PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 3 | 139–144
Article title

Lokalizacja raków jajnika związanych z endometriozą w poszczególnych strukturach jamy brzusznej i miednicy

Content
Title variants
EN
Endometriosis-associated ovarian carcinoma site in particular structures of the abdominal cavity and the pelvis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was to determine the frequency of the malignant endometrioma transformation in the structures of the abdominal cavity organs and the pelvis. Material and methods: Making use of the hospital database, we have analyzed histopathological results of patients with ovarian carcinoma operated on between 2004 and 2012 at the Oncology Center in Bydgoszcz. In the case of 69 patients meeting the Sampson criteria, endometriosis and ovarian carcinoma were confirmed in one tissue sample. Following a thorough analysis of operation reports and histopathological results, we have observed the presence of carcinoma texture and endometriosis in: the adnexa, rectovaginal septum, sigmoid colon and the rectum, abdominal integuments, urinary bladder. Results: Endometriosis related to the texture of the carcinoma was present in the adnexa of 30 patients (44.7%), in the rectovaginal septum – in 25 (37.3%), in abdominal integuments – in 7 (10.4%), in the sigmoid colon or rectum – in 3 (4.5%) and within the urinary bladder – in 2 (3%); in the case of 2 patients, endometriosis was focused in several sites. Summary: Differences between patients with ovarian carcinomas, either associated with endometriosis or not – concerning the degree of clinical advancement, histopathological type and prognosis – induce one to search for new methods and new schemes of known therapies.
PL
Cel: Celem badania było określenie częstotliwości transformacji złośliwej endometrioma w strukturach narządowych jamy brzusznej i miednicy. Materiał i metody: Korzystając ze szpitalnej bazy danych, przeanalizowaliśmy wyniki histopatologiczne pacjentek z rakiem jajnika, które były operowane między 2004 a 2012 rokiem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. U 69 chorych spełniających kryteria Sampsona potwierdziliśmy endometriozę i raka jajnika w jednym preparacie tkankowym. Po dokładnej analizie protokołów operacyjnych oraz wyników histopatologicznych ustaliliśmy obecność utkania raka i endometriozy w: przydatkach, przegrodzie odbytniczo-pochwowej, esicy i odbytnicy, powłokach brzusznych, pęcherzu moczowym. Wyniki: Endometrioza związana z utkaniem raka występowała w przydatkach u 30 pacjentek (44,7%), w przegrodzie odbytniczo-pochwowej – u 25 (37,3%), w powłokach jamy brzusznej – u 7 (10,4%), w esicy lub odbytnicy – u 3 (4,5%), a w obrębie pęcherza moczowego – u 2 (3%); u 2 chorych ogniska endometriozy występowały w kilku lokalizacjach. Podsumowanie: Różnice między pacjentkami z rakami jajnika związanymi i niezwiązanymi z endometriozą – dotyczące stopnia zaawansowania klinicznego, typu histopatologicznego oraz rokowania – skłaniają do poszukiwania nowych metod lub nowych schematów znanych terapii.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
139–144
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel.: +48 535 535 045
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska. Katedra i Klinika Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
References
 • 1. Tuttlies F, Keckstein J, Ulrich U et al.: [ENZIAN-score, a classification of deep infiltrating endometriosis]. Zentralbl Gynakol 2005; 127: 275–281.
 • 2. Plodeck V, Sommer U, Baretton GB et al.: A rare case of pancreatic endometriosis in a postmenopausal woman and review of the literature. Acta Radiol Open 2016; 5: 2058460116669385.
 • 3. Andrade MT, de Freitas CVM, Câmara SFC et al.: Umbilical nodule with cyclical bleeding: a case report and literature review of atypical endometriosis. Case Rep Obstet Gynecol 2016; 2016: 7401409.
 • 4. Moll UM, Chumas JC, Chalas E et al.: Ovarian carcinoma arising in atypical endometriosis. Obstet Gynecol 1990; 75: 537–539.
 • 5. Heaps JM, Nieberg RK, Berek JS: Malignant neoplasms arising in endometriosis. Obstet Gynecol 1990; 75: 1023–1028.
 • 6. Thomsen LH, Schnack TH, Buchardi K et al.: Risk factors of epithelial ovarian carcinomas among women with endometriosis: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2016. DOI: 10.1111/aogs.13010.
 • 7. Kondi-Pafiti A, Papakonstantinou E, Iavazzo C et al.: Clinicopathological characteristics of ovarian carcinomas associated with endometriosis. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: 479–483.
 • 8. Lim MC, Chun KC, Shin SJ et al.: Clinical presentation of endometrioid epithelial ovarian cancer with concurrent endometriosis: a multicenter retrospective study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010; 19: 398–404.
 • 9. Wang S, Qiu L, Lang JH et al.: Clinical analysis of ovarian epithelial carcinoma with coexisting pelvic endometriosis. Am J Obstet Gynecol 2013; 208: 413.e1–413.e5.
 • 10. Mangili G, Bergamini A, Taccagni G et al.: Unraveling the two entities of endometrioid ovarian cancer: a single center clinical experience. Gynecol Oncol 2012; 126: 403–407.
 • 11. Bounous VE, Ferrero A, Fuso L et al.: Endometriosis-associated ovarian cancer: a distinct clinical entity? Anticancer Res 2016; 36: 3445–3449.
 • 12. Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C et al.; European Society of Human Reproduction and Embryology: ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod 2014; 29: 400–412.
 • 13. Wykes CB, Clark TJ, Khan KS: Accuracy of laparoscopy in the diagnosis of endometriosis: a systematic quantitative review. BJOG 2004; 111: 1204–1212.
 • 14. Giudice LC: Clinical practice. Endometriosis. N Engl J Med 2010; 362: 2389–2398.
 • 15. Eskenazi B, Warner ML: Epidemiology of endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1997; 24: 235–258.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-456d8885-d6b3-409d-a1a8-9f8e07d71c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.