PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 337–343
Article title

Nietypowy przebieg zapalenia tkanek miękkich, najprawdopodobniej spowodowany zakażeniem Actinomyces – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Atypical inflammation of the soft tissue, most likely caused by Actinomyces infection – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Actinomycosis is a very rare cause of inflammation of the labial soft tissue in girls. It is characterised by hard inflammatory infiltrates accompanied by fibrosis, abscesses and fistulas. The non-specific course of the disease makes a correct diagnosis difficult. In this paper, we have presented diagnostic and therapeutic difficulties in the inflammation of the labial soft tissue of probable actinomycotic aetiology in a 7-year-old girl. The patient was hospitalised twice, including three surgical procedures due to labial tissue inflammation and abscess. Methicyllin-resistant Staphylococcus aureus was cultured from the abscess content. Systemic antibiotics from six different classes were used; however, no improvement in the local condition was achieved. The abscess was irrigated with gentamicin solution; steroid ointments and physical therapy were used, but with no effect. A suspicion of actinomycotic infection was raised due to the chronic course of the disease and poor response to treatment. Penicillin was administered for a total period of 3 months, resulting in rapid improvement and, ultimately, a complete recovery of the child. Although the actinomycotic aetiology was not confirmed by cultures or histopathological examination, the course of the therapy has allowed to suspect Actinomyces infection.
PL
Promienica jest bardzo rzadką przyczyną zapalenia tkanek miękkich okolicy warg sromowych u dziewczynek. Charakteryzuje się występowaniem twardych nacieków zapalnych z towarzyszącymi włóknieniem, ropniami i przetokami. Niecharakterystyczny przebieg utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania. W artykule autorzy przedstawili trudności w diagnostyce i leczeniu zapalenia tkanek miękkich okolicy sromu o prawdopodobnej etiologii promieniczej u 7-letniej dziewczynki. Pacjentka była dwukrotnie hospitalizowana, w tym trzy razy operowana z powodu stanu zapalnego i ropnia w obrębie warg sromowych. W posiewach treści z ropnia wyhodowano Staphylococcus aureus MRSA. Stosowano leczenie ogólnoustrojowe antybiotykami z sześciu różnych grup, nie uzyskano jednak poprawy stanu miejscowego. Ropień płukano roztworem gentamycyny, stosowano maści steroidowe oraz fizykoterapię bez efektu. Ze względu na przewlekły przebieg oraz słabą odpowiedź na leczenie wysunięto podejrzenie zakażenia promieniczego. Podawano penicylinę przez łączny okres 3 miesięcy, uzyskując szybką poprawę i ostatecznie pełne wyleczenie dziecka. Pomimo braku potwierdzenia promieniczej etiologii zakażenia w posiewach oraz badaniu histopatologicznym przebieg terapii pozwala podejrzewać zakażenie Actinomyces.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
337–343
Physical description
Contributors
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
author
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
References
 • 1. Zaryjewski D, Malarkiewicz JA, Ciuńczyk J et al.: Promienica miednicy mniejszej, obejmująca jajnik, jajowód, pęcherz moczowy, odbytnicę i esicę oraz ścianę miednicy, imitująca rozsiany proces nowotworowy. Pol Ann Med 2009; 16: 120–127.
 • 2. Weese WC, Smith IM: A study of 57 cases of actinomycosis over a 36-year period. A diagnostic ‘failure’ with good prognosis after treatment. Arch Intern Med 1975; 135: 1562–1568.
 • 3. Bennhoff DF: Actinomycosis: diagnostic and therapeutic considerations and a review of 32 cases. Laryngoscope 1984; 94: 1198–1217.
 • 4. Hamid D, Baldauf JJ, Cuenin C et al.: Treatment strategy for pelvic actinomycosis: case report and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000; 89: 197–200.
 • 5. Chatwani A, Amin-Hanjani S: Incidence of actinomycosis associated with intrauterine devices. J Reprod Med 1994; 39: 585–587.
 • 6. Belmont MJ, Behar PM, Wax MK: Atypical presentations of actinomycosis. Head Neck 1999; 21: 264–268.
 • 7. Moniruddin ABM, Begum H, Nakar K: Actinomycosis: an update. Med Today 2010; 22: 43–47.
 • 8. Kaszuba M, Tomaszewska R, Pityński K et al.: Promienica imitująca zaawansowaną chorobę nowotworową. Pol Arch Med Wewn 2008; 118: 581–584.
 • 9. Choice of antibacterial drugs. Treat Guidel Med Lett 2007; 5: 33–50.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-43d5ca0c-c7e7-4cea-8ff6-91c56fdbf3e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.