PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 2 | 126–132
Article title

O czym warto pamiętać, stosując przewlekle inhibitory pompy protonowej?

Authors
Content
Title variants
EN
What is worth to remember during long-term treatment with proton pump inhibitors?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inhibitory pompy protonowej (proton pump inhibitors, PPI) powszechnie uznawane są za skuteczną i bezpieczną grupę leków i znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób zależnych od wydzielania kwasu solnego w żołądku. Jednak podobnie jak inne leki mogą powodować istotne skutki uboczne. Większość z nich wynika bezpośrednio z zahamowania produkcji kwasu solnego przez komórki okładzinowe, hipochlorhydrii i wtórnej hipergastrynemii, ale możliwe są także objawy wynikające z immunosupresji i nadwrażliwości na leki. Potencjalne efekty uboczne stosowania PPI obejmują niedobór witamin i składników mineralnych, powikłania infekcyjne pod postacią pozaszpitalnego zapalenia płuc i biegunki bakteryjnej, złamania szyjki kości udowej i kości kręgosłupa oraz rozwój osteoporozy. Wiele badań oceniało do tej pory efekty uboczne powstające w trakcie przewlekłego leczenia za pomocą PPI, jednak większość z nich miało jedynie charakter obserwacyjny, a ich wyniki były niejednorodne i narażone na istotne błędy. Mimo potencjalnego ryzyka z leczenia za pomocą PPI nie należy rezygnować u osób, u których może ono przynieść korzyści kliniczne. Leki te powinny być stosowane zgodnie ze wskazaniami i wypracowanymi algorytmami postępowania. W leczeniu przewlekłym stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę PPI. W przypadku wystąpienia hipomagnezemii lub śródmiąższowego zapalenia nerek leki te powinny być odstawione. Warto pamiętać, że szereg prostych zaleceń może istotnie poprawić bezpieczeństwo leczenia, mimo że mechanizmy, poprzez które PPI wywołują efekty uboczne, nie są do końca poznane.
EN
Proton pump inhibitors (PPI) are widely used to treat patients with acid-related disorders because they are generally perceived to be safe and effective. However, as with any pharmacologic agent, they have the potential for side effects. Most of them are a direct consequence of inhibition of acid production by parietal cells (hypochlorhydria or reflex hypergastrinemia), but idiosyncratic effects, immunosuppression and other effects have also been proposed. Potential adverse events associated with PPI therapy include vitamin and mineral deficiencies, association with community-acquired infections including pneumonia and diarrhoea, hip or vertebral fractures and osteoporosis. Many studies have examined the side effects of long-term exposure. Almost all the existing data in this regard are based on observational studies that are susceptible to bias and confounding. It is important to remember that all drugs carry risk and PPI should not be denied to patients who are likely to benefit from them because of concerns about putative side effects. They should only be prescribed when there is an appropriate clinical indication and clinical guidelines can help. The lowest effective dose of PPI should be used. In event of drug-induced hypomagnesaemia or acute interstitial nephritis discontinuation of PPI is crucial. A number of simple and potentially effective preventive measures can be recommended for some of the safety concerns, even if we do not fully understand the mechanisms of most PPI-related safety issues.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
126–132
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
References
 • 1. Wocial T, Bartnik W, Bartosz K i wsp.: Konsensus dotyczący zastosowania leków hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku w najczęstszych chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Gastroenterologia Kliniczna 2009; 1: 1–6.
 • 2. Boparai V., Rajagopalan J., Triadafilopoulos G.: Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients. Drugs 2008; 68: 925–947.
 • 3. Metz D.C., Inadomi J.M., Howden C.W. i wsp.: Ondemand therapy for gastroesophageal reflux disease. Am. J. Gastroenterol. 2007; 102: 642–653.
 • 4. Eom C.S., Jeon C.Y., Lim J.W. i wsp.: Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2011; 183: 310–319.
 • 5. Johnstone J., Nerenberg K., Loeb M.: Meta-analysis: proton pump inhibitor use and the risk of communityacquired pneumonia. Aliment. Pharmacol. Ther. 2010; 31: 1165–1177.
 • 6. Yang Y.X., Metz D.C.: Safety of proton pump inhibitor exposure. Gastroenterology 2010; 139: 1115–1127.
 • 7. Dial S., Delaney J.A.C., Barkun A.N., Suissa S.: Use of gastric acid-suppressive agents and the risk of community- acquired Clostridium difficile-associated disease. JAMA 2005; 294: 2989–2995.
 • 8. Leonard J., Marshall J.K., Moayyedi P.: Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression. Am. J. Gastroenterol. 2007; 102: 2047–2056.
 • 9. Bavishi C., DuPont H.L.: Systematic review: the use of proton pump inhibitors and increased susceptibility to enteric infection. Aliment. Pharmacol. Ther. 2011; 34: 1269–1281.
 • 10. DuPont H.L., Ericsson C.D., Farthing M.J. i wsp.: Expert review of the evidence base for prevention of travelers’ diarrhea. J. Travel. Med. 2009; 16: 149–160.
 • 11. Sheen E., Triadafilopoulos G.: Adverse effects of longterm proton pump inhibitor therapy. Dig. Dis. Sci. 2011; 56: 931–950.
 • 12. Hutchinson C., Geissler C.A., Powell J.J., Bomford A.: Proton pump inhibitors suppress absorption of dietary non-haem iron in hereditary haemochromatosis. Gut 2007; 56: 1291–1295.
 • 13. Serfaty-Lacrosniere C., Wood R.J., Voytko D. i wsp.: Hypochlorhydria from short-term omeprazole treatment does not inhibit intestinal absorption of calcium, phosphorus, magnesium or zinc from food in humans. J. Am. Coll. Nutr. 1995; 14: 364–368.
 • 14. Lodato F., Azzaroli F., Turco L. i wsp.: Adverse effects of proton pump inhibitors. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2010; 24: 193–201.
 • 15. Mizunashi K., Furakawa Y., Katano K., Abe K.: Effect of omeprazole, an inhibitor of H+,K+-ATPase, on bone resorption in humans. Calcif. Tissue Int. 1993; 53: 21–25.
 • 16. Yang Y.X., Lewis J.D., Epstein S., Metz D.C.: Longterm proton-pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. JAMA 2006; 296: 2947–2953.
 • 17. Vestergaard P., Rejnmark L., Mosekilde L.: Proton pump inhibitors, histamine H2 receptor antagonists and other antacid medications and the risk of fracture. Calcif. Tissue Int. 2006; 79: 76–83.
 • 18. Targownik L.E., Lix L.M., Metce C.J. i wsp.: Use of a proton pump inhibitors and risk of osteoporosisrelated fractures. CMAJ 2008; 179: 319–326.
 • 19. Kwok C.S., Nijjar R.S., Loke Y.K.: Effects of proton pump inhibitors on adverse gastrointestinal events in patients receiving clopidogrel: systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2011; 34: 47–57.
 • 20. Ngamruengphong S., Leontiadis G.I., Radhi S. i wsp.: Proton pump inhibitors and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Am. J. Gastroenterol. 2011; 106: 1209–1218.
 • 21. Targownik L.E., Leslie W.D., Davison K.S. i wsp.: The relationship between proton pump inhibitor use and longitudinal change in bone mineral density: a population- based study from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos). Am. J. Gastroenterol. 2012; 107: 1361–1369.
 • 22. Katz P.O., Gerson L.B., Vela M.F.: Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am. J. Gastroenterol. 2013; 108: 308–328.
 • 23. Corley D.A., Kubo A., Zhao W., Quesenberry C.: Proton pump inhibitors and histamine-2 receptor antagonist are associated with hip fractures among at-risk patients. Gastroenterology 2010; 139: 93–101.
 • 24. Thorburn C.M., Friedman G.D., Dickinson C.J. i wsp.: Gastrin and colorectal cancer: a prospective study. Gastroenterology 1998; 115: 275–280.
 • 25. Yang Y.X., Hennessy S., Propert K. i wsp.: Chronic proton pump inhibitor therapy and the risk of colorectal cancer. Gastroenterology 2007; 133: 748–754.
 • 26. van Soest E.M., van Rossum L.G.M., Dieleman J.P. i wsp.: Proton pump inhibitors and the risk of colorectal cancer. Am. J. Gastroenterol. 2008; 103: 966–973.
 • 27. Robertson D.J., Larssson H., Friis S. i wsp.: Proton pump inhibitor use and risk of colorectal cancer: a population- based, case-control study. Gastroenterology 2007; 133: 755–760.
 • 28. Klinkenberg-Knol E.C., Nelis F., Dent J. i wsp.: Longterm omeprazole treatment in resistant gastroesophageal reflux disease: efficacy, safety and influence on gastric mucosa. Gastroenterology 2000; 118: 661–669.
 • 29. Brunner G., Athmann C., Schneider A.: Long-term, open-label trial: safety and efficacy of continuous maintenance treatment with pantoprazole for up to 15 years in severe acid-peptic disease. Aliment. Pharmacol. Ther. 2012; 36: 37–47.
 • 30. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. i wsp.; European Helicobacter Study Group: Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/Florence Consensus Report. Gut 2012; 61: 646–664.
 • 31. Sierra F., Suarez M., Rey M., Vela M.F.: Systematic review: proton pump inhibitor-associated acute interstitial nephritis. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 26: 545–553.
 • 32. Simpson I.J., Marshall M.R., Pilmore H. i wsp.: Proton pump inhibitors and acute interstitial nephritis: report and analysis of 15 cases. Nephrology 2006; 11: 381–385.
 • 33. Härmark L., van der Wiel H.E., de Groot M.C.H., van Grootheest A.C.: Proton pump inhibitor-induced acute interstitial nephritis. Br. J. Clin. Pharmacol. 2007; 64: 819–823.
 • 34. Sundström A., Blomgren K., Alfredsson L., Wiholm B.E.: Acid suppressing dugs and gastroesophageal reflux disease as a risk factors for acute pancreatitis – result from Swedish Case-Control Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; 15: 141–149.
 • 35. Hess M.W., Hoenderop J.G.J., Bindels R.J.M., Drenth J.P.H.: Systematic review: hypomagnesaemia induced by proton pump inhibition. Aliment. Pharmacol. Ther. 2012; 36: 405–413.
 • 36. François M., Lévy-Bohbot N., Caron J., Durlach V.: [Chronic use of proton-pump inhibitors associated with giardiasis: a rare cause of hypomagnesemic hypoparathyroidism?] Ann. Endocrinol. (Paris) 2008; 69: 446–448.
 • 37. Mackay J.D., Bladon P.T.: Hypomagnesaemia due to proton-pump inhibitor therapy: a clinical case series. QJM 2010; 103: 387–395.
 • 38. Björnsson E., Abrahamsson H., Simrén M. i wsp.: Discontinuation of proton pump inhibitors in patients on long-term therapy: a double-blind, placebo-controlled trial. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 24: 945–954.
 • 39. Fleming C.R., George L., Stoner G.L. i wsp.: The importance of urinary magnesium values in patients with gut failure. Mayo Clin. Proc. 1996; 71: 21–24.
 • 40. Quamme G.A.: Recent developments in intestinal magnesium absorption. Curr. Opin. Gastroenterol. 2008; 24: 230–235.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-46aff45c-7596-40cb-8fd8-6b2d489a8fea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.