PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 6 | 1 | 20-23
Article title

Aktywność fizyczna w czasie wolnym tarnowskich nauczycieli wychowania fizycznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cel: Celem pracy była ocena aktywności fizycznej w czasie wolnym nauczycieli wychowania fizycznego uczących w szkołach tarnowskich. Materiał i metody: Badania mają charakter pilotażowy i były zrealizowane w 2018 r. wśród 30 nauczycieli, w przedziale wiekowym 30–50 lat, uczących wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Tarnowa. Badaniami objęto uczestników warsztatów przedmiotowych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a do uzyskania niezbędnych informacji i danych zastosowano technikę ankietowania. Wyniki: Nauczyciele wychowania fizycznego chętnie podejmują aktywność ruchową w czasie wolnym, jednak jest to najczęściej aktywność rekreacyjna. Nauczyciele najchętniej ćwiczą dwa razy oraz raz w tygodniu. Większą częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej wykazali mężczyźni. Uprawianie sportu w przeszłości ma odzwierciedlenie w podejściu do dbania o zdrowie i utrzymanie sprawności fizycznej w późniejszym życiu. Sposób spędzania czasu wolnego badanych nauczycieli był różnicowany w zależności od płci. Wnioski: Systematyczny udział nauczycieli wychowania fizycznego w aktywności fizycznej nie jest satysfakcjonujący, a przecież nauczyciel swoją postawą powinien dawać przykład oraz uświadamiać uczniom jak dbać o ciało i zdrowie fizyczne.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
20-23
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Sciences
References
 • 1. Osiński, W. (2003). Antropomotoryka. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • 2. Bochenek, A., & Grabowiec, A. (2015). Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 20-213.
 • 3. Pocztarska-Dec, A. (2011). Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Rozprawy Społeczne, 1(5), 101-106.
 • 4. Denek, K. (2007). Liderzy wychowania fizycznego w szkole. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 4-8.
 • 5. Wodnicka, E. (2009). Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej. Lider 3, 1-10.
 • 6. Görner, K., Jurczak, A., Zieliński, J., Wilk, E., & Duma, W. (2014) Aktywność fizyczna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań. Journal of Health Sciences, 4(13), 266-284.
 • 7. Madejski E., & Kumorek A. (2014). Aktywność fizyczna nauczycieli wychowania fizycznego w świetle wybranych uwarunkowań.
 • 8. Szczerba-Melion, K. (2015). Physical activity of teachers. Zeszyty Naukowe, WSKFiT Pruszków, 10, 15-20.
 • 9. Madejski, E. (2009). Aktywność fizyczna dorosłych w środowisku lokalnym. W: Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych. Red. J. Bomba i J. Hampel. Wydawnictwo ADV Studio Tomasz Gut, Siedlce, 166-180.
 • 10. Lizak D., & Czarny W. (2015). Poziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (1), 279-285.
 • 11. Ignasiak, Z., Stawińska, T., Krynicka-Pieleszek, I., & Domaradzki, J. (2009). Aktywność fizyczna dorosłych wrocławian-doniesienie wstępne. Physiotherapy/Fizjoterapia, 17(2)., 33-37.
 • 12. Woynarowska-Soldan, M., & Tabak, I. (2013). Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły.. Medycyna pracy, 64(5), 659-670.
 • 13. Lipowski, M., & Szczepańska-Klunder, Ż. (2009). Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego. WSS Łódź, AWFiS Gdańsk.
 • 14. Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 15. Woynarowska, B. (2013). Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4713a529-82af-4cc3-87de-960caf88aebd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.