PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 4 | 264-271
Article title

Brachyterapia o wysokiej mocy dawki u chorych na raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
High dose rate brachytherapy in cervical cancer: an update
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Selection of optimal treatment modality in a patient with cervical cancer depends on FIGO clinical stage. At stages IB2-IVA, the cornerstone of treatment is radiochemotherapy. As first step, patients undergo irradiation from external fields combined with chemotherapy (cisplatin, 40 mg/m2, QW). Brachytherapy is used as second-line treatment – an essential component thereof – enabling delivery of high dose of radiation to both genital organs and tumor. Quality of this treatment directly correlates with local control of the disease, long-term overall survival and quality of life of patients after completion of therapy. The paper presents current principles of high dose rate (HDR) brachytherapy in cervical cancer patients. Discussed are principles of two-dimensional (2D) planning, used to date in about 50% of brachytherapy centers worldwide, as well as three-dimensional (3D) magnetic resonance (MR)-based planning. As availability of MR in ours and many other oncology centers is limited, a computed tomography-based modification of gynecologic recommendations GIN GEC ESTRO has been suggested. Therapeutic areas are defined: high-risk clinical target volume (HR CTV) and intermediate risk clinical target volume (IR CTV) which may be safely contoured based on clinical exam and CT study, when no MRI is available. Acceptable doses for critical organs are listed. Based on own experience, indications and limitations for use of intraparenchymal (interstitial) and intracavitary applications were developed.
PL
Wybór metody leczenia chorych na raka szyjki macicy jest uzależniony od stopnia zaawansowania, ocenionego według klasyfikacji FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). Zasadniczą metodą leczenia chorych na raka szyjki macicy w stopniach zaawansowania IB2-IVA jest radiochemioterapia. W pierwszym etapie przeprowadzane jest napromienianie z pól zewnętrznych wraz z chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce 40 mg/m2, raz w tygodniu. W kolejnym etapie leczenia stosuje się brachyterapię. Brachyterapia jest istotną częścią leczenia, umożliwiającą podanie wysokiej dawki na narząd rodny wraz z guzem, a jakość tego leczenia ma wpływ na kontrolę miejscową nowotworu (LC), przeżycia odległe (OS), jak również na jakość życia chorych po zakończeniu terapii. W pracy przedstawiono zasady obowiązujące współcześnie podczas leczenia brachyterapią o wysokiej mocy dawki (high dose rate brachytherapy, HDR) u chorych na raka szyjki macicy. Opisano zasady planowania w systemie dwuwymiarowym (2D), stosowanym do dzisiaj mniej więcej w połowie ośrodków brachyterapii na świecie, oraz planowania w systemie trójwymiarowym (3D) na podstawie rezonansu magnetycznego (MR). Ponieważ dostępność MR w naszym i wielu ośrodkach onkologicznych jest utrudniona, zaproponowano modyfikację rekomendacji GIN (Gynaecological) GEC ESTRO dla potrzeb planowania, opierając się na tomografii komputerowej. Zdefiniowano obszary terapeutyczne: HR CTV (high-risk clinical target volume), IR CTV (intermediate risk clinical target volume), jakie można bezpiecznie konturować, opierając się na badaniu klinicznym i TK, przy braku MR. Opisano dopuszczalne dawki dla narządów krytycznych. Na podstawie własnych doświadczeń opracowano wskazania i ograniczenia w zastosowaniu aplikacji śródtkankowych i śródjamowych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
264-271
Physical description
Contributors
 • Zakład Brachyterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 506 063 633
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Kierownik Centrum Onkologii: Prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Kierownik Centrum Onkologii: Prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss
 • Zakład Brachyterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
author
 • Zakład Brachyterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
References
 • 1. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2007 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa 2009; 2: 15-21.
 • 2. Skowronek J., Roszak A., Cikowska-Woźniak E.: Pulsed dose rate brachytherapy - a review of clinical applications in the treatment of gynecological malignancies. Ginekol. Pol. 2005: 76: 661-670.
 • 3. International Commission of Radiation Units and Measure-ments: ICRU Report 38: Dose and volume specification for reporting intracavitary therapy in gynaecology. International Commission of Radiation Units and Measurements, Bethes-da, USA 1985.
 • 4. Gerbaulet A., Potter R., Haie-Meder C.: Cervix cancer. Dose calculation and treatment planning. ICRU 38 Recommenda-tions. W: Gerbaulet A., Potter R., Haie-Meder C. (red.): The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy. Brussels, ESTRO 2002; 14: 301-363.
 • 5. Lindegaard J.C., Tanderup K., Nielsen S.K. i wsp.: MRI-guided 3D optimization significantly improves DVH parameters of pulsed-dose-rate brachytherapy in locally advanced cervical cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2008; 71: 756-764. 6. 6.
 • 6. Kirisits C., Potter R., Lang S. i wsp.: Dose and volume parameters for MRI-based treatment planning in intracavitary brachytherapy for cervical cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005; 62: 901-911.
 • 7. Kirisits C., Lang S., Dimopoulos J. i wsp.: The Vienna applicator for combined intracavitary and interstitial brachyther-apy of cervical cancer: design, application, treatment planning, and dosimetric results. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2006; 65: 624-630.
 • 8. Haie-Meder C., Potter R., van Limbergen E. i wsp.: Recommendations from Gynaecological (GYN) GEC-ESTRO Working Group (I): concepts and terms in 3D image based 3D treatment planning in cervix cancer brachytherapy with emphasis on MRI assessment of GTV and CTV. Radiother. Oncol. 2005; 74: 235-245.
 • 9. Potter R., Haie-Meder C., Limbergen E. i wsp.: Recommendations from gynaecological (GYN) GEC ESTRO working group (II): concepts and terms in 3D image-based treatment planning in cervix cancer brachytherapy-3D dose volume parameters and aspects of 3D image-based anatomy, radiation physics, radiobiology. Radiother. Oncol. 2006; 78: 67-77.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4496f1e3-d7bb-4d71-976c-8955751cb791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.