PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 6 | 393–399
Article title

Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania

Content
Title variants
EN
Orthorexia – a new eating disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sposób żywienia stanowi ważny czynnik wpływający na stan zdrowia. Coraz więcej osób stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia, jednak przesadne dbanie o dietę może doprowadzić do choroby. Ortoreksja to nowo poznane zaburzenie odżywiania, w którym chorzy stopniowo ograniczają kolejne produkty spożywcze, uznając, że mogą mieć niekorzystny wpływ na stan ich zdrowia. Ostatecznie prowadzi to do niezwykle rygorystycznych ograniczeń żywieniowych, powodujących niedobór składników odżywczych, spadek masy ciała, niedożywienie i inne niekorzystne skutki zdrowotne, ze śmiercią włącznie. Problemem jest brak świadomości dotyczącej tej jednostki chorobowej wśród dietetyków i lekarzy, brak odpowiednio skonstruowanych narzędzi diagnostycznych i programów leczenia.
EN
Diet is an important factor which has an influence on one's state of health. An increasing number of people try to to follow the rules of healthy eating, however, when one puts too strong emphasis on diet, it can lead to disease. Orthorexia is the new eating disorder in which sick people limit further food and drink products gradually, as they believe that these products may have an adverse influence on their state of health. Eventually, it leads to extremely rigorous restrictions on nutrition which causes a shortage of nutrients, weight loss, malnutrition, other adverse health consequences, and even death. The main problem is the lack of awareness about this disease among dieticians and doctors, lack of properly structured diagnostic tools and treatment programs.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
6
Pages
393–399
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. 664 464 567
 • Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
References
 • 1. Tulay Bagci Bosi A., Camur D., Guler Cagatay G. Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite. 2007; 49: 661–666.
 • 2. Mickiewicz A., Twardowski T., Figlerowicz M. GMO zyski i straty. Biotechnologia 2006; 3(74): 145–153.
 • 3. Babicz-Zielińska E. Role of psychological factors in food choice- a review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2006; 15(56): 379–384.
 • 4. Pilska M., Jeżewska-Żychowicz M. Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • 5. Janas-Kozik M., Zejda J., Stochel M. i wsp. Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatr. Pol. 2012; 3: 441–450.
 • 6. Kędra E. Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1: 169–175.
 • 7. Saddichha S., Babu G.N., Chandra P. Orthorexia nervosa presenting as prodrome of schizophrenia. Schizophr. Res. 2012; 134: 110.
 • 8. Bratman S., Knight D. Health food junkies. New York, Broadway Books 2000.
 • 9. Donini L.M., Marsili D., Graziani M.P., Imbriale M., Cannella C. Orthorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire. Eating Weight Disord. 2005; 10: e28–32.
 • 10. Mathieu J. What is orthorexia? J. Am. Diet. Assoc. 2005; 105: 1510–1512.
 • 11. Catalina Zamora M.L., Bote Bonaechea B., García Sánchez F., Ríos Rial B. Orthorexia nervosa. A new eating behavior disorder? Actas Esp. Psiquiatr. 2005; 33(1): 66–68.
 • 12. Kummer A., Dias F.M., Teixeira A.L. On the concept of orthorexia nervosa. Scand J. Med. Sci. Sports. 2008; 18(3): 395–396; author reply 397.
 • 13. Park S.W., Kim J.Y., Go G.J., Jeon E.S., Pyo H.J., Kwon Y.J. Orthorexia nervosa with hyponatremia, subcutaneous emphysema, pneumomediastimum, pneumothorax, and pancytopenia. Electrolyte Blood Press 2011; 9: 32–37.
 • 14. Eriksson L., Baigi A., Marklund B., Lindgren E.C. Social physique anxiety and sociocultural attitudes toward appearance impact on orthorexia test in fitness participants. Scand J. Med. Sci. Sports 2008; 18: 389–394.
 • 15. Korinth A., Schiess S., Westenhoefer J. Eating behaviour and eating disorders in students of nutrition sciences. Public Health Nutr. 2010; 13: 32–37.
 • 16. Arusoğlu G., Kabakçi E., Köksal G., Merdol T.K. Orthorexia nervosa and adaptation of ORTO-11 into Turkish. Turk Psikiyatri Derg. 2008; 19: 283–291.
 • 17. Russell T. Stodd MD Weathervane Hawaii Med J. 2010; 69: 134.
 • 18. Segura-García C., Papaianni M.C., Caglioti F. i wsp. Orthorexia Nervosa: A frequent eating disordered behavior in athletes. Eat Weight Disord. 2012; 17. e226–233.
 • 19. Brytek-Matera A. Orthorexia nervosa – an eating disorder, obsessive – compulsive disorder or disturbed eating habit? Arch. Psychiatr Psych. 2012; 1: 55–60.
 • 20. Bilikiewicz A. Psychiaria, podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: s. 383–389.
 • 21. Kjelsås E., Bjørnstrøm C., Götestam K.G. Prevalence of eating disorders in female and male adolescents (14–15 years). Eat Behav. 2004; 5: 13–25.
 • 22. Donini L.M., Marsili D., Graziani M.P., Imbriale M., Cannella C. Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eat Weight Disord. 2004; 9: 151–157.
 • 23. Grajeta H. Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13: 503–510.
 • 24. Żelezik M. Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Nauki Przyr. 2009; 30: 155–166.
 • 25. Marinella M.A. Refeeding syndrome: an important aspect of supportive oncology. J. Support Oncol. 2009; 7: 11–16.
 • 26. MŞ José González. Ortorexia. Psicologia en psicocentro.com. http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp MŞ José González. Ortorexia. Psicologia en psicocentro.com. http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-43ba3fad-71c7-4c24-bfc8-270486450111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.