PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 56 | 36–48
Article title

Guzy i zmiany guzopodobne imitujące raka pęcherza moczowego w badaniu ultrasonograficznym

Content
Title variants
EN
Sonography of tumors and tumor-like lesions that mimic carcinoma of the urinary bladder
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the basic abdominal organs that is assessed during transabdominal ultrasound examination
for urological reasons is the urinary bladder. The bladder must be fi lled with urine.
This is a prerequisite for a reliable assessment and, at the same time, an acoustic window in
examining adjacent structures and organs, for instance the prostate gland. In some cases,
doubts occur with respect to the nature of lesions detected. The paper presents anatomic
lesions, defects and pathologies which might be erroneously interpreted as tumors of the
urinary bladder, i.e. transitional cell carcinoma of the urinary bladder. The following lesions
are discussed: 1) anatomic defects (including urachus remnants, ligaments that stabilize
the bladder or cyst in the opening of the ureter into the bladder – ureterocele); 2) tumorlike
lesions in the lumen of the urinary bladder (such as blood clots, fungus balls, stones or
foreign bodies); 3) bladder wall pathologies (i.e. cystitis or endometriosis), focal decidual
transformation of stromal cells or infl ammatory pseudotumor; 4) lesions impressing on the
bladder from the outside (the mesentery of the sigmoid colon, the bowel, pathological lesions
in organs adjacent to the urinary bladder, infl ammatory infi ltration, vasogenic compression
of the bladder, pelvic lipomatosis, pathological lesions of the pubic symphysis); 5) postoperative
lesions. All these lesions may mimic carcinoma of the urinary bladder in sonography.
Bearing this fact in mind is signifi cant in establishing a diagnosis. Due to the malignant character
of carcinoma of the urinary bladder and the need for aggressive surgical treatment,
a correct diagnosis of this disease is essential for patients, particularly because the lack of
adequate treatment and delayed treatment considerably affect prognosis.
PL
Jednym z podstawowych narządów jamy brzusznej ocenianych w trakcie badania ultrasonografi
cznego przez powłoki jamy brzusznej wykonywanego ze wskazań urologicznych
jest pęcherz moczowy. Jego dobre wypełnienie moczem stanowi bezwzględny warunek wiarygodnej
oceny, a zarazem okno akustyczne w diagnostyce innych sąsiadujących struktur
i narządów, np. stercza. W niektórych przypadkach pojawiają się wątpliwości co do natury
wykrytych zmian. W pracy przedstawiono zmiany anatomiczne, wady oraz stany chorobowe,
które można mylnie zinterpretować jako guz pęcherza moczowego, czyli rak przejściowokomórkowy
pęcherza moczowego. Kolejno omówiono następujące zmiany: 1) wady
anatomiczne (w tym pozostałości moczownika, więzadła stabilizujące pęcherz moczowy,
torbiel ujścia pęcherzowego moczowodu – ureterocele); 2) zmiany guzopodobne w świetle
pęcherza moczowego (tj. skrzepy krwi, kule grzybicze, złogi, ciała obce); 3) patologie
ściany pęcherza (tzn. zapalenie pęcherza moczowego, gruczolistość macicy zewnętrzną –
endometriozę), ogniskową przemianę doczesnową komórek podścieliska, guza rzekomego
zapalnego; 4) zmiany modelujące od zewnątrz pęcherz moczowy (krezkę okrężnicy esowatej,
jelito, zmiany chorobowe w narządach przylegających do pęcherza moczowego, naciek
zapalny, ucisk pęcherza naczyniopochodny, otłuszczenie miednicy, zmiany patologiczne
spojenia łonowego); 5) zmiany pooperacyjne. Wszystkie powyższe zmiany mogą dać obraz
ultrasonografi czny imitujący raka pęcherza moczowego. Znajomość tego faktu jest istotna
w diagnostyce. Ze względu na złośliwy charakter raka pęcherza moczowego oraz konieczność
agresywnego leczenia operacyjnego właściwe rozpoznanie tej choroby ma ogromne
znaczenie dla pacjenta, zwłaszcza że nie tylko brak odpowiedniej terapii, ale również jej
odwleczenie w czasie znacznie pogarsza rokowanie.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
56
Pages
36–48
Physical description
Contributors
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
 • I Zakład Dydaktyki Urologicznej, Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Otwock, Polska. Katedra i Klinika Urologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
 • I Zakład Dydaktyki Urologicznej, Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Otwock, Polska
author
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
References
 • 1. Epstein JI, Amin MB, Reuter VR, Mostofi FK: The World Health Organization/ International Society of Urological Pathology consensus classifi cation of urothelial (transitional cell) neoplasms of the urinary bladder. Bladder Consensus Conference Committee. Am J Surg Pathol 1998; 22: 1435–1448.
 • 2. Chang SS, Hassan JM, Cookson MS, Wells N, Smith JA Jr: Delaying radical cystectomy for muscle invasive bladder cancer results in worse pathological stage. J Urol 2003; 170: 1085–1087.
 • 3. Cilento BG Jr, Bauer SB, Retik AB, Peters CA, Atala A: Urachal anomalies: defi ning the best diagnostic modality. Urology 1998; 52: 120–122.
 • 4. Steck WD, Helwig EB: Umbilical granulomas, pilonidal disease, and the urachus. Surg Gynecol Obstet 1965; 120: 1043–1057.
 • 5. Robert Y, Hennequin-Delerue C, Chaillet D, Dubrulle F, Biserte J, Lemaitre L: Urachal remnants: sonographic assessment. J Clin Ultrasound 1996; 24: 339–344.
 • 6. Lopez-Beltran A: Bladder cancer: clinical and pathological profi le. Scand J Urol Nephrol Suppl 2008; 218: 95–109.
 • 7. Gopalan A, Sharp DS, Fine SW, Tickoo SK, Herr HW, Reuter VE et al.: Urachal carcinoma: a clinicopathologic analysis of 24 cases with outcome correlation. Am J Surg Pathol 2009; 33: 659–668.
 • 8. Smereczyński A, Gałdyńska-Kawecka M, Kamińska A, Bojko S: Obrazy USG torbieli moczownika u dorosłych. Pol Przegl Radiol 2001; 66: 32–34.
 • 9. Fuchkar Z, Mozetich V, Dimec S: Sonographic diagnosis of an infl amed urachal cyst. J Clin Ultrasound 1993; 21: 52–54.
 • 10. Milotic F, Fuckar Z, Gazdik M, Cicvaric T, Milotic I, Zauhar G: Infl amed urachal cyst containing calculi in an adult. J Clin Ultrasound 2002; 30: 253–255.
 • 11. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Vol. II, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 1998.
 • 12. Cochlin DL: Urinary tract. In: McGahan JP, Goldberg BB (eds.): Diagnostic ultrasound: A Logical Approach. Lippincott-Raven, Philadelphia 1998: 788–859.
 • 13. Woźniak MM, Pawelec A, Wieczorek AP, Zajączkowska MM, Borzęcka H, Nachulewicz P: 2D/3D/4D contrast-enhanced voiding urosonography in the diagnosis and monitoring of treatment of vesicoureteral refl ux in children – can it replace voiding cystourethrography? J Ultrason 2013; 13: 394–407.
 • 14. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D (eds.): Diagnostic Ultrasound. Mosby Inc., Philadelphia 2011: 321–393.
 • 15. Taori K, Joshi M, Dhakate S, Disawal A, Nathe V, Mone R: Prolapsed simple ureterocele: evaluation by transvaginal voiding sono-urethrography. J Clin Ultrasound 2011; 39: 544–547.
 • 16. Mannan A, Anwar S, Qayyum A, Tasneem RA: Foreign bodies in the urinary bladder and their management: a Pakistani experience. Singapore Med J 2011; 52: 24–28.
 • 17. Arrabal-Polo MA, Merino-Salas S, Pareja-Vilchez M, Arrabal-Martin M, Zuluaga-Gomez A: Ballpen into the bladder of a woman due to sexual practice. Arch Sex Behav 2009; 38: 624–625. treatment and therefore, each doubt in the diagnosis must be resolved in a histopathological analysis. The only situations in which this principle does not have to be followed is identifi cation of anatomic variants and lesions discussed in points 2 and 5. Conflict of interest Authors do not report any financial or personal links with other persons or organizations, which might affect negatively the content of this publication and/or claim authorship rights to this publication.
 • 18. Lazar J, Asrani A: Sonographic diagnosis of a glass foreign body in the urinary bladder. J Ultrasound Med 2004; 23: 969–971.
 • 19. Rafi que M: Vesical gossypiboma. J Coll Physicians Surg Pak 2003; 13: 293–295.
 • 20. Ko PC, Lin YH, Lo TS: Intrauterine contraceptive device migration to the lower urinary tract: report of 2 cases. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18: 668–670.
 • 21. Schoenfeld A, Pardo J, Engelstein D, Ovadia J, Servadio C: Bladder perforation by an intrauterine device. J Clin Ultrasound 1991; 19: 175–177.
 • 22. Park SB, Kim JK, Cho KS: Sonography of endometriosis in infrequent sites. J Clin Ultrasound 2008; 36: 91–97.
 • 23. Sudoł-Szopińska I, Szopiński TR, Dzik T, Borówka A: Deciduosis w pęcherzu moczowym manifestująca się jako guz pęcherza. Opis przypadku. Ultrasonografi a 2009; 9 (38): 77–79.
 • 24. Angulo JC, Lopez JI, Flores N: Pseudosarcomatous myofi broblastic proliferation of the bladder: report of 2 cases and literature review. J Urol 1994; 151: 1008–1012.
 • 25. Hojo H, Newton WA Jr, Hamoudi AB, Qualman SJ, Wakasa H, Suzuki S et al.: Pseudosarcomatous myofi broblastic tumor of the urinary bladder in children: a study of 11 cases with review of the literature. An Intergroup Rhabdomyosarcoma Study. Am J Surg Pathol 1995; 19: 1224–1236.
 • 26. Church PA, Kazam E: Computed tomography and ultrasound in diagnosis of pelvic lipomatosis. Urology 1979; 14: 631–633.
 • 27. Yamaguchi T, Shimizu Y, Ono N, Unno M, Nishikawa H, Kakuta Y et al.: A case of pelvic lipomatosis presenting with edema of the lower extremities. Jpn J Med 1991; 30: 559–563.
 • 28. Yesilkaya Y, Duymus M, Topcuoglu M: Pelvic lipomatosis: US and CT diagnosis. Biomed Imaging Interv J 2012; 8: e12.
 • 29. Duffi s AW, Weinberg B, Diakoumakis EE: A case of cystitis glandularis with associated pelvic lipomatosis: ultrasound evaluation. J Clin Ultrasound 1990; 18: 733–736.
 • 30. Sudoł-Szopińska I, Szopiński TR, Furmanek MI, Dzik T, Borówka A: Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe więzozrostu łonowego manifestujące się jako podśluzówkowy guz pęcherza. Ultrasonografi a 2010; 10 (42): 75–78.
 • 31. Mitchell C, Pozniak MA, Zagzebski J, Ledwidge M: Twinkling artifact related to intravesicular suture. J Ultrasound Med 2003; 22: 1409–1411.
 • 32. Lopes RI, Dias AR, Lopes SI, Cordeiro MD, Barbosa CM, Lopes RN: A calcifi ed foreign body in the bladder after laparoscopic inguinal hernia repair. Hernia 2008; 12: 91–93.
 • 33. Fujita K, Ichikawa T: Encapsulated paravesical foreign body. J Urol 1990; 143: 1004–1005.
 • 34. Tyloch JF, Woźniak MM, Wieczorek AP: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 293–307.
 • 35. Wieczorek AP, Woźniak MM, Tyloch JF: Errors in the ultrasound diagnosis of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 308–318.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-45ee51b5-bc39-4fa5-bd73-22dd9616e4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.