Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 2 | 205–224

Article title

Kwestionariusz wzorców komunikacji rodzinnej (KWKR) – konstrukcja i ocena psychometryczna

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
W artykule przedstawione zostały podstawy teoretyczne oraz etapy konstrukcji Kwestionariusza Wzorców Komunikacji Rodzinnej w dwóch wersjach: KWKR – „O ojcu” (percepcja wzorca komunikacji matki) oraz KWKR – „O matce” (percepcja wzorca komunikacji ojca), przeznaczonych do diagnozy spostrzegania wzorców komunikacji ojca i matki przez dorosłe dzieci. Narzędzie zostało opracowane na podstawie Teorii Wzorców Komunikacji Rodzinnej (FCPT), w której wyróżnia się dwa wymiary komunikacji: zorientowanie na rozmowę oraz zorientowanie na zgodność. Biorąc pod uwagę stopień nasilenia orientacji na zgodność oraz orientacji na rozmowę, można wyróżnić cztery wzorce komunikacji: opiekuńczy, nieustrukturalizowany, pluralistyczny oraz zgodny. W artykule przedstawiono etapy konstruowania kwestionariusza, zasady użycia oraz współczynniki korelacji skal kwestionariusza z innymi narzędziami (FACES IV-SOR; Margasiński, 2011). Kwestionariusz uzyskał zadowalające wyniki podczas analizy rzetelności metodą Cronbacha. W aktualnej wersji, zgodnie z podanymi właściwościami psychometrycznymi (wielkość współczynników alfa Cronbacha), KWKR pozwala na rzetelne dokonanie diagnozy spostrzegania wzorców komunikacji matki i ojca przez dorosłe dzieci.

Year

Volume

Issue

2

Pages

205–224

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-46b0e79d-cc52-4c98-befa-da73f3a87459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.