PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 14 | 4 | 28-32
Article title

The use of 5% lidocaine in medicated plasters in some cases of neuropathic pain

Authors
Title variants
PL
Zastosowanie 5% lidokainy w plastrach w wybranych przypadkach bólu neuropatycznego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
5% lidokainowy (Versatis) plaster jest formą znieczulenia miejscowego od niedawna stosowaną w leczeniu bólu. Znieczulający miejscowo plaster może być jedną z opcji leczenia bólu i został włączony do wielu algorytmów leczenia bólu. Lidokaina stosowana miejscowo może być skuteczna w kontroli bólu i poprawie funkcjonowania pacjentów z bólem neuropatycznym i nieneuropatycznym o różnej etiologii. Mechanizm działania polega na hamowaniu zależnego od potencjału kanału Na+ i zmniejsza pobudliwość skórnych włókien nerwowych, co może prowadzić również do zmniejszenia centralnej pobudliwości. 5% lidokaina jest zarejestrowana jedynie do leczenia neuralgii popółpaścowej (PHN). Badania kliniczne dowodzą skuteczności miejscowej 5% lidokainy w kontroli innych zespołów bólowych takich, jak: ból krzyża, ból w chorobach zwyrodnieniowych stawów, neuropatie o dobrze ograniczonej lokalizacji. Plastry znoszą ból i alodynię z obserwowanymi minimalnymi objawami ubocznymi i są prawie pozbawione ryzyka systemowych objawów ubocznych oraz interakcji. Może być rekomendowany do leczenia dobrze zlokalizowanej neuropatii u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia interakcji leków lub niepożądanych objawów opioidów lub leków adjuwantowych.
EN
5% Lidocaine patch (Versatis) is one of topical anesthetics recently used in pain management. Topical patch can be an additional option in pain treatment and was introduced to many neuropathic pain algorithms. Topical lidocaine may be effective in reducing pain and improving function in patients with a variety of neuropathic and non-neuropathic pain conditions. Inhibits voltage-gated Na+ channels and reduces excitability of cutaneous sensory neurons what may lead to the dampening of central sensitisation as well. Lidocaine patch is indicated only for postherpetic neuralgia (PHN). Clinical studies proof the ability of lidocaine patches (5%) to alleviate other painful conditions such as: low back pain, osteoarthritis, focal neuralgia and neuropathy. The patch has demonstrated relief from pain and tactile allodynia with observed a minimal local adverse effects and almost no risk of systemic adverse effects and drug-drug interactions. Can be recommended for treatment of well located neuropathy at patients with high risk of drug interaction or adverse systemic effects of opioids or adjuvants drugs interaction.
Discipline
Journal
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
28-32
Physical description
Contributors
author
  • Oddział Medycyny Paliatywnej, Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-458705ab-2f5c-4be0-b185-41e07c15fa1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.