PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 68-71
Article title

Relaksacja przepony przyczyną narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej u 10-letniej dziewczynki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Increasing cardiorespiratory failure as a result of diaphragmatic relaxation in 10-year-old girl – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Diaphragmatic relaxation is defined as an abnormally high or elevated position of one leaf of the diaphragm with compression of various degrees of lungs and heart. Relaxation of the diaphragm is either congenital, due to muscular dysplasia or acquired and related to phrenic nerve lesion. In newborns the most common aetiology is birth trauma. Cardiovascular surgery is the most common cause of acquired diaphragmatic palsy in children, especially after a Blalock-Taussig shunt. Paralysis of the diaphragm can occur after some infection diseases, abdominal surgery or road traffic injuries. Symptoms largely depend on the aetiology, onset and progression of disease. Some patients are asymptomatic. Cardiorespiratory failure is usually seen in severe cases. The diagnosis of diaphragmatic relaxation due to phrenic nerve lesion is suggested when the chest radiograph shows a raised diaphragm and is confirmed by fluoroscopy, ultrasonography and EMG stimulation. The definitive surgical option in patients with diaphragmatic relaxation is a plication of diaphragm. Thoracoscopic diaphragmatic plication is an acceptable alternative to standard thoracotomy. This paper presents a case of 10-year-old girl with relaxation of the diaphragm admitted to hospital because of growing symptoms of the cardiorespiratory failure.
PL
Relaksacja przepony jest to najczęściej jednostronne zwiotczenie całej lub części kopuły przepony przebiegające z jej wpuklaniem się do jamy klatki piersiowej wraz z narządami jamy brzusznej oraz różnego stopnia kompresją płuc i serca. Może być zaburzeniem wrodzonym (jako wynik dysplazji mięśniowej) lub nabytym – wówczas jest najczęściej następstwem uszkodzenia nerwu przeponowego. U noworodków wykazuje zwykle związek z powikłanym przebiegiem porodu. W pozostałych grupach wiekowych najczęstszą jej przyczyną jest zabieg kardiochirurgiczny, a zwłaszcza przeprowadzone zespolenie Blalocka-Taussig. Wśród innych przyczyn nabytej relaksacji przepony wymienia się czynniki infekcyjne, zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej i urazy komunikacyjne. Przebieg kliniczny relaksacji przepony może być skąpoobjawowy w przypadku niewielkiej dysfunkcji przepony. W skrajnych przypadkach prowadzić może do objawów niewydolności krążeniowo-oddechowej w mechanizmie kompresyjnym. Podstawowe znaczenie w diagnostyce tej patologii mają badania radiologiczne, zwłaszcza badanie fluoroskopowe, a także badanie ultrasonograficzne i elektromiograficzne. Podstawową metodą leczenia chirurgicznego relaksacji przepony jest zabieg plikacji. Alternatywę dla standardowej torakotomii stanowi zabieg plikacji przepony metodą wideotorakoskopową. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają przypadek 10-letniej dziewczynki z rozpoznaną relaksacją przepony, będącą przyczyną narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
68-71
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytutu CZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu CZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski
References
 • 1. Otte J.B., Mignon T., Kartheuser A. i wsp.: Diaphragmatic eventration and paralysis in children. Acta Chir. Belg. 1982; 6: 559-568.
 • 2. Stramrood C.A., Blok C.A., van der Zee D.C. i wsp.: Neonatal phrenic nerve injury due to traumatic delivery. J. Perinat. Med. 2009; 3: 293-296.
 • 3. Abad P., Lloret J., Martinez Ibanez V i wsp.: Diaphragmatic paralysis: pathology at the reach of the pediatric surgeon. Circ. Pediatr. 2θ0ΐ; 1: 21-24.
 • 4. Talwar S., Agarwala S., Mittal C.M. i wsp.: Diaphragmatic palsy after cardiac surgical procedures in patients with congenital heart. Ann. Pediatr. Cardiol. 2010; 1: 50-57.
 • 5. Lipiński W, Kwaśniak E., Mozol K. i wsp.: Relaksacja przepony po operacjach kardiochirurgicznych u dzieci w Klinice Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w latach 2004-2008 - wyniki leczenia. Przegl. Chir. Dziec. 2009; 2-3: 141-145.
 • 6. Hamilton J.R., Tocewicz K., Elliott M.J. i wsp.: Paralysed diaphragm after cardiac surgery in children: value of plication. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 1990; 9: 487-490.
 • 7. Elefteriades J., Singh M., Tang P. i wsp.: Unilateral diaphragm paralysis: etiology, impact, and natural history. J. Cardiovasc. Surg. (Torino) 2008; 2: 289-295.
 • 8. Goussard P., Gie R.P., Kling S. i wsp.: Phrenic nerve palsy in children associated with confirmed intrathoracic tuberculosis: diagnosis and clinical course. Pediatr. Pulmonol. 2009; 4: 345-350.
 • 9. Subhash H.S., Chen J.W, John L. i wsp.: Persistent unilateral right diaphragmatic palsy following liver transplantation. Med. J. Aust. 2010; 1: 52.
 • 10. Commare M.C., Kurstjens S.P., Barois A.: Diaphragmatic paralysis in children: a review of 11 cases. Pediatr. Pulmonol. 1994; 3: 187-193.
 • 11. Pragt-Weijer M.E., Thunnissen R.J., de Langen Z.J. i wsp.: Abdominal pain and vomiting: a 4-year old boy with relaxation of diaphragm. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2001; 11, 32: 1562-1564.
 • 12. Balaji S., Kunovsky P., Sullivan I.: Ultrasound in the diagnosis of diaphragmatic paralysis after operation for congenital heart disease. Br. Heart J. 1990; 1: 20-22.
 • 13. Tayyareci Y., Bayazit P., Ta§tan C.P. i wsp.: Right atrial compression due to idiopathic right diaphragm paralysis detected incidentally by transthoracic echocardiography. Turk. Kardiyol. Dern. Ars. 2008; 6: 412-414.
 • 14. Ribet M., Linder J.L.: Plication of the diaphragm for unilateral eventration or paralysis. Eur. J. Carrdiothorac. Surg. 1992; 7: 357-360.
 • 15. Gharagozloo F., McReynolds S.D., Snyder L.: Thoraco-scopic plication of the diaphragm. Surg. Endosc. 1995; 11: 1204-1206.
 • 16. GUvenę B.H., Korkmaz M., Avtan L. i wsp.: Thoraco-scopic diaphragm plication in children and indications for conversion to open thoracotomy. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. 2004; 5: 302-305.
 • 17. Shimizu M.: Bilateral phrenic-nerve paralysis treated by thoracoscopic diaphragmatic plication in a neonate. Pediatr. Surg. Int. 2003; 1-2: 79-81.
 • 18. Simansky D.A., Paley M., Refaely Y. i wsp.: Diaphragm plication following phrenic nerve injury: a comparison of paediatric and adult patients. Thorax 2002; 7: 613-616.
 • 19. Tsugawa C., Kimura K., Nishijima E. i wsp.: Diaphragmatic eventration in infants and children: is conservative treatment justified? J. Pediatr. Surg. 1997; 11: 1643-1644.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-476f910a-190d-470b-9ed8-7d11933b268a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.