PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 94–98
Article title

Rola hipoplazji tętnicy kręgowej w praktyce neurologicznej

Authors
Content
Title variants
EN
The role of vertebral artery hypoplasia in neurological practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jednym z częściej zlecanych badań dodatkowych w neurologii jest ultrasonograficzna ocena tętnic domózgowych z funkcją Doppler. Głównym celem tego badania jest ocena morfologii i przepływów w zewnątrzczaszkowych odcinkach tętnic szyjnych wewnętrznych oraz w tętnicach kręgowych i szyjnych wspólnych. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego znaczenia w codziennej praktyce klinicznej anomalii naczyniowej, jaką jest hipoplazja tętnicy kręgowej. Pojęcie to jest przedmiotem wielu kontrowersji, rozpoczynających się już od kwestii definicji i spójnych kryteriów rozpoznania hipoplazji tętnicy kręgowej. W literaturze graniczna średnica tętnicy kręgowej określana jest najczęściej jako 2 mm. Jednak niektóre badania wskazują, że w pewnych sytuacjach już średnica naczynia poniżej 3 mm może ograniczać perfuzję w zaopatrywanym obszarze mózgowia. W zależności od przyjętych kryteriów rozpoznania i badanej populacji częstość hipoplazji tętnicy kręgowej oceniana jest na 1,9–26,5%. Wyniki opublikowanych badań sugerują możliwy związek hipoplazji tętnicy kręgowej ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentu niedokrwiennego z tylnego kręgu unaczynienia. Na podobną zależność wskazywano również w przypadku wrodzonej asymetrii tętnic kręgowych przekraczającej 1:1,7. Z całą pewnością znaczenie kliniczne hipoplazji tętnicy kręgowej jest dodatkowo uwarunkowane wieloma parametrami, takimi jak wiek i choroby współistniejące. Istotnym aspektem jest również wydolność krążenia obocznego, a zwłaszcza tętnic łączących tylnych, wchodzących w skład koła tętniczego Willisa. Ciekawym zagadnieniem jest ponadto potencjalny związek hipoplazji tętnicy kręgowej z migreną z aurą. Podsumowując, pomimo wielu aktualnych kontrowersji wydaje się, że hipoplazja tętnicy kręgowej nie powinna być automatycznie uznawana za anomalię budowy naczyń bez znaczenia klinicznego dla pacjenta.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
94–98
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Chen JJ, Chen DL: A case report of intracranial vertebral-basilar artery hypoplasia presenting with episodic dizziness. Ghana Med J 2010; 44: 123–125.
 • Chen JJ, Chang HF, Chen DL et al.: Which vestibulopathy is vertebral artery hypoplasia related with in vestibular migraine? Acta Neurol Taiwan 2015; 24: 1–10.
 • Chuang YM, Chan L, Wu HM et al.: The clinical relevance of vertebral artery hypoplasia. Acta Neurol Taiwan 2012; 21: 1–7.
 • Chuang YM, Huang YC, Hu HH et al.: Toward a further elucidation: role of vertebral artery hypoplasia in acute ischemic stroke. Eur Neurol 2006; 55: 193–197.
 • Ergun O, Gunes Tatar I, Birgi E et al.: Evaluation of vertebral artery dominancy, hypoplasia and variations in the origin; angiographic study in 254 patients. European Society of Radiology Congress 2014, Ankara/TR. ECR 2014/C-1404.
 • Gaigalaite V, Vilimas A, Ozeraitiene V et al.: Association between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation stroke. BMC Neurol 2016; 16: 118.
 • Hedera P, Bujdáková J, Traubner P: Blood flow velocities in basilar artery during rotation of the head. Acta Neurol Scand 1993; 88: 229–233.
 • Kappos L, Freedman MS, Polman CH et al.; BENEFIT Study Group: Long-term effect of early treatment with interferon beta-1b after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: 5-year active treatment extension of the phase 3 BENEFIT trial. Lancet Neurol 2009; 8: 987–997.
 • Katsanos AH, Kosmidou M, Kyritsis AP et al.: Is vertebral artery hypoplasia a predisposing factor for posterior circulation cerebral ischemic events? A comprehensive review. Eur Neurol 2013; 70: 78–83.
 • Kaźmierski R (ed.): Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii. Czelej, Lublin 2011.
 • Kim C, Sohn JH, Choi HC: Are the anomalous vertebral arteries more hypoplastic?: retrospective linear mixed model approach. BMC Neurol 2017; 17: 168.
 • Kozubski W, Liberski PP (eds.): Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 117.
 • Krayenbühl HA, Yasargil GM: Die vaskulaären Erkrankungen im Gebiet der Arteria Basialisqq. III. Variationen der A. vertebralis, basialis und ihrer Äste? Thieme, Stuttgart 1957: 36–41.
 • Liu FD, Zhao R, Wang S et al.: Repeated transient Wallenberg’s syndrome: probable association with ipsilateral vertebral artery hypoplasia and aortic valve disease. J Stroke Cerebrovasc Dis 2015; 24: e205–e207.
 • Mitsumura H, Miyagawa S, Komatsu T et al.: Relationship between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation ischemia. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016; 25: 266–269.
 • Narożny W, Prusiński A (eds.): Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. medical education oficyna wydawnicza, Warszawa 2012: 74–75.
 • Nolte J: Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. Vol. 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • Olindo S, Khaddam S, Bocquet J et al.: Association between basilar artery hypoplasia and undetermined or lacunar posterior circulation ischemic stroke. Stroke 2010; 41: 2371–2374.
 • Park JH, Kim JM, Roh JK: Hypoplastic vertebral artery: frequency and associations with ischaemic stroke territory. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 954–958.
 • Paşaoğlu L: Vertebrobasilar system computed tomographic angiography in central vertigo. Medicine (Baltimore) 2017; 96: e6297.
 • Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Neurol Neurochir Pol 2012; 46 (supl. 1).
 • Robles LA, Matilla AF: Brain stem ischemic stroke associated with anaphylaxis. Cureus 2018; 10: e2289.
 • Rossiti S, Volkmann R: Changes of blood flow velocity indicating mechanical compression of the vertebral arteries during rotation of the head in the normal human measured with transcranial Doppler sonography. Arq Neuropsiquiatr 1995; 53: 26–33.
 • Stępień A (ed.): Neurologia. Vol. 2, Medical Tribune Polska, Warszawa 2014. Thierfelder KM, Baumann AB, Sommer WH et al.: Vertebral artery hypoplasia: frequency and effect on cerebellar blood flow characteristics. Stroke 2014; 45: 1363–1368.
 • Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F et al.: Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17: 162–173.
 • Trattnig S, Schwaighofer B, Hübsch P et al.: Color-coded Doppler sonography of vertebral arteries. J Ultrasound Med 1991; 10: 221–226.
 • Turgut N, Pekindil G, Utku U et al.: Isolated hypoplasia of distal basilar artery: clinical and imaging findings. Yeni Symposium 2004; 42: 121–125.
 • Vilimas A, Barkauskas E, Vilionskis A et al.: Vertebral artery hypoplasia: importance for stroke development, the role of the posterior communicating artery, possibility for surgical and conservative treatment. Acta Med Litu 2003; 10: 110–114.
 • Watanabe M, Takahashi A, Hashizume Y et al.: [The correlation between vertebral artery asymmetry and pontine infarction – an MR angiography study]. Rinsho Shinkeigaku 1992; 32: 708–712.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-46233865-132f-4b5a-a586-db8af1c5d746
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.