PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 95-100
Article title

Migrena i jej najczęstsze postacie kliniczne

Authors
Content
Title variants
EN
Migraine variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Migraine is a common neurological condition characterized by recurrent episodes of often severe headache accompanied by symptoms such as nausea, vomiting, photophobia, and phonophobia. The prevalence of migraine has been estimated to be approximately 6% in men and 15 to 18% in women. The prevalence of migraine peaks at age 40, and thus most affects individuals in their peak productive years. The diagnosis is based on International Headache Society (IHS) criteria. In addition to classic and common, migraine headache can take several other forms: hemiplegic migraine, ophthalmoplegic migraine, basilar artery migraine, migraine in adolescent and young adult and menstrual migraine and status migrainosus. In child - ren migraine can take picture periodic vomiting, systemic vertigo, abdominal pain. Basilar type migraine should be considered and differentiate with other type of vascular diseases. Chronic migraine is a specific type of disease with pain duration more than 15 days per month and more than three months. It can take picture a whole day’s headache, what concern mainly patients suffering migraine without aura, abusing analgesic drugs. This form should be prophylactic treated especially with antiepileptic and antidepressant drugs. In article have been prescribed those types of disease.
PL
Migrena jest częstą chorobą neurologiczną, charakteryzującą się nawrotowymi epizodami bólów głowy, którym towarzyszą takie objawy, jak nudności, wymioty i światłowstręt. Częstość jej występowania szacowana jest na około 6% wśród mężczyzn i 15-18% u kobiet. Szczyt zachorowania odnotowuje się ok. 40. r.ż., co oznacza, że choroba dotyczy głównie ludzi najbardziej aktywnych zawodowo. Diagnostyka migreny oparta jest na kryteriach opracowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólu Głowy. Poza klasyczną postacią choroby występują jej rzadsze postacie, takie jak migrena porażenna, migrena oftalmoplegiczna, migrena typu podstawnego, migrena siatkówkowa, migrena u dzieci i młodzieży, migrena menstruacyjna oraz stan migrenowy. U dzieci i młodzieży napady mogą przybierać inne formy kliniczne, na przykład cykliczne wymioty, napadowe zawroty głowy, bóle brzucha. Migrena typu podstawnego i migrena porażenna wymagają różnicowania z innymi chorobami naczyniowymi mózgu. Migrena przewlekła rozpoznawana jest, gdy napady migrenowego bólu głowy trwają powyżej 15 dni w miesiącu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Może ona przybrać postać całodziennego bólu głowy. Dotyczy to zwłaszcza chorych na migrenę bez aury, nadużywających leków przeciwbólowych. Ta postać migreny wymaga leczenia profilaktycznego i częstej kontroli lekarskiej. W terapii skuteczne są leki przeciwpadaczkowe i leki przeciwdepresyjne. W artykule omówiono poszczególne postacie choroby i ich leczenie.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
95-100
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
References
 • 1. Abu-Arefeh I., Russell G.: Prevalence of headache and migraine in schoolchildren. BMJ 1994; 309: 765-769.
 • 2. Stewart W.F., Simon D., Shechter A., Lipton RB.: Population variation in migraine prevalence: a meta-analysis. J. Clin. Epidemiol. 1995; 48: 269-280.
 • 3. Prencipe M., Casini A.R., Ferretti C. i wsp.: Prevalence of headache in an elderly population: attack frequency, disability, and use of medication. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2001; 70: 377-381.
 • 4. Maytal J., Young M., Shechter A., Lipton R.B.: Pediatric migraine and the International Headache Society (HIS) criteria. Neurology 1997; 48: 602-607.
 • 5. Goldstein M., Chen TC.: The epidemiology of disabling headache. Adv. Neurol. 1982; 33: 377-390.
 • 6. zwart J.A., Dyb G., Holmen TE. i wsp.: The prevalence of migraine and tension-type headaches among adolescents in Norway. The Nord-Tr0ndelag Health Study (Head-Hunt-Youth), a large population-based epidemiological study. Cephalalgia 2004; 24: 373-379.
 • 7. Wang S.J., Fuh J.L., Lu S.R., Juang K.D.: Chronic daily headache in adolescents: prevalence, impact, and medication overuse. Neurology 2006; 66: 193-197.
 • 8. Kubik A., Olszewska A., Nitka T: Epizodyczne bóle głowy typu napięciowego w materiale Kliniki Neurologii Rozwojowej w latach 1989-1994. Przegl. Pediatr. 1997; 27: 236-241.
 • 9. Aromaa M., Sillanpaa M.L., Rautava P., Helenius H.: Childhood headache at school entry: a controlled clinical study. Neurology 1998; 50: 1729-1736.
 • 10. The International Classification of Headache Disorders: 2nd Edition: Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. Cephalalgia 2004; 24 (supl. 1): 9-160.
 • 11. Prusiński A.: Migrena w praktyce lekarza rodzinnego. Świat Medycyny 2003; 3: 23-28.
 • 12. Linde M., Mellberg A., Dahlof C.: The natural course of migraine attacks. A prospective analysis of untreated attacks compared with attacks treated with a triptan. Cephalalgia 2006; 26: 712-721.
 • 13. Silberstein S.D.: Migraine symptoms: results of a survey of self-reported migraineurs. Headache 1995; 35: 387-396.
 • 14. Silberstein S.D., Young WB.: Migraine aura and prodrome. Semin. Neurol. 1995; 15: 175-182.
 • 15. Manzoni G.C., Farina S., Lanfranchi M., Solari A.: Classic migraine - clinical findings in 164 patients. Eur. Neurol. 1985; 24: 163-169.
 • 16. Eriksen M.K., Thomsen L.L., Andersen I. i wsp.: Clinical characteristics of 362 patients with familial migraine with aura. Cephalalgia 2004; 24: 564-575.
 • 17. Goadsby P.J.: Migraine, aura, and cortical spreading depression: why are we still talking about it? Ann. Neurol. 2001; 49: 4-6.
 • 18. Silberstein S.D., Niknam R., Rozen T.D., Young WB.: Cluster headache with aura. Neurology 2000; 54: 219-221.
 • 19. Peres M.F., Siow H.C., Rozen T.D.: Hemicrania continua with aura. Cephalalgia 2002; 22: 246-248.
 • 20. Obermann M., Mueller D., Yoon M.S. i wsp.: Migraine with isolated facial pain: a diagnostic challenge. Cephalalgia 2007; 27: 1278-1282.
 • 21. Selby G., Lance J.W.: Observations on 500 cases of migraine and allied vascular headache. J. Neurol. Neuro-surg. Psychiatry 1960; 23: 23-32.
 • 22. Gupta R., Bhatia M.S.: A report of cranial autonomic symptoms in migraineurs. Cephalalgia 2007; 27: 22-28.
 • 23. Al-Din A.S., Mir R., Davey R i wsp.: Trigeminal cephalgias and facial pain syndromes associated with autonomic dysfunction. Cephalalgia 2005; 25: 605-611.
 • 24. Obermann M., Yoon M.S., Dommes P. i wsp.: Prevalence of trigeminal autonomic symptoms in migraine: a population-based study. Cephalalgia 2007; 27: 504-509.
 • 25. Abstracts of the XVIIIh World Congress of Neurology, 5-11 November 2005, Sydney, Australia. J. Neurol. Sci. 2005; 238 supl. 1: S482.
 • 26. Al-Twaijri W.A., Shevell M.I.: Pediatric migraine equivalents: occurrence and clinical features in practice. Pediatr. Neurol. 2002; 26: 365-368.
 • 27. Drigo P., Carli G., Laverda A.M.: Benign paroxysmal vertigo of childhood. Brain Dev. 2001; 23: 38-41.
 • 28. Kuhn W.F., Kuhn S.C., Daylida L.: Basilar migraine. Eur. J. Emerg. Med. 1997; 4: 33-38.
 • 29. La Spina I., Vignati A., Porazzi D.: Basilar artery migraine: transcranial Doppler EEG and SPECT from the aura phase to the end. Headache 1997; 37: 43-47.
 • 30. Requena I., Indakoetxea B., Lema C. i wsp.: Coma associated with migraine. Rev. Neurol. 1999; 29: 1048-1051.
 • 31. Grosberg B.M., Solomon S., Friedman D.I., Lipton R.B.: Retinal migraine reappraised. Cephalalgia 2006; 26: 1275-1286.
 • 32. Hansen S.L., Borelli-M0ller L., Strange P. i wsp.: Ophthalmoplegic migraine: diagnostic criteria, incidence of hospitalization and possible etiology. Acta Neurol. Scand. 1990; 81: 54-60.
 • 33. Celebisoy N., Sirin H., Gokęay F.: Ophthalmoplegic migraine: two patients, one at middle age with abducens palsy. Cephalalgia 2005; 25: 151-153.
 • 34. Crevits L., Verschelde H., Casselman J.: Ophthalmoplegic migraine: an unresolved problem. Cephalalgia 2006; 26: 1255-1259.
 • 35. van der Dussen D.H., Bloem B.R., Liauw L., Ferrari M.D.: Ophthalmoplegic migraine: migrainous or inflammatory? Cephalalgia 2004; 24: 312-315.
 • 36. Silberstein S., Merriam G.: Sex hormones and headache 1999 (menstrual migraine). Neurology 1999; 53 (supl. 1): S3-S13.
 • 37. Mattsson P.: Hormonal factors in migraine: a population-based study of women aged 40 to 74 years. Headache 2003; 43: 27-35.
 • 38. Angst J., Sellaro R, Merikangas K.R., Endicott J.: The epidemiology of perimenstrual psychological symptoms. Acta Psychiatr. Scand. 2001; 104: 110-116.
 • 39. Lykke Thomsen L., Kirchmann Eriksen M., Faerch Romer S. i wsp.: An epidemiological survey of hemiplegic migraine. Cephalalgia 2002; 22: 361-375.
 • 40. Ophoff RA., Terwindt G.M., Vergouwe M.N. i wsp.: Familial hemiplegic migraine and episodic ataxia type-2 are caused by mutations in the Ca2+ channel gene CACNL1A4. Cell 1996; 87: 543-552.
 • 41. Ophoff R.A., Terwindt G.M., Vergouwe M.N. i wsp: Wolff Award 1997. Involvement of a Ca2+ channel gene in familial hemiplegic migraine and migraine with and without aura. Dutch Migraine Genetics Research Group. Headache 1997; 37: 479-485.
 • 42. Thomsen L.L., Ostergaard E., Olesen J., Russell M.B.: Evidence for a separate type of migraine with aura: sporadic hemiplegic migraine. Neurology 2003; 60: 595-601.
 • 43. Dodick D.W.: Clinical practice. Chronic daily headache. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 158-165.
 • 44. Scher A.I., Lipton R.B., Stewart W: Risk factors for chronic daily headache. Curr. Pain Headache Rep. 2002; 6: 486-491.
 • 45. Brandes J.L., Kudrow D., Stark S.R i wsp.: Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007; 297: 1443-1454.
 • 46. Evans R.W., Lipton R.B.: Topics in migraine management: a survey of headache specialists highlights some controversies. Neurol. Clin. 2001; 19: 1-21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-470a2e07-c998-49c5-8a25-b0f1c5598c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.