PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 227–230
Article title

Niedrożność brodawki Vatera i żółtaczka mechaniczna spowodowana przez ognisko ektopowej trzustki

Content
Title variants
EN
Obstruction of the ampulla of Vater and jaundice caused by focal ectopic pancreas
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ectopic pancreas is defined as the presence of normotypic pancreatic tissue lying outside its anatomical location and lacking nervous or vascular connections with the pancreas. Ectopic pancreas in the stomach and duodenum represent locations that most often result in clinical symptoms. So far, 22 cases of such locations have been described, including 16 patients with lesions located in the major duodenal papilla and 6 patients with lesions located in the common bile duct. The severity of jaundice depends on the size of ectopic lesion. Treatment is initiated only in the case of the occurrence of clinical symptoms or ectopic tumour, and the choice of therapeutic method depends on the size and location of the lesion. The prognosis is favourable, even in the case of late sequelae. This article presents a case of a 54-year-old male with focal ectopic pancreas in the vicinity of the ampulla of Vater resulting in the obstruction of the opening of the common bile duct into the duodenum and, consequently, mechanical jaundice.
PL
Trzustka ektopowa definiowana jest jako obecność normotypowego utkania trzustki poza jej anatomicznym położeniem bez jakiegokolwiek nerwowego lub naczyniowego połączenia z właściwym narządem. Żołądek i dwunastnica to lokalizacje ektopowej trzustki najczęściej dające objawy kliniczne. Dotychczas opisano 22 przypadki takiej lokalizacji, z czego u 16 pacjentów zmiana znajdowała się w brodawce większej dwunastnicy, a u 6 w przewodzie żółciowym wspólnym. Nasilenie żółtaczki zależy od rozmiaru ogniska ektopowego. Leczenie podejmuje się jedynie w przypadku występowania objawów klinicznych lub stwierdzenia nowotworu w ektopii, a wybór metody leczenia zależy od wielkości i lokalizacji zmiany. Rokowanie jest pomyślne, nawet w przypadku wystąpienia następstw odległych. Artykuł prezentuje przypadek 54-letniego mężczyzny, u którego ognisko ektopowej trzustki w okolicy brodawki Vatera stało się przyczyną niedrożności ujścia przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy, a w efekcie żółtaczki mechanicznej.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
227–230
Physical description
Contributors
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Polska. Ordynator: dr n. med. Adam Rogowski-Tylman. Lek. med. Krzysztof Ciesielski, ul. Kopernika 29 A, 95-010 Stryków, Polska, tel.: +48 607 340 904
 • Student III roku, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Polska. Ordynator: dr n. med. Adam Rogowski-Tylman
References
 • 1. Gurocak B, Gokturk HS, Kayacetin S et al.: A rare case of heterotopic pancreas in the stomach which caused closed perforation. Neth J Med 2009; 67: 285–287.
 • 2. Arkuszewski P, Hołyński J, Mussur M et al.: Objawowa ektopowa tkanka trzustkowa w żołądku – opis przypadku. Pol Merkur Lekarski 2009; 26: 493–495.
 • 3. Gupta MK, Karlitz JJ, Raines DL et al.: Clinical case of the month. Heterotopic pancreas. J La State Med Soc 2010; 162: 310–313.
 • 4. Rubesin SE, Furth EE, Birnbaum BA et al.: Ectopic pancreas complicated by pancreatitis and pseudocyst formation mimicking jejunal diverticulitis. Br J Radiol 1997; 70: 311–313.
 • 5. Albrecht P, Jasińska A, Dziekiewicz M et al.: Ektopowa trzustka jako przyczyna niespecyficznych bólów brzucha. Pediatr Współ Gastroenterol Hepatol Żyw Dziecka 2007; 9: 288–290.
 • 6. Christodoulidis G, Zacharoulis D, Barbanis S et al.: Heterotopic pancreas in the stomach: a case report and literature review. World J Gastroenterol 2009; 15: 3701–3703.
 • 7. Yuan Z, Chen J, Zheng Q et al.: Heterotopic pancreas in the gastrointestinal tract. World J Gastroenterol 2009; 15: 3701–3703.
 • 8. Kaufman A, Storey D, Soon Lee C et al.: Mucinous cyst exhibiting severe dysplasia in gastric heterotopic pancreas associated with gastrointestinal stromal tumour. World J Gastroenterol 2007; 13: 5781–5782.
 • 9. Groszewski K, Pastuszak M, Wojtuń S et al.: Trzustka ektopowa – opis przypadku, etiopatogeneza i podstawowe zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 252–257.
 • 10. Biswas A, Husain EA, Feakins RM et al.: Heterotopic pancreas mimicking cholangiocarcinoma. Case report and literature review. JOP 2007; 8: 28–34.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4693803b-ce62-410f-a735-014d3079c388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.