PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 6 | 48-53
Article title

Rdestowiec japoński(Reynoutria japonica Houtt.) – gatunek inwazyjny i leczniczy - rozprzestrzenianie się w gminie Krzyżanowice (Kotlina Raciborska)

Content
Title variants
EN
Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – invasive alien and medical plant – distribution in the commune Krzyżanowice (Raciborska Valley)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Reynoutria japonica jest gatunkiem pochodzącym z Azji Wschodniej, który został sprowadzony do Europy w XIX wieku. Jest gatunkiem leczniczym. W artykule przedstawiono rozprzestrzenianie się tej inwazyjnej rośliny w gminie Krzyżanowice. MATERIAŁ I METODY Badania terenowe prowadzono w 2007-2008 roku przy użyciu klasycznej metody fl orystycznej. Rozmieszczenie rdestu prowadzono przy użyciu metody kartograficznej w kwadratach o boku 2 kilometrów. WYNIKI I WNIOSKI Reynoutria japonica została stwierdzona w 15 kwadratach. Reynoutria japonica jest interesującą rośliną ze względu na wysokie stężenie resweratrolu w korzeniu. Surowiec może być wykorzystany w przemyśle farmaceutycznym i stosowany w fi toterapii.
EN
BACKGROUD Reynoutria japonica Houtt. species are native to East Asia from where they were introduced into Europe in the 19th century. It is medical plant. This paper presents distribution of this invasive alien plant in commune Krzyżanowice. MATERIAL AND METHODS The fi eld research was carried in 2007-2008 using the standard fl oristic investigation method. The distribution of Reynoutria has been studied using a method of mapping the species on a grid of squares with a side 2 kilometer. RESULTS/CONCLUSIONS Reynoutria japonica was recorded in 15 localities. Reynoutria japonica is an interesting crop owing to the high concentration of resveratrol in the root. The raw material can be used in the pharmaceutical industry and used in fi toterapy.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
6
Pages
48-53
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa 41 – 200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 30 tel. (32) 364 13 60, 501 072 367
References
 • 1. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Różnorodność biologiczna Polski. Instytut Botaniki W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 2002.
 • 2. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2006.
 • 3. Invasive Alien Species Database http:// www.iop.krakow.pl/ias/
 • 4. Szafer Wł., Kulczyński, S., Pawłowski, B. Rośliny polskie. Tom I i II. Wydanie VI. PWN. Warszawa. 1986.
 • 5. Fojcik B., Tokarska-Guzik B. Reynoutria x bohemica (Polygonaceae) – nowy takson we fl orze Polski. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2000; 7:63-71.
 • 6. Beerling, D. J., Bailey J. P., & Conolly A. P. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene (Reynoutria japonica Houtt.; Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.). Journal of Ecology 1994; 82: 959–979.
 • 7. Bimova K., Bohumil M. & Kasparova I. How does Reynoutria invasion fi t the various theories of invasibility? Journal of Vegetation Science 2004; 15: 495–504.
 • 8. Faliński J. B. Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism. Phytocoenosis vol. 10, Suppl. Cartographiae Geobotanicae 1998; 9: 163-187.
 • 9. Falinski J.B. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 2004; 16: 3-31.
 • 10. Kornaś J. Pięć wieków wymiany fl or synantropijnych między Starym i Nowym Światem. Wiad. Bot. 1981; 40: 11-19.
 • 11. Zając A. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiad. Bot. 1978; 22: 145-155.
 • 12. Różański H. Fitoterapia chorób autoimmunologicznych Rdestowce - Reynoutria (Fallopia) 2007. //www.luskiewnik.pl/autoimmunologia
 • 13. Huang WY, Cai YZ, Xing J, Corke H, Sun M. Comparative analysis of bioactivities of four Polygonum species. Planta Med. 2008; 74: 43-9.
 • 14. Bralley E. E., Greenspan Ph., Hargrove J. L., Wicker L., Hartle D. K. Topical anti- infl ammatory activity of Polygonum cuspidatum extract in the TPA model of mouse ear infl ammation. J Infl amm (Lond). 2008; 5: 1.
 • 15. Cassidy, A., Hanley, B., Lamuela-Raventos R.M., Isofl avones, lignans and stilbenes— origins, metabolism and potential importance to human health. Journal of The Science of Food and Agriculture 2000; 80: 1044–1062.
 • 16. Fremont L. Biological eff ects of resveratrol. Life Sci. 2000; 66:663-673
 • 17. Makowska-Wąs-Janeczko Z. Stilbeny pochodzenia naturalnego, cz. I i II. Rośliny Lecznicze w Polsce i na Świecie. 2008; 2:7-15; 3-4:8-18
 • 18. Janeczko Z., Jurczyszyn A., Bochenek B. Właściwości biologiczne resweratrolu i możliwości jego stosowania w terapii szpiczaka mnogiego. Panacea. 2009; 2:9-11
 • 19. Bhat K. P. L., Lantvit D., Christov K., Mehta R. G., Moon R. C., Pezzuto J. M. Estrogenic and antiestrogenic properties of resveratrol in mammary tumor models. Cancer Res. 2001; 61:7456-7463
 • 20. Bowers J. L., Tyulmenkov V. V., Jernigan S. C., Klinge C. M. Resveratrol acts as a mixed agonist/antagonist for estrogen. Endocrinology 2000; 141:3657-3666.
 • 21. Czeczot H., Skrzycki M., Scibor D. Farmakologiczne działanie resweratrolu. Farmacja Polska. 2004; 60:357-367
 • 22. Arichi H, Kimura Y, Okuda H, Baba K, Kozawa M, Arichi S. Eff ects of stilbene components of the root of Polygonum cuspidatum Sieb. et. Zucc. on lipid metabolism. Chem. Pharm. Bull. 1982; 30:1766- 1770
 • 23. Jang M., Cai L., Udeani G. O., Slowing K. V., Thomas C. F., C. Beecher W. W., Fong H. H. S., Farnsworth N. R., Kinghorn A. D., Mehta R. G., Moon R. C., Pezzuto J. M. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science 1997; 275:218-220
 • 24. Żurek G. Rdesty: ostrokończysty i sachaliński – wykorzystanie chwastów jako źródła energii. Wokół Energetyki. 2007; 4: 33-36.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4711eb1d-a960-43a8-9344-6bf414e1997b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.