PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 199–207
Article title

Żywienie w chorobie Parkinsona

Content
Title variants
EN
Nutrition in Parkinson’s disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Parkinsona to przewlekła choroba neurozwyrodnieniowa o bogatej symptomatologii ruchowej i pozaruchowej. Wśród czynników wpływających na ryzyko wystąpienia choroby i na jej przebieg ważne miejsce zajmują składniki codziennej diety. Jest wysoce prawdopodobne, że niewłaściwe żywienie promuje procesy neurodegeneracyjne. Odpowiedni sposób odżywiania to potencjalny element terapii i czynnik neuroprotekcyjny, spowalniający postęp choroby. Pod wpływem diety zmieniać się może skuteczność leczenia farmakologicznego. Pacjenci z chorobą Parkinsona mają specyficzne potrzeby żywieniowe związane z problemami pozaruchowymi, żywienie jest również istotne w kontekście barier w przyjmowaniu pokarmu stwarzanych przez chorobę. Dieta chorego powinna zapewniać utrzymanie prawidłowej masy ciała, zaspokajać zapotrzebowanie na białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik, witaminy i składniki mineralne zgodnie z aktualnymi normami, wspomagać działanie leków i terapię dominujących objawów, a w świetle badań naukowych – wiązać się z wolniejszym lub łagodniejszym przebiegiem choroby. Najwięcej oczekiwań spełnia obecnie dieta śródziemnomorska, należy jednak podkreślić, że żywienie każdej osoby z chorobą Parkinsona wymaga indywidualnego podejścia: uwzględnienia etapu i obrazu choroby oraz schorzeń współistniejących. Brak w pełni skutecznego postępowania w tym względzie przejawia się w wysokich wskaźnikach niedożywienia w analizowanej populacji chorych. W artykule przedstawiono aktualne spojrzenie na problemy związane z żywieniem oraz możliwości wykorzystania zaleceń dietetycznych w optymalizacji prowadzenia pacjenta z chorobą Parkinsona.
EN
Parkinson’s disease is a chronic neurodegenerative disorder with extensive motor and non-motor symptoms. Several specific dietary components have emerged as being of potential importance in the occurrence and course of Parkinson’s disease. Inappropriate nutrition is likely to aggravate neurodegenerative processes. Conversely, a proper diet can be an element of therapy and a potential neuroprotective factor that slows down the progression of the disease. Even the effectiveness of pharmacological treatment in Parkinson’s disease may be affected by dietary habits. Parkinson’s disease patients have also specific nutritional needs related to non-motor problems resulting from changes occurring in the course of the disease. Adequate nutrition needs also to be considered in the context of barriers posed by the disease in food intake. A proper diet in Parkinson’s disease should ensure the maintenance of normal body weight, meet the demand for proteins, fats, carbohydrates, fibre, vitamins and minerals in accordance with the current standards, aid the effective action of drugs and therapy of the prevalent symptoms, and thus, in the light of current scientific research, facilitate a slower or milder course of the disease. Currently, the Mediterranean diet meets the most expectations in this case. However, it should be emphasized that the nutrition of each Parkinson’s disease patient requires a fully individual approach, taking into consideration the stage and the picture of the disease and comorbidities. A lack of fully effective management concerning dietary pattern is reflected by high rates of malnutrition in this population of patients. The article presents the current views on the dietary problems associated with Parkinson’s disease and the potential for using nutritional guidance to optimise the treatment of Parkinson’s disease patients.
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
199–207
Physical description
Contributors
 • Katedra Neurologii, Klinika Neurorehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Katowice, Polska
References
 • Alcalay RN, Gu Y, Mejia-Santana H et al.: The association between Mediterranean diet adherence and Parkinson’s disease. Mov Disord 2012; 27: 771–774.
 • Barichella M, Pacchetti C, Bolliri C et al.: Probiotics and prebiotic fiber for constipation associated with Parkinson disease: an RCT. Neurology 2016; 87: 1274–1280.
 • Beezhold B, Radnitz C, Rinne A et al.: Vegans report less stress and anxiety than omnivores. Nutr Neurosci 2015; 18: 289–296.
 • Bertron P, Barnard ND, Mills M: Racial bias in federal nutrition policy, Part I: The public health implications of variations in lactase persistence. J Natl Med Assoc 1999; 91: 151–157.
 • Białecka M, Sławek J: Leki stosowane w chorobach układu pozapiramidowego i neuronu ruchowego. In: Białecka M, Sławek J (eds.): Interakcje leków w neurologii. Via Medica, Gdańsk 2015.
 • Biesalski HK: Meat as a component of a healthy diet – are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet? Meat Sci 2005; 70: 509–524.
 • Burgos R, Bretón I, Cereda E et al.: ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr 2017. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.09.003.
 • Campdelacreu J: Parkinson disease and Alzheimer disease: environmental risk factors. Neurologia 2014; 29: 541–549.
 • Cereda E, Barichella M, Pezzoli G: Controlled-protein dietary regimens for Parkinson’s disease. Nutr Neurosci 2010; 13: 29–32.
 • Chen H, O’Reilly E, McCullough ML et al.: Consumption of dairy products and risk of Parkinson’s disease. Am J Epidemiol 2007; 165: 998–1006.
 • Chen H, Zhang SM, Hernán MA et al.: Diet and Parkinson’s disease: a potential role of dairy products in men. Ann Neurol 2002; 52: 793–801.
 • Chen H, Zhang SM, Hernán MA et al.: Dietary intakes of fat and risk of Parkinson’s disease. Am J Epidemiol 2003; 157: 1007–1014.
 • Chen H, Zhang SM, Schwarzschild MA et al.: Folate intake and risk of Parkinson’s disease. Am J Epidemiol 2004; 160: 368–375.
 • Costa J, Lunet N, Santos C et al.: Caffeine exposure and the risk of Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Alzheimers Dis 2010; 20 Suppl 1: S221–S238.
 • Cubells JM, Hernando C: Clinical trial on the use of cytidine diphosphate choline in Parkinson’s disease. Clin Ther 1988; 10: 664–671.
 • Cummings JL: Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2004; 351: 56–67.
 • da Silva TM, Munhoz RP, Alvarez C et al.: Depression in Parkinson’s disease: a double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study of omega-3 fatty-acid supplementation. J Affect Disord 2008; 111: 351–359.
 • Dalbeth N, Ames R, Gamble GD et al.: Effects of skim milk powder enriched with glycomacropeptide and G600 milk fat extract on frequency of gout flares: a proof-of-concept randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2012; 71: 929–934.
 • de Lau LM, Bornebroek M, Witteman JC et al.: Dietary fatty acids and the risk of Parkinson disease: the Rotterdam study. Neurology 2005; 64: 2040–2045.
 • Dochniak M, Ekiert K: Żywienie w prewencji i leczeniu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Piel Zdr Publ 2015; 5: 199–208.
 • Duarte AI, Candeias E, Correia SC et al.: Crosstalk between diabetes and brain: glucagon-like peptide-1 mimetics as a promising therapy against neurodegeneration. Biochim Biophys Acta 2013; 1832: 527–541.
 • Etminan M, Gill SS, Samii A: Intake of vitamin E, vitamin C, and carotenoids and the risk of Parkinson’s disease: a meta-analysis. Lancet Neurol 2005; 4: 362–365.
 • Fereshtehnejad SM, Ghazi L, Shafieesabet M et al.: Motor, psychiatric and fatigue features associated with nutritional status and its effects on quality of life in Parkinson’s disease patients. PLoS One 2014; 9: e91153.
 • Gao X, Chen H, Choi HK et al.: Diet, urate, and Parkinson’s disease risk in men. Am J Epidemiol 2008; 167: 831–838.
 • Gao X, Chen H, Fung TT et al.: Prospective study of dietary pattern and risk of Parkinson disease. Am J Clin Nutr 2007; 86: 1486–1494.
 • Gulland A: Malnutrition and obesity coexist in many countries, report finds. BMJ 2016; 353: i3351.
 • Håglin L, Bäckman L: Covariation between plasma phosphate and daytime cortisol in early Parkinson’s disease. Brain Behav 2016; 6: e00556.
 • Jiang W, Ju C, Jiang H et al.: Dairy foods intake and risk of Parkinson’s disease: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Epidemiol 2014; 29: 613–619.
 • Joshipura KJ, Hu FB, Manson JE et al.: The effect of fruit and vegetable intake on risk for coronary heart disease. Ann Intern Med 2001; 134: 1106–1114.
 • Knekt P, Kilkkinen A, Rissanen H et al.: Serum vitamin D and the risk of Parkinson disease. Arch Neurol 2010; 67: 808–811.
 • Kwon KY, Jo KD, Lee MK et al.: Low serum vitamin D levels may contribute to gastric dysmotility in de novo Parkinson’s disease. Neurodegener Dis 2016; 16: 199–205.
 • Kyrozis A, Ghika A, Stathopoulos P et al.: Dietary and lifestyle variables in relation to incidence of Parkinson’s disease in Greece. Eur J Epidemiol 2013; 28: 67–77.
 • Le Corre L, Besnard P, Chagnon MC: BPA, an energy balance disruptor. Crit Rev Food Sci Nutr 2015; 55: 769–777.
 • Maeda T, Shimo Y, Chiu SW et al.; J-FIRST group: Clinical manifestations of nonmotor symptoms in 1021 Japanese Parkinson’s disease patients from 35 medical centers. Parkinsonism Relat Disord 2017; 38: 54–60.
 • Majdan M, Borys O: Dna i schorzenia towarzyszące podwyższonemu stężeniu kwasu moczowego. Ann Acad Med Stetin 2010; 56 Suppl 1: 34–39.
 • Makhani M, Yang J, Mirocha J et al.: Factor analysis demonstrates a symptom cluster related to methane and non-methane production in irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol 2011; 45: 40–44.
 • Malik VS, Schulze MB, Hu FB: Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006; 84: 274–288.
 • Mischley LK: Nutrition and nonmotor symptoms of Parkinson’s disease. Int Rev Neurobiol 2017; 134: 1143–1161.
 • Mischley LK, McNames J: A case report of fish oil for the treatment of levodopa-induced dyskinesia [abstract]. Mov Disord 2013; 28 Suppl. 1: 994.
 • Mischley LK, Lau RC, Bennett RD: Role of diet and nutritional supplements in Parkinson’s disease progression. Oxid Med Cell Longev 2017; 2017: 6405278.
 • Nagayama H, Hamamoto M, Ueda M et al.: The effect of ascorbic acid on the pharmacokinetics of levodopa in elderly patients with Parkinson disease. Clin Neuropharmacol 2004; 27: 270–273.
 • Paganini-Hill A: Risk factors for Parkinson’s disease: the leisure world cohort study. Neuroepidemiology 2001; 20: 118–124.
 • Palacios N, Gao X, McCullough ML et al.: Caffeine and risk of Parkinson’s disease in a large cohort of men and women. Mov Disord 2012; 27: 1276–1282.
 • Park M, Ross GW, Petrovitch H et al.: Consumption of milk and calcium in midlife and the future risk of Parkinson disease. Neurology 2005; 64: 1047–1051.
 • Paul R, Borah A: L-DOPA-induced hyperhomocysteinemia in Parkinson’s disease: elephant in the room. Biochim Biophys Acta 2016; 1860: 1989–1997.
 • Pereira PMCC, Vicente AFRB: Meat nutritional composition and nutritive role in the human diet. Meat Sci 2013; 93: 586–592.
 • Plotegher N, Bubacco L: Lysines, Achilles’ heel in alpha-synuclein conversion to a deadly neuronal endotoxin. Ageing Res Rev 2016; 26: 62–71.
 • Restani P, Ballabio C, Tripodi S et al.: Meat allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 265–269.
 • Rycerz K, Jaworska-Adamu JE: Effects of aspartame metabolites on astrocytes and neurons. Folia Neuropathol 2013; 51: 10–17.
 • Sakowska A, Łopacka J, Rafalska UK et al.: Znaczenie mięsa w diecie osób z chorobą Parkinsona. Geriatria 2015; 9: 161–169.
 • Samadi P, Grégoire L, Rouillard C et al.: Docosahexaenoic acid reduces levodopa-induced dyskinesias in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monkeys. Ann Neurol 2006; 59: 282–288.
 • Sato Y, Kikuyama M, Oizumi K: High prevalence of vitamin D deficiency and reduced bone mass in Parkinson’s disease. Neurology 1997; 49: 1273–1278.
 • Shamoto-Nagai M, Maruyama W, Hashizume Y et al.: In parkinsonian substantia nigra, α-synuclein is modified by acrolein, a lipid-peroxidation product, and accumulates in the dopamine neurons with inhibition of proteasome activity. J Neural Transm (Vienna) 2007; 114: 1559–1567.
 • Sheard JM, Ash S, Mellick GD et al.: Malnutrition in a sample of community-dwelling people with Parkinson’s disease. PLoS One 2013; 8: e53290.
 • Stolzenberg E, Berry D, Yang D et al.: A role for neuronal alphasynuclein in gastrointestinal immunity. J Innate Immun 2017; 9: 456–463.
 • Tan AH, Mahadeva S, Thalha AM et al.: Small intestinal bacterial overgrowth in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20: 535–540.
 • Tucker LA, Erickson A, LeCheminant JD et al.: Dairy consumption and insulin resistance: the role of body fat, physical activity, and energy intake. J Diabetes Res 2015; 2015: 206959.
 • Ueki A, Otsuka M: Life style risks of Parkinson’s disease: association between decreased water intake and constipation. J Neurol 2004; 251 Suppl 7: vii18–vii23.
 • Vieru E, Köksal A, Mutluay B et al.: The relation of serum uric acid levels with L-Dopa treatment and progression in patients with Parkinson’s disease. Neurol Sci 2016; 37: 743–747.
 • Vikdahl M, Domellöf ME, Forsgren L et al.: Olfactory function, eating ability, and visceral obesity associated with MMSE three years after Parkinson’s disease diagnosis. J Nutr Health Aging 2015; 19: 894–900.
 • Wang G, Wan Y, Cheng Q et al.: Malnutrition and associated factors in Chinese patients with Parkinson’s disease: results from a pilot investigation. Parkinsonism Relat Disord 2010; 16: 119–123.
 • Xie Y, Feng H, Peng S et al.: Association of plasma homocysteine, vitamin B12 and folate levels with cognitive function in Parkinson’s disease: a meta-analysis. Neurosci Lett 2017; 636: 190–195.
 • Zhang SM, Hernán MA, Chen H et al.: Intakes of vitamins E and C, carotenoids, vitamin supplements, and PD risk. Neurology 2002; 59: 1161–1169.
 • Zhang Y, Chen J, Qiu J et al.: Intakes of fish and polyunsaturated fatty acids and mild-to-severe cognitive impairment risks: a doseresponse meta-analysis of 21 cohort studies. Am J Clin Nutr 2016; 103: 330–340.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4657d3e8-27f4-4367-a219-9c70d1878728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.