PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 378-388
Article title

Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania preparatu AMOKSIKLAV QUICKTAB w praktyce ambulatoryjnej

Authors
Content
Title variants
EN
The estimation of AMOKSIKLAV QUICKTAB safety profile in outpatient setting
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Amoxicillin and clavulanic combination possess bactericidal effect against many bacterial species. Amoksiklav QUICKTAB , combining these two substances in oral dispersible tablets, is a new form. The aim of the study was to analyse this confection safety profile and tolerance in Polish population outpatient setting. Material and method: The retrospective observational study governed data from Amoksiklav QUICKTAB adult patients treatment realized in outpatient setting. The demographic and anamnestic data were collected, as: diagnosis made, therapeutic schedule, concomitant diseases, eventually recommended control visit, self-estimated treatment tolerance and patient’s compliance. Data obtained were statistically analysed with Statistica 9.0 PL software. Results: In 76% of cases Amoksiklav QUICKTAB was recommended in upper respiratory tract infections, over 8% of total cases it was the second antibacterial cure. The most often regimen was 2×1000 mg per 7 days. A control visit was recommended in over 70% of patients, more often in the elder ones. Then 90% of patients reported drug usage straight to recommendation. Most of patients tolerated this formulation very well or well. Adverse effects were registered in less than 2% of cured patients with mild intensity in a half of them, there were no side effects another from previously described. Conclusions: Amoksiklav QUICKTAB in dose of 650 mg and 1000 mg is a safe formulation. It does not cause any other side effects than previously recorded for such combination of active substances. The treatment is mostly well tolerated, the tolerance is connected with the age of patient and concomitant diseases. Oral dispersible tablet is more preferable by the older patients.
PL
Wstęp: Połączenie amoksycyliny i kwasu klawulanowego wywiera efekt bakteriobójczy w stosunku do wielu szczepów bakteryjnych. Amoksiklav QUICKTAB, połączenie tych substancji w postaci tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej, jest nową formą leku. Celem badania była ocena profilu bezpieczeństwa i tolerancji stosowania tego preparatu w praktyce ambulatoryjnej w populacji polskiej. Materiał i metoda: W retrospektywnym badaniu obserwacyjnym odnotowano dane z przebiegu ambulatoryjnego leczenia dorosłych pacjentów preparatem Amoksiklav QUICKTAB. Zebrano dane demograficzne oraz anamnestyczne: rozpoznanie choroby, zastosowany schemat terapeutyczny, schorzenia towarzyszące, ewentualną realizację wizyty kontrolnej, subiektywną ocenę tolerancji leczenia i zakres realizacji terapii. Odnotowano dane dotyczące zdarzeń niepożądanych wiązanych z leczeniem. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 9.0 PL. Wyniki: W 76% przypadków Amoksiklav QUICKTAB zastosowano z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, w ponad 8% wszystkich przypadków była to kolejna kuracja antybakteryjna. Najczęściej zalecano stosowanie 2×1000 mg przez 7 dni. Wizytę kontrolną zalecono u ponad 70% leczonych, częściej u starszych pacjentów. Dziewięćdziesiąt procent chorych podczas wizyty kontrolnej deklarowało zażywanie leku zgodnie z zaleceniem. Większość chorych tolerowała preparat bardzo dobrze lub dobrze. Działania niepożądane odnotowano u niespełna 2% chorych, w połowie przypadków miały łagodne nasilenie; nie stwierdzono działań innych niż uprzednio opisane. Wnioski: Preparat Amoksiklav QUICKTAB w mocach 650 mg i 1000 mg jest lekiem bezpiecznym. Nie powoduje działań niepożądanych innych niż uprzednio stwierdzone dla takiej kombinacji substancji czynnych. Leczenie było dobrze tolerowane przez większość chorych, na ocenę tolerancji wyraźnie wpływają późniejszy wiek chorych i obciążenie schorzeniami dodatkowymi. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej jest częściej preferowana przez chorych w starszym wieku.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
378-388
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
References
 • 1. Sutherland R., Croydon EAR, Rolinson G.N.: Amoxycillin: a new semi-synthetic penicillin. Br. Med. J. 1972; 3: 13-16.
 • 2. Reading C., Cole M.: Clavulanic acid: a beta-lactamase-inhibiting beta-lactam from Streptomyces clavuligerus. Antimicrob. Agents Chemother. 1977; 11: 852-857.
 • 3. Hunter PA., Coleman K., Fisher J., Taylor D.: In vitro synergistic properties of clavulanic acid, with ampicillin, amoxycillin and ticarcillin. J. Antimicrob. Chemother. 1980; 6: 455-470.
 • 4. Bax R.: Development of a twice daily dosing regimen of amoxicillin/clavulanate. Int. J. Antimicrob. Agents 2007; 30 supl. 2: S118-S121.
 • 5. Ball P: The clinical development and launch of amoxicillin/clavulanate for the treatment of a range of community-acquired infections. Int. J. Antimicrob. Agents 2007; 30 supl. 2: S113-S117.
 • 6. Bernard P.: Management of common bacterial infections of the skin. Curr. Opin. Infect. Dis. 2008; 21: 122-128.
 • 7. Bahadin J., Teo S.S.: Mathew S.: Aetiology of community-acquired urinary tract infection and antimicrobial susceptibility patterns of uropathogens isolated. Singapore Med. J. 2011; 52: 415-420.
 • 8. Dzierżanowska D., Dzierżanowska-Fangrat K. (red.): Przewodnik antybiotykoterapii 2010. α-medica press.
 • 9. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlewska A.: Amoxicillin+clavulanic acid. W: Leki współczesnej terapii. Medical Tribune Polska, 2009: 51-52.
 • 10. Amoksiklav QUICKTAB. Charakterystyka Produktu Leczniczego, 05.06.2008.
 • 11. Sharma S., Gupta G.D., Bhardwaj S., Hans V: New generation of tablet: fast dissolving tablet. Pharm. Rev. 2008; 6 (http://www.pharmainfo.net/reviews/new-generation-tablet-fast-dissolving-tablet).
 • 12. Andrade R.J., Tulkens P.M.: Hepatic safety of antibiotics used in primary care. J. Antimicrob. Chemother. 2011; 66: 1431-1446.
 • 13. Geddes A.M., Klugman K.P., Rolinson G.N.: Introduction: historical perspective and development of amoxicillin/clavulanate. Int. J. Antimicrob. Agents 2007; 30 supl. 2: S109-S112.
 • 14. Leekha S., Terrell C.L., Edson R.S.: General principles of antimicrobial therapy. Mayo Clin. Proc. 2011; 86: 156-167.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-435ed0b4-574c-44b8-a183-2982c6aba0f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.