PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 162–165
Article title

Ultrasonographic criteria of cesarean scar defect evaluation

Content
Title variants
PL
Ultrasonograficzne kryteria oceny blizny po cięciu cesarskim
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cesarean sections account for approximately 20% of all deliveries worldwide. In Poland, the percentage of women delivering by cesarean section amounts to over 43%. According to studies, the prevalence of cesarean scar defects ranges from 24–70%. Due to the overall cesarean section rate, this is a medical problem affecting a large population of women. In such cases, ultrasonographic evaluation of a cesarean scar reveals a hypoechoic space filled with postmenstrual blood, representing a myometrial tear at the wound site. Such an ultrasound appearance is referred to as a niche, and it forms after a cesarean section at the site of the hysterotomy of the anterior uterine wall, most commonly within the uterine isthmus. Currently, the exact cause of niche formation remains unexplained, yet the risk factors for its development are universally acknowledged. They include the site of hysterotomy, multiple previous cesarean section deliveries, suturing technique and maternal diabetes or smoking. Ultrasound evaluation of the cesarean section scar is an important element of obstetric and gynecologic practice, especially in the case of further pregnancies. It facilitates an early diagnosis of a cesarean scar ectopic pregnancy, and the prediction of the risk for perinatal dehiscence in the case of a vaginal birth after a cesarean section.
PL
Około 20% porodów na świecie odbywa się przez cesarskie cięcie. W Polsce odsetek kobiet rodzących tą metodą sięga ponad 43%. Badania dowodzą, że nieprawidłowości w obrębie blizny po cięciu cesarskim występują z częstością 24–70%. Z uwagi na całkowitą liczbę cięć cesarskich problem nieprawidłowego tworzenia się blizny po tym zabiegu przybiera ogromną skalę. Podczas badania ultrasonograficznego widoczna jest hipoechogeniczna przestrzeń wypełniona krwią pomenstruacyjną, odzwierciedlająca przerwanie myometrium w miejscu uprzedniego cięcia cesarskiego. Obraz ten nazywany jest niszą. Formuje się ona po cięciu cesarskim w miejscu histerotomii przedniej ściany macicy, najczęściej w obrębie cieśni macicy. Nie jest obecnie znana dokładna przyczyna występowania niszy, wiadomo jednak, jakie czynniki mają wpływ na jej powstawanie. Najważniejsze z nich to: miejsce wykonania histerotomii, liczba cięć cesarskich, technika szycia oraz czynniki zależne od samej pacjentki, takie jak cukrzyca czy palenie tytoniu. Ultrasonograficzna ocena blizny po cięciu cesarskim jest istotna w praktyce ginekologiczno-położniczej, szczególnie w przypadku ciąży. Daje możliwość wczesnej diagnostyki ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim, a w przypadku planowanego porodu siłami natury umożliwia predykcję ryzyka okołoporodowego rozejścia się blizny po cięciu cesarskim.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
162–165
Physical description
Contributors
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Surgical Radiology and Neuroradiology Unit, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Radiology Department, Champalimaud Foundation, Lisbon, Portugal
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Bij de Vaate AJ, van der Voet LF, Naji O, Witmer M, Veersema S, Brölmann HA et al.: Prevalence, potential risk factors for development and symptoms related to the presence of uterine niches following Cesarean section: systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 372–382.
 • 2. Vervoort AJ, Uittenbogaard LB, Hehenkamp WJ, Brölmann HA, Mol BW, Huirne JA: Why do niches develop in Caesarean uterine scars? Hypotheses on the aetiology of niche development. Hum Reprod 2015; 30: 2695–2702.
 • 3. Bij de Vaate AJ, Brölmann HA, van der Voet LF, van der Slikke JW, Veersema S, Huirne JA: Ultrasound evaluation of the Cesarean scar: Relation between a niche and postmenstrual spotting. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 93–99.
 • 4. Fabres C, Aviles G, De La Jara C, Escalona J, Muñoz JF, Mackenna A et al.: The cesarean delivery scar pouch: clinical implications and diagnositic correlation between transvaginal sonography and hysteroscopy. J Ultrasound Med 2003; 22: 695–700.
 • 5. Fernandez E, Fernandez C, Fabres C, Alam VV: Hysteroscopic correction of cesarean section scars in women with abnormal uterine bleeding. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996; 3: S13.
 • 6. Bauer ST, Bonanno C: Abnormal placentation. Semin Perinatol 2009; 33: 88–96.
 • 7. Hamar BD, Saber SB, Cackovic M, Magloire LK, Pettker CM, Abdel- -Razeq SS et al.: Ultrasound evaluation of the uterine scar after cesarean delivery: A randomized controlled trial of one- and two-layer closure. Obstet Gynecol 2007; 110: 808–813.
 • 8. Hayakawa H, Itakura A, Mitsui T, Okada M, Suzuki M, Tamakoshi K et al.: Methods for myometrium closure and other factors impacting effects on cesarean section scars of the uterine segment detected by the ultrasonography. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85: 429–434.
 • 9. Yazicioglu F, Gökdogan A, Kelekci S, Aygün M, Savan K: Incomplete healing of the uterine incision after caesarean section: is it preventable? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 124: 32–36.
 • 10. Sevket O, Ates S, Molla T, Ozkal F, Uysal O, Dansuk R: Hydrosonographic assessment of the effects of 2 different suturing techniques on healing of the uterine scar after cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 2014; 125: 219–222.
 • 11. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health commissioned by the National Institute of Clinical Excellence: National evidence-based clinical guidelines: Caesarean section, April 2004. RCOG Press, London 2004; 18.
 • 12. Ofili-Yebovi D, Ben-Nagi J, Sawyer E, Yazbek J, Lee C, Gonzalez J et al.: Deficient lower-segment Cesarean section scars: prevalence and risk factors. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 72–77.
 • 13. Jastrow N, Chaillet N, Roberge S, Morency AM, Lacasse Y, Bujold E: Sonographic lower uterine segment thickness and risk of uterine scar defect: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32: 321–327.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-46a2ca29-1723-46cd-aa43-e318eacbce2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.