PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 4 |
Article title

Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej adaptacji kwestionariusza Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS), autorstwa Crocker i współpracowników (2003). Narzędzie to pozwala wyróżnić siedem obszarów zależności wartości Ja (wygląd, miłość Boga, rywalizacja, przestrzeganie zasad, akceptacja innych, wsparcie rodziny, kompetencje akademickie) oraz określić, jakie obszary zależności wartości Ja mają największe znaczenie dla samooceny (poczucia wartości) danej osoby. W artykule przedstawiono analizę trafności wewnętrznej i teoretycznej narzędzia oraz określono jego rzetelność. Analiza trafności wewnętrznej objęła przeprowadzenie na CSWS eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Analiza trafności teoretycznej objęła testowanie korelacji obszarów zależności wartości Ja z samooceną, poczuciem stresu, gotowością do samonaprawy i narcyzmem oraz postawami wobec pieniędzy. Poziom rzetelności sprawdzono za pomocą testu α Cronbacha. Przeprowadzone analizy wskazały na dobre dopasowanie sześcioczynnikowego modelu CSWS (tj. przestrzeganie zasad, miłość Boga, kompetencje, rywalizacja, wsparcie rodziny, akceptacja innych) do polskiej grupy i na dobre własności psychometryczne tego modelu.
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-44eece83-9349-4ca3-a2c9-8d9f28050e65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.