PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 5 | 322–336
Article title

Analiza danych klinicznych trzech pacjentów, leczonych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć w Sosnowcu z powodu podjętej próby samobójczej, ukierunkowana na odróżnienie uwarunkowań egzystencjalnych i społecznych od przyczyn wynikających z zaburzeń psychicznych

Content
Title variants
EN
Analysis of clinical data of three patients treated at Regional Poison Control Center in Sosnowiec due to suicide attempt, aimed at differentiating existential and social determinants from causes resulting from mental disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy poddano analizie przypadki trzech pacjentów leczonych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć w Sosnowcu z powodu podjętych prób samobójczych, wynikających z odmiennych, lecz charakterystycznych przyczyn. U podłoża podjętych prób suicydalnych leżały: w pierwszym przypadku przyczyny bytowe, w drugim zespół zależności alkoholowej, a w trzecim zaburzenia psychiczne. Źródłem informacji dotyczących przyczyn podjętych prób suicydalnych były dane anamnestyczne uzyskane przez lekarzy klinicystów uzupełnione przez konsultację psychiatryczną. Dodatkowo autorzy zastosowali opracowany przez nich „strukturalizowany, pogłębiony wywiad psychiatryczny i psychologiczny” oraz sformułowali tzw. ciąg niekorzystnych przemian i wydarzeń, które prowadziły do podjęcia próby samobójczej. Zaproponowali także sumaryczną ilustrację graficzną danych uzyskanych od prezentowanych pacjentów. Autorzy dyskutują – na tle uzyskanych od pacjentów danych – czy istnieją obecnie wydolny aparat pojęciowy i efektywna teoria kompleksowo wyjaśniające proces załamania się motywacji do życia i przemianę psychiczną, prowadzące do podjęcia próby samobójczej.
EN
The authors present detailed case studies of three patients treated at the Regional Poison Control Center in Sosnowiec due to a suicide attempt for different, but characteristic types of reasons. The first of these patients attempted suicide by reason of existential problems, the second one – alcoholism, and the third of the patients suffered from mental disorders. The source of information concerning the causes of the suicide attempts was data from the patients’ histories gained by toxicologists supplemented by psychiatric examination. Additionally, the authors applied their own indepth, structured, psychiatric and psychological interview and formulated the so-called sequence of adverse events which led to the suicide attempt. They also suggested a graphical summary illustrating the data obtained from patients. The authors discuss – on the background of these case reports – how far today an effective theory exists, which would be able to completely explain the process of collapse of the motivation for life and the mental transformation, manifested by an attempt of suicide.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
5
Pages
322–336
Physical description
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 266 08 85
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
author
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
 • 1. Anczyk E., Brodziak A. Metoda oceny obciążeń egzystencjalnych i stanu psychicznego – wstępne badania osób, które targnęły się na życie przez przyjęcie substancji toksycznej. Med. Śr. 2012; 15: 79–91.
 • 2. Agrast M., Botero J., Ponce A. The World Justice Project – rule of law index. Wydawnictwo WJP, Washington 2012. http://worldjusticeproject.org/ /rule-of-law-index/.
 • 3. Borges G. i wsp. Twelve-month prevalence of and risk factors for suicide attempts in the World Health Organization World Mental Health Surveys. J. Clin. Psychiatry 2010; 71: 1617–1628.
 • 4. Kirkcaldy B.D., Siefen G.R., Urkin J., Merrick J. Risk factors for suicidal behavior in adolescents. Minerva Pediatr. 2006; 58: 443–450.
 • 5. Grzywa A., Kucmin A., Kucmin T. Suicide problems-epidemiology, factors, motives and prevention. Część I. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 27: 432–436.
 • 6. Grzywa A., Kucmin A., Kucmin T. Suicide problems-epidemiology, factors, motives and prevention. Część II. Pol. Merkur. Lekarski. 2010; 28: 174–176.
 • 7. Sher L. Risk and protective factors for suicide in patients with alcoholism. Scientific World Journal 2006; 6: 1405–1411.
 • 8. Taylor S.E., Stanton A.L. Coping resources, coping processes, and mental health. Ann. Rev. Clin. Psychol. 2007; 3: 377–401.
 • 9. Piotrowicz M., Cianciara D. Salutogenesisnew approach to health and disease. Prz. Epidemiol. 2011; 65: 521–527.
 • 10. Van Orden K.A., Witte T.K., Cukrowicz K.C., Braithwaite S.R., Selby E.A., Joiner T.E. The interpersonal theory of suicide. Psychol. Rev. 2010; 117: 575–600.
 • 11. Kagamimori S., Nasermoaddeli A., Wang H. Psychosocial stressors in inter-human relationships and health at each life stage: A review. Environ. Health Prev. Med. 2004; 9: 73–86.
 • 12. Stansfeld S., Candy B. Psychosocial work environment and mental health – a meta-analytic review. Scand. J. Work. Environ Health. 2006; 32: 443–462.
 • 13. Jung C.G. Psychology of the Unconscious: A Study of the Transformations and Symbolisms of the Libido, A Contribution to the History of the Evolution of Thought. Forgotten books, Classic reprint series, Amazon, New York 2012.
 • 14. Woertman L., van den Brink F. Body image and female sexual functioning and behavior: a review. J. Sex. Res. 2012; 49: 184–211.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-455eb72c-71fd-4e8b-845c-001a9fa89d51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.