PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 3-4 | 42-47
Article title

Kliniczne zastosowania laserowo-optycznego rotacyjnego analizatora krwinek czerwonych LORCA

Content
Title variants
EN
Clinical applications of the Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser LORCA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Laserowo-optyczny rotacyjny analizator krwinek czerwonych LORCA jest precyzyjnym przyrządem służącym do badania agregacji i odkształcalności erytrocytów. W pracy przedstawiono zasadę działania tego przyrządu oraz zdefiniowano wielkości przez niego mierzone, takie jak amplituda agregacji, czas połowicznego odtwarzania agregacji, indeks agregacji oraz indeks elongacji. Porównano średnie wartości tych wielkości dla grupy kontrolnej osób zdrowych oraz grup chorych na otyłość (body mass index – BMI > 35), raka trzustki, zawał serca, obturacyjny bezdech we śnie, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem oraz cukrzycę typu 2.
EN
Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser LORCA is a precise instrument capable to investigation of aggregations and deformability of erythrocytes. In the paper the action principles of the instruments is presented and the measured quantities such as the aggregation amplitude, aggregation half time, aggregation index and elongation index are defi ned. A comparison of mean values of those quantities for the control group and groups of patients with obesity (body mass index – BMI > 35), pancreas tumor, myocardial infarction, obstructive sleep apnea, age-related macular degeneration and diabetes mellitus of the type 2 is made.
Year
Volume
64
Issue
3-4
Pages
42-47
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Biofizyki Śląski Uniwersytet Medyczny
author
 • Zakład Biofizyki Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze 8, tel. +48 32 272 20 41/236 fax +48 32 272 01 42
References
 • 1. Hardeman M.R., Goedhart P.T., Dobbe J.G.G. Lettinga K.P. Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzar (LORCA); I. A new instrument for measurement of various structural hemorheological parameters. Clin. Hemorheol. 1994; 14: 605-618.
 • 2. Hardeman M.R., Goedhart P.T., Schut N.H. Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzar (LORCA); II. Red blood cell deformability; elongation index versus cell transit time. Clin. Hemorheol. 1994; 14: 619-630.
 • 3. Zijlstra W.G. Syllectometry, a new method for studying rouleaux formation of red blood cells. Acta Phys. Pharm. Neerl. 1958; 7: 153-154.
 • 4. Bareford D., Stone P.C.V., Caldwell N.M., Meiselman H.J., Stuart J. Comparison of instruments for measurement of erythrocyte deformability. Clin. Hemorheol. 1985; 5: 311-322.
 • 5. Wiewióra M., Sosada K., Wyleżoł M., Słowińska L., Żurawiński W. Red blood cell aggregation and deformability among patients qualifi ed for bariatric surgery. Obes. Surg. 2007; 17(3): 365-371.
 • 6. Wasilewski J., Turczyński B., Słowińska L., Kowalik V., Osadnik T., Poloński L. Haemorheological factors and myocardial reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primery coronary intervention. Kardiol. Pol. 2007; 65(7): 778-785.
 • 7. Tażbirek M., Słowińska L., Skoczyński S., Pierzchała W. Short-term continous positive airway pressure therapy reverses the pathological infl uence of obstructive sleep apnea on blood rheology parameters. Clin. Hemorheol. 2009; 14(4): 241-249.
 • 8. Słowińska L., Michalska-Małecka K., Dorecka M., Romaniuk W. Deviations in values of hemorheological parameters in people suff ering from age-realted macular degeneration. Pol. J. Environ. Stud. 2008; 17(1A): 143-146.
 • 9. Turczyński B., Michalska-Małecka K., Słowińska L., Szczęsny S., Romaniuk W. Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa a agregacja krwinek czerwonych. Wiad. Lek. 2004; 57(11-12): 634-640.
 • 10. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis. An update. N. Engl. J. Med. 1986; 314: 488-491.
 • 11. Cicco G., Pirrelli A. Red blood cell (RBC) deformability, RBC aggregability and tissue oxygenation in hypertension. Clin. Hemorheol. 1999; 21(3-4): 169-177.
 • 12. Wem Z.Y., Song L.C., Yan Z.Y., Lu Z.H, Sun D.G., Sun Y., Chien Shu. An animal model to study erythrocyte, senescence with a narrow time window: alterations in osmotic fragility and deformability of erythrocytes during their life span. Clin. Hemorheol. 1998; 18(4): 299-306.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-46648d4a-5fb5-496f-b743-57cff5f5f71b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.