PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 63-70
Article title

Udział ołowiu, kadmu i cynku w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego u kobiet i mężczyzn

Content
Title variants
EN
Lead, cadmium and zinc in mineral structure of deposits of the gallbladder in men and women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Szereg wcześniejszych badań wykazał obecność
As, i Sb, w złogach pęcherzyka żółciowego. Cel badań:
Celem badań było określenie stopnia kumulacji Pb, Cd,
Zn w złogach pęcherzyka żółciowego, jako pomocniczej
próby biologicznej dla oceny narażenia w długim okresie
czasu. Materiał i metody: Przedmiotem badań na zawartość
Pb, Cd i Zn metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą
sprzężoną indukcyjnie były złogi pęcherzyka żółciowego
kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszar Śląska. Wyniki:
Zmianę zawartości tych pierwiastków analizowano
w nawiązaniu do czynników behawioralnych (dieta, alkohol,
kawa, otyłość), płci i nałogu palenia tytoniu. Zwrócono
także uwagę na możliwości interakcji Pb, Cd, Zn
z innymi pierwiastkami w czasie ich kumulacji w złogach
pęcherzyka żółciowego. Okazało się, że złogi pęcherzyka
żółciowego mogą być wykorzystane jako dodatkowa próba
biologiczna w indywidualnych ocenach narażenia na Pb,
Cd i Zn. Zaobserwowano, że na poziom zawartości Pb,
Cd, Zn, w złogach pęcherzyka żółciowego istotny wpływ
mają czynniki behawioralne (dieta, alkohol, nałóg palenia,
kawa, otyłość). Wykazano znamienny wpływ nałogu palenia
na wzrost zawartości ołowiu, kadmu i cynku oraz
znaczną rolę obecności tych pierwiastków w opadzie całkowitym
zanieczyszczenia danego obszaru zamieszkania.
EN
Introduction: The former studies have shown the presence
of As and Sb in deposits of the gallbladder. The aim
of studies: The aim of the studies was to define the level
of accumulation of Pb, Cd, Zn in deposits of the gallbladder
as supplementary biological test for exposure assessment
in a long run. Materials and methods: Pb, Cd and Zn
content was investigated with inductive coupled plasmaatomic
emission spectrometry were deposits of the gallbladder
in men and women living in the Silesia Region.
Results: The change of these elements content was analyzed
in connection with behavioral factors ( diet, alcohol,
coffee, obesity and tobacco addiction) of the gender. Attention
was drawn to the probability of interaction of Pb, Cd,
Zn with other elements during their accumulation in
deposits of the gallbladder. It appeared that deposits of the
gall bladder can be used as an additional biological test in
individual exposure assessment to Pb, Cd and Zn. It was
noted that the level of content of Pb, Zn and Cd in deposits
of the gallbladder is impacted by behavioral factors (diet,
alcohol, coffee, obesity tobacco addiction). A characteristic
impact of the tobacco addiction on the rise in the content
of lead, cadmium and zinc was demonstrated as well as
significant role of the presence of these elements in the
total environmental pollution in relevant living areas.
Contributors
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny oPracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
author
 • Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Rutkiewicz J.: Zawartość ołowiu i kadmu w złogach pęcherzyka żółciowego mieszkańców województwa śląskiego. Rozprawa doktorska ŚAM, Sosnowiec 2006.
 • 2. Kołodziej D.: Występowanie cynku w złogach pęcherzyka żółciowego u pacjentów z wybranych terenów południowej Polski. Rozprawa doktorska ŚUM, Sosnowiec 2011.
 • 3. Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 • 4. Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Górka A.: Rola płci we współwystępowaniu selenu w złogach pęcherzyka żółciowego z innymi pierwiastkami. Przegl Lek 2005; 62(10): 1079- 1081.
 • 5. Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Górka A.: Antagonistyczna rola selenu w interakcjach z wybranymi pierwiastkami podczas kontaminacji kamieni żółciowych u mężczyzn palących i niepalących. Przegl Lek 2005; 62(10): 1082-1085.
 • 6. Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E., Ahnert B.: Beryllium concentration in hydroxiapatites of gallstones in the inhabitants of Upper Silesia. Pol J Environ Stud 2006; 15 No. 2A Pt. II, 231-233.
 • 7. Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J.: Zmiany zawartości baru i strontu w złogach kamieni żółciowych kobiet palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1011-1014.
 • 8. Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J., Brodziak B.: Analiza udziału rtęci w składzie mineralnym kamieni żółciowych osób palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1015-1019.
 • 9. Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Rochel R.: Analiza potencjalnych interakcji między kadmem i niklem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1126-1130.
 • 10. Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Rutkiewicz J.: Analiza potencjalnych reakcji antagonizmu między ołowiem i wapniem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1135-1139.
 • 11. Gonciarz Z., Konturek S.: Choroby wątroby i dróg żółciowych (w:) Nauka o chorobach wewnętrznych, red.: Orłowski T., PZWL Warszawa 1989; wyd. II: 238-353.
 • 12. Stokes C.S., Krawczyk M., Lammert F.: Gallstones: environment, lifestyle and genes. Dig Dis 2011; 29(2): 191-201.
 • 13. Nowak A., Nowakowska-Duława E.: Drogi żółciowe (w:) Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Red.: Konturek S.J. PZWL, Warszawa 2001; wyd. IV: 457-488.
 • 14. Reguła J.: Choroby układu żółciowego (w:) Choroby wewnętrzne. Red.: Wojtczak A. PZWL Warszawa 1995; wyd. II: 395-413.
 • 15. Brzozowski R.: Choroby wątroby i dróg żółciowych. PZWL Warszawa 1998; 448-512.
 • 16. Leuschner M.: Patofizjologia i klinika kamicy żółciowej. Nowiny lekarskie 1996; 6: 648-661.
 • 17. Fauci A.S., Braunwald E., Isselbacher K.J. et al.: Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Interna Harrisona 2001; 3: 2959-2965.
 • 18. Ciok J., Maliszewska K.: Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Klinika i powikłania kamicy żółciowej. Gastrologia 1996; 3, 8: 425-429.
 • 19. Jakubowski M.: Aktualne ryzyko wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku środowiskowego narażenia na metale ciężkie. Medycyna Pracy 2001; 52(5) Supl. 14: 11-18.
 • 20. Jakubowski M., Iżycki J.: Kadm. Działanie toksyczne – zalecenia dotyczące profilaktyki medycznej. Instytut Medycyny Pracy 1999, Łódź.
 • 21. Floriańczyk B.: Toksyczne właściwości ołowiu. Problemy lekarskie 1997; 36: 3.
 • 22. Pasternak K., Majdanik M.: Rola cynku w przyrodzie. Biul Magnezol 1999; 4: 547-553.
 • 23. Dróżdż M., Gmiński J., Marek T.: Cynk – aspekty biochemiczne i kliniczne. Pol Tyg Lek 1987; 42, 19: 597-600.
 • 24. Ahnert B.: Występowanie arsenu w kamieniach żółciowych mieszkańców wybranych obszarów Polski południowej. Rozprawa doktorska ŚAM, Sosnowiec 2004.
 • 25. Sahuquillo A., Rubio R., Ribo J.M., Ros E., Vela M.: Application of focused-microwave wet digestion to the determination of trace metals in human gallstones by ICP/AES. J Trace Elem Med Biol 2000; 14: 96-99.
 • 26. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Zanieczyszczenia atmosfery w województwie śląskim w latach 2000-2001. Katowice 2002.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-461b2748-d66e-4653-b73a-8b2a0c0b71e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.