastoral Psychology, 49, 5, 379-384.
 • Loustalot, F., Wyatt, S.B., Boss, B., May, W., McDyess, T. (2006). Psychometric Examination of the Daily Spiritual Experiences Scale. Journal of Cultural Diversity, 13, 3, 162-167.
 • Makselon, J. (1990). Psychologia dla teologów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Pargament, K.I., Koenig, H.G., Perez, L.M. (2000). The many methods of religious coping: development and initial validation of RCOPE . Journal of Clinical Psychology, 56, 4, 519-543.
 • Plante, T.G., Boccaccini, M.T. (1997a). Reliability and Validity of the Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire. Pastoral Psychology, 45, 6, 429-437.
 • Plante, T.G., Boccaccini, M.T. (1997b). The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire. Pastoral Psychology, 45, 6, 375-387.
 • Poloma, M.M., Pendleton, B.F. (1991). The effects of prayer and prayer experiences on measures of general well-being. Journal of Psychology and Theology, 19, 71-83.
 • Prężyna, W. (1988). Wykłady z psychologii w KUL . Lublin: RW KUL .
 • Wnuk, M. (2008). Porównanie egzystencjalnych oraz religijno-duchowych aspektów funkcjonowania studentów oraz osób uzależnionych od alkoholu. Roczniki Psychologiczne, 11, 175-189.
 • Wnuk, M., Hędzelek, M., Marcinkowski, J.T. (2009). Czy członkowie wspólnoty Al-Anon są bardziej religijni i częściej radzą sobie poprzez odwoływanie się do wartości religijnych niż studenci? Problemy Higieny i Epidemiologii, 90, 4.
 • Wnuk, M. (2009a). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Siły Wiary Religijnej dla populacji Anonimowych Alkoholików oraz studentów. Problemy Higieny i E pidemiologii, 90, 588-594.
 • Wnuk, M. (2009b). Skala Codziennych Doświadczeń Duchowych jako wiarygodne i rzetelne narzędzie do mierzenia aktywności sfery duchowej. Przegląd Religioznawczy, 4, 234, 89-106.
 • Wnuk, M., Marcinkowski, J.T., Hędzelek, M., Świstak-Sawa, S (2010). R eligijno-duchowe korelaty siły nadziei oraz poczucia sensu życia pacjentów onkologicznych. Psychoonkologia, 1, 14-20.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-478f84a4-1729-4b59-9ca9-de126ce4b0f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.