PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 2 | 104-108
Article title

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jako pierwsza manifestacja kliniczna tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Transverse myelitis as the first clinical manifestation of systemic lupus erythematosus – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Acute transverse myelitis is a pathological condition leading to the damage of the spinal cord’s structures. It is also a rare manifestation of systemic lupus erythematosus affecting 1 to 2% of patients. It usually occurs shortly after the diagnosis is established, most often within the first five years of the disease. This article reports a 35-year-old man, with no history of any diseases, who suddenly had the following signs and symptoms: deterioration of mood, hyperhidrosis, headaches, thoracic-lumbar spine pain, sensory disorders around the torso, difficulties urinating and defecating. Magnetic resonance imaging of the spine revealed long-segment myelitis. In order to establish the aetiology of the disease, a number of laboratory and imaging examinations were performed. Based on the Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology criteria – SLICC–ACR 2012, systemic lupus erythematosus was diagnosed. The patient was subjected to glucocorticosteroid pulse therapy without delay, and eventually improved satisfactorily. The reported case shows that transverse myelitis may be the first clinical manifestation of systemic lupus erythematosus. The authors have highlighted the necessity of an early diagnosis as well as establishing the disease’s aetiology and determining the risk of relapse, as all three affect prognosis.
PL
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego to patologiczny stan, który prowadzi do uszkodzenia struktur rdzenia kręgowego. Jest to rzadka manifestacja tocznia rumieniowatego układowego, pojawiająca się u 1–2% chorych. Przeważnie występuje w krótkim czasie od ustalenia rozpoznania, zwykle w pierwszych pięciu latach trwania choroby. W artykule zaprezentowano przypadek 35-letniego mężczyzny, dotychczas zdrowego, u którego nagle wystąpiły: pogorszenie samopoczucia, zlewne poty, bóle głowy, bóle kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, opasujące zaburzenia czucia na tułowiu oraz trudności w oddawaniu moczu i stolca. Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykazał długoodcinkowe zapalenie rdzenia kręgowego. W celu ustalenia etiologii schorzenia przeprowadzono liczne badania laboratoryjne i obrazowe. Na podstawie kryteriów Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology – SLICC–ACR 2012 rozpoznano toczeń rumieniowaty układowy. Niezwłocznie wdrożono leczenie pulsami glikokortykosteroidów i uzyskano satysfakcjonującą poprawę. Omawiany przypadek pokazuje, że poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego może być pierwszą manifestacją kliniczną tocznia rumieniowatego układowego. Autorzy zwracają uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania, ustalenia etiologii schorzenia i określenia ryzyka nawrotu, gdyż wpływa to na rokowanie.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
104-108
Physical description
Contributors
 • Kliniczny Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
author
 • Kliniczny Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
 • Kliniczny Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
 • Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • Bhat A, Naguwa S, Cheema G et al.: The epidemiology of transverse myelitis. Autoimmun Rev 2010; 9: A395–A399.
 • Espinosa G, Mendizábal A, Mínguez S et al.: Transverse myelitis affecting more than 4 spinal segments associated with systemic lupus erythematosus: clinical, immunological, and radiological characteristics of 22 patients. Semin Arthritis Rheum 2010; 39: 246–256.
 • Fiszer U: Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Polski Przegląd Neurologiczny 2006; 2: 32–36.
 • Huang LK, Chung CC, Chen BZ et al.: Systemic lupus erythematosus presented as extensive longitudinal myelitis. Acta Neurol Taiwan 2013; 22: 67–71.
 • Kotyla P: Co neurolog powinien wiedzieć o toczniu rumieniowatym układowym? Neurologia po Dyplomie 2015; 10: 26–33.
 • Lu X, Gu Y, Wang Y et al.: Prognostic factors of lupus myelopathy. Lupus 2008; 17: 323–328.
 • Łukjanowicz M, Brzosko M: Zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Przegląd literatury. Pol Arch Med Wewn 2009; 119: 67–73.
 • Menor Almagro R, Ruiz Tudela Mdel M, Girón Úbeda J et al.: Myelitis transverse in Sjögren’s syndrome and systemic lupus erythematosus: presentation of 3 cases. Reumatol Clin 2015; 11: 41–44.
 • Nardone R, Fitzgerald RT, Bailey A et al.: Longitudinally extensive transverse myelitis in systemic lupus erythematosus: case report and review of the literature. Clin Neurol Neurosurg 2015; 129: 57–61.
 • Scott TF, Frohman EM, De Seze J et al.; Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of American Academy of Neurology: Evidence-based guideline: clinical evaluation and treatment of transverse myelitis: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 77: 2128–2134.
 • Tomietto P, Annese V, D’agostini S et al.: General and specific factors associated with severity of cognitive impairment in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2007; 57: 1461–1472.
 • Transverse Myelitis Consortium Working Group: Proposed diagnostic criteria and nosology of acute transverse myelitis. Neurology 2002; 59: 499–505.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-462c344a-b1bb-4aa2-b95c-5a06c8da3918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.