Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 76 | 1–4

Article title

Diagnostic traps in orbital diseases – analysis and comparison of two cases

Content

Title variants

PL
Pułapki diagnostyczne w chorobach oczodołu – analiza i porównanie dwóch przypadków

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Proptosis is a characteristic sign that might suggest the diagnosis of different diseases. Proptosis is characterised by the anterior displacement of the eye and its protrusion. The most commonly associated symptoms of proptosis are deteriorated vision, elevated intraocular pressure and inflammation of periocular tissues. The presented study describes two cases of patients with proptosis and periocular pain. In each case, the primary cause of proptosis was initially incorrectly diagnosed and required in-depth diagnostics. In Patient A extrabulbar optic neuritis caused by Lyme disease was suspected and treated with steroids and antibiotics. Subsequently, Graves’ disease was diagnosed and treated with anti-thymocyte globulin. Complete loss of vision was observed after one month of treatment. Radiotherapy and steroid therapy were introduced. Afterwards, the patient’s vision was restored. Patient B, who was treated for hypothyroidism, was admitted to the hospital with elevated intraocular pressure, double vision, a restricted visual field and proptosis. The primary diagnosis was Graves’ ophthalmopathy (GO). However, after in-depth imaging and pathomorphological studies of a specimen taken from the orbit, B-cell lymphoma was diagnosed. After the introduction of correct treatment, significant improvement was noted. Presented work indicates that in-depth diagnostics are crucial when it comes to the differential diagnosis of GO and a tumor of the orbital cavity.
PL
Wytrzeszcz jest objawem charakterystycznym w różnych jednostkach chorobowych. To przemieszczenie gałki ocznej oraz jej wysunięcie do przodu. Pacjentom z wytrzeszczem najczęściej towarzyszą takie objawy, jak pogorszenie widzenia, wzrost ciśnienia śródgałkowego oraz zapalenie tkanek okołooczodołowych. W pracy opisano dwa przypadki pacjentów z objawami wytrzeszczu oraz bólu okołogałkowego, którego pierwotna przyczyna nie została właściwie rozpoznana i wymagała pogłębionej diagnostyki. U pacjenta A wysunięto podejrzenie pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego w przebiegu choroby z Lyme, leczonego glikokortykosteroidami i antybiotykami. Następnie rozpoznano chorobę Gravesa i zastosowano leczenie globuliną antytymocytarną. Po miesiącu terapii zaobserwowano całkowitą utratę wzroku. Wdrożono radioterapię i sterydoterapię, uzyskując powrót widzenia. Pacjent B, leczony przewlekle na niedoczynność tarczycy, zgłosił się do szpitala z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, dwojeniem, ograniczeniem pola widzenia oraz wytrzeszczem. Początkowo diagnostyka wskazywała na oftalmopatię Gravesa (Graves’ ophthalmopathy – GO). Jednak po wykonaniu badań obrazowych oraz patomorfologicznych pobranego z oczodołu wycinka stwierdzono chłoniaka z drobnej komórki B. Po wprowadzeniu leczenia nastąpiła znaczna poprawa. W pracy pokazano, jak ważna w przypadku rozpoznania różnicowego pomiędzy chorobami o etiologii zapalnej i nowotworowej jest pogłębiona diagnostyka.

Discipline

Year

Issue

76

Pages

1–4

Physical description

Contributors

 • Students’ Scientific Society, Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Students’ Scientific Society, Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Students’ Scientific Society, Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Students’ Scientific Society, Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, Kornel Gibiński University Clinical Centre, Katowice, Poland

References

 • 1. Mombaerts I. Coloring between the Treatment Guidelines for Graves’ Orbitopathy. Ophthalmology 2020; 127(4S): S158–S159, doi: 10.1016/j.ophtha.2019.09.045.
 • 2. Olsen T.G., Heegaard S. Orbital lymphoma. Surv. Ophthalmol. 2019; 64(1): 45–66, doi: 10.1016/j.survophthal.2018.08.002.
 • 3. Škiljić D., Gustavsson M., Dotevall L., Norrsell K., Grönlund M.A. Ophthalmological findings in neuroborreliosis – a prospective study performed in western Sweden. Acta Ophthalmol. 2019; 97(1): 44–52, doi: 10.1111/aos.13884.
 • 4. Stefanovic A., Lossos I.S. Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular adnexa. Blood 2009; 114(3): 501–510, doi: 10.1182/blood-2008-12-195453.
 • 5. Sen H.N., Bodaghi B., Hoang P.L., Nussenblatt R. Primary intraocular lymphoma: diagnosis and differential diagnosis. Ocul. Immunol. Inflamm. 2009; 17(3): 133–141, doi: 10.1080/09273940903108544.
 • 6. Subekti I., Soewondo P., Soebardi S., Darmowidjojo B., Harbuwono D.S., Purnamasari D. et al. Practical Guidelines Management of Graves Ophthalmopathy. Acta Med. Indones. 2019; 51(4): 364–371.
 • 7. Hiromatsu Y., Eguchi H., Tani J., Kasaoka M., Teshima Y. Graves’ ophthalmopathy: epidemiology and natural history. Intern. Med. 2014; 53(5): 353–360, doi: 10.2169/internalmedicine.53.1518.
 • 8. Marinò M., Ionni I., Lanzolla G., Sframeli A., Latrofa F., Rocchi R. et al. Orbital diseases mimicking graves’ orbitopathy: a long-standing challenge in differential diagnosis. J. Endocrinol. Invest. 2020; 43(4): 401–411, doi: 10.1007/s40618-019-01141-3.
 • 9. Johnson J.G., Terpak L.A., Margo C.E., Setoodeh R. Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of the Ocular Adnexa. Cancer Control. 2016; 23(2): 140–149, doi: 10.1177/107327481602300208.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-45a59b45-922c-4d50-9e2a-dbd832c39103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.