PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 48 | 183-187
Article title

The stereotype as a constitutive element of the values of women in business and the labor market

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stereotypes associated with excessive simplification, generalization and relegating valuation category affected. The purpose of this article is to show that stereotypes as necessary relationships generalizations, may also fulfill a positive role and be useful in the process of building awareness of the affirmation of women in business, in particular through the model of the complementarity of the values of gender, which concerns the relationship between the values of women and male.
Year
Volume
48
Pages
183-187
Physical description
Contributors
 • Szczecin University, Szczecin, Poland
References
 • [1] Lippmann W. (1922). Public opinion, New York, Harcourt, Brace.
 • [2] Allport G. (1954). The nature of prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • [3] Lisowska E. (2011). Kobiecy styl zarządzania, ebook.
 • [4] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2015) Polski rynek pracy – wyzwania
 • i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa, Kraków.
 • [5] Kalka J. (2010). Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet mieszkających w miastach na rynku pracy, w: Grabowska M. (red.), Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego.
 • [6] Delloite (2015). Leaders for Today – Leaders for Tomorrow. What leadership competencies do members of management and supervisory boards have? http://www2.deloitte.com/pl/en/pages/risk/articles/leaders-for-today-leaders-for tomorrow.htm
 • [7] John Gerzema J., D’Antonio M. (2013). How Women (and the Men Who Think Like Them) Will Rule the Future https://app.box.com/s/7r9si0y2gz60mxci1m29
 • [8] Fisher H. (1999). The First Sex: The Natural Talents of Women and How They are changing the World. Network: The United Nations Women’s Newsletter
 • [9] Obłój K. (2008). Zarządzanie na krawędzi – o odpowiedzialności teorii zarządzania. Przegląd Organizacji, nr 11.
 • [10] Brdulak H. (2009). Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, Akademicko-Gospodarcze Forum „Kobieta i Biznes”, nr 1-4.
 • [11] CBOS. (2013a). O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań nr 30/2013. Warszawa.
 • [12] CBOS (2013b, za: PARP 2015). Kobieta pracująca. Komunikat z badań nr 28/2013. Warszawa.
 • [13] Antosz P. (2012). Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/rowne_traktowanie_standardem_dobrego_rzadzenia__raport_z_badan_ilosiowych_ost_0.pdf.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-436f5b04-8cd8-4af0-9457-025cb9f3ff92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.